Erasmus Hakkında Herşey…

Eğitim Güncel
Hazırlayan: Pınar YILDIZ Erasmus Hibesi Partner kurum ne demektir? Benim okulumla ilişkisi olmayan bir kuruma gidemez miyim?       Partner kurum, öğrenim görmekte olduğunuz eğitim kurum...
EMOJİLE

Hazırlayan: Pınar YILDIZ

Erasmus Hibesi

Partner kurum ne demektir? Benim okulumla ilişkisi olmayan bir kuruma gidemez miyim?

yurtdışı eğitim

 

 

 

Partner kurum, öğrenim görmekte olduğunuz eğitim kurumu ile Erasmus Programı çerçevesinde Kurumlararası Anlaşma (Interinstitutional Contract) vasıtasıyla eşleşmiş bulunan yabancı bir eğitim kurumudur. Değişim öğrencisi olarak bulunmak istediğiniz kurum ile kendi okulunuz arasında böyle bir antlaşma olmaması durumunda Erasmus fonundan finansal destek almanız mümkün olmaz.

 

Gideceğim Kurum İçin Harç Ödemem Gerekiyor mu?

Hayır. Aslında Erasmus Programının öğrencilerimize sağladığı en önemli avantajlardan biri de bu, çünkü bizim üniversitemizin aksine, özellikle Batı Avrupa ülkelerindeki eğitim kurumlarında normal şartlar altında eğitim görebilmek oldukça yüksek eğitim ücretleri gerektirebiliyor.

 

bursErasmus Programından ne kadar para alabilirim?

Aylık Erasmus hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Merkez tarafından belirlenmektedir. 2007 / 2008 akademik yılında 27 AB üyesi ülke yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre dört farklı gruba ayrılarak, her bir kategorideki ülkeler için aşağıdaki tabloda gösterilen hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

Kategori Aylık Hibe (€) Ülkeler

I           300                    Letonya, Litvanya, Polonya, Slovenya,
                                      Güney Kıbrıs Rum Kesimi,  Estonya, Bulgaristan ve Romanya

II          400                   Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Macaristan,
                                      Portekiz, Yunanistan ve Malta

III         500                   Hollanda, Lüksemburg, İtalya, İspanya,
                                      Belçika , Fransa, Almanya ve Avusturya

IV         600                    Finlandiya, Danimarka, İsveç, İrlanda, Birleşik Krallık

 

Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Taksit oranları, ilk taksit oranı toplam hibenin %80′ini geçmeyecek şekilde Ulusal Ajans tarafından belirlenir. İlk taksidin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksidin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu, Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.

 

bursTürkiye’ de bir bursa sahip olduğum halde yine de Erasmus programından para alarak yararlanabilir miyim?

Evet, kendi ülkenizde burs alıyorken Erasmus programından da para alarak yararlanabilirsiniz. Ayrıca yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder. Bu durumun sebebi Erasmus’ tan sağlanan parasal desteğin aslında bir burs olmamasıdır. Erasmus bir burs programı değildir.

Erasmus fonundan para almadan da “Erasmus öğrencisi” statüsüne sahip olunabilir mi?

Evet, Erasmus fonundan para alamasanız da kurumlararası anlaşmanız olan gideceğiniz kurumda yaptığınız çalışmaların tamamı akademik olarak tanınır, ayrıca ‘Erasmus öğrencisi’ olarak programın gerektirdiği tüm bürokratik işlemler yapılır. Değişimde bulunacak öğrencinin maddi durumuna göre Erasmus tahsisati yapılır. Maddi durumu çok iyi olan bir öğrenciye az veya hiç tahsisat verilmezken, maddi durumu iyi olmayan bir öğrenciye daha fazla tahsisat verilebilir.

Erasmus Hibemi nasıl alabilirim?

Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Taksit oranları, ilk taksit oranı toplam hibenin %80′ini geçmeyecek şekilde Merkez tarafından belirlenir. İlk taksidin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksidin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu, Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir. Erasmus hibesinin % 70 veya % 80’ ini değişime gitmeden önce geri kalan kısmını final raporunu ve ilgili belgeler tamamlandıktan sonra Haziran veya Temmuz ayı içinde öğrencinin Euro hesabına aktarılır.

Gidilecek Üniversitede Eğitim

yurtdışında eğitim
Sınavlar nasıl olacak?

Aksi kurumlararası anlaşmada belirtilmediği müddetçe, sınavlar gideceğiniz kurumun kurallarına göre yapılacaktır. Yine aksi belirtilmedikçe yurtdışında gireceğiniz sınavlar o kurumun eğitim dilinde yapılacaktır. Oradaki sınav ve ödev çalışmalarını başarıyla tamamladığınız takdirde burada ilave bir sorumluluğunuz olmayacaktır.

yurtdışı eğitimGideceğim kurumda alacağım derslerin belirli bir sayısı var mı?

Gideceğiniz kurumda almanız gereken derslerin sayısı kurumlararası anlaşmada belirtilmiş olacağından bu konuda belirli bir standart yoktur. Öğrencinin Türkiye’deki üniversitesinde alması gereken derslere karşılık, gideceği yüksek öğretim kurumunda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Ulusal Ajans durumu Avrupa Komisyonu’na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi’nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3′ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye’ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye’de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

Erasmus öğrencileri Türkiye’de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.


 ders çalışmak

 

Erasmus Sırasında Alınan Dersleri Saydırmak

Bir Erasmus öğrencisinin en fazla kafasına takılan, Erasmus partilerinde gecesini gündüz ederken onu hiç rahat bırakmayan bir sorular vardır. Acaba derslerimin hepsini saydırabilecek miyim? Acaba buradan C ile geçersem okulum geçti kabul eder mi? Bir dersten kalırsam okulum 1 sene uzar mı?

Aslında Erasmus’a başlamadan önce bir form dolduruluyor ve bunu her iki okul onaylıyor. Bu belge kısaca bu kişi X dersini alırsa, kendi okulunda X (veya Y) dersine saydırabilecektir deniliyor. Ancak gerek Erasmus’un Türkiye’deki geçmişinin çok olmaması gerekse ikili üniversiteler arasındaki anlaşmalar bu konuyu oldukça karmaşık hale getiriyor. Erasmus’a gideceklere önerim mümkün olduğunca iyi bir şekilde karşı okulun derslerini incelemeleri ve kendi okullarında almaları şart olan derslerle en ufak bağlantı kurabildikleri dersleri bile, iki tarafa da onaylatmaya çalışmaları. Aynı zamanda, bazı okullar karşı okuldan C’nin altında alırsa, dersi geçememiş kabul ediyor, bunu da önceden mutlaka araştırmalılar. Ülke’ye dönerken mutlaka notlarını gösteren damgalı bir transkript getirilmeli yoksa bir çok arkadaşımın yaptığı gibi tekrar kargo ile bu belgeleri istemek zorunda kalabilirler. Bir de önceden mümkün olduğunca çok ders alınmalı ve dersler başladıktan sonra geçmesi zor olan dersler drop edilmeli…  Ayrıca 1-2 sene sonra Erasmus ile biryere gitmeyi düşünüyorsanız, zorunlu derslerinizi şimdiden bitirmeniz, zira seçmeli dersleri karşı okuldan bir dersle eşleştirmek çok daha kolay.

eğitimKonaklama ve yurt olanakları
 

Kalacak yer sorunu nasıl halledilecek?

Gideceğiniz yerde nerede kalacağınıza ilişkin gerekli tüm bilgi, gideceğiniz kurumun Erasmus koordinatörleri tarafından sağlanacaktır.

Merkez (Ulusal Ajans) veya üniversite tarafından kalacak yer ayarlanır mı?

Gidecek öğrenci veya öğretim elemanına kalacak yer ayarlanması Merkezin veya üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Yapılan kurumlararası anlaşmaya yer bulunması ile ilgili hüküm de koyulabilecek olmakla birlikte sık rastlanan bir durum değildir. Ancak gidilecek üniversitenin Erasmus koordinatörlüğü öğrencilere nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. EÜB, misafir kabul edecek olan kuruma bu konuda gelenlere yardımcı olmak gibi bir sorumluluk yüklemektedir.

para çekmeYurtdışında Para Çekme ve Banka Kartı Kullanımı Nasıl Olur?

İşte bizzat deneyim yaşayan öğrencilerden kendi tecrübeleri …

Yurtdışında uzun süre kalacak olup da, yanında benim gibi fazla nakit taşımak istemeyenler ya da Türkiye’den gönderilen para için komisyon ödemek istemeyenlere yurtdışında para kullanımı konusunda Erasmus Staj Programı‘yla Belçika’ya gelmeden önce bir araştırma yaptım.

Bu konuda yüksek komisyonlar (140 Euro’ya 40 Euro gibi dehşet vahşet rakamlar) isteyen Western Union ve Moneygram dışında çözümler aradım. İş Bankası Maksimum Visa kartımızla alışveriş yapmamız mümkün, ancak kur farkından dolayı orada yaptığınız alışveriş İş Bankası kurlarından TL’ye dönüştürülüp önünüze yüksek rakamlar gelmekte. Bunun dışında Visa‘dan direk para çekebilmek de mümkünmüş. 100 Euro’ya yaklaşık 6-7 Euro gibi bir komisyonla Visa ATM’lerinden direk para çekebilirmişiz. Ama tabi kur dönüşüm sorunu yine var.

Bunları öğrendikten sonra yurtdışında da olan bankaların küresel bir hesap açıp açamayacaklarını öğrenmek istedim. Belçika bankası olan Fortis‘ten başladım işe ama maalesef buradaki Fortis‘in bağlantısı yokmuş ve işlemler başka bankalarmış gibi yürütülüyormuş. İnternette biraz araştırmanın ardından HSBC’ye gittim. Böyle bir sistemin olduğunu ve sadece aylık 4,5 TL hesap işletim ücreti aldıklarını söylediler. Ancak burada TL hesabı açıyorlarmış yani kur sorunu var yine İş Bankası’nda olduğu gibi. HSBC’de mantıklı olmayınca Citibank’a geçtim.

para çekme

Citibank’ta Global Öğrenci Paketi diye bir şey var. İnternet sitelerinde düşük komisyonlarından bahsediyor ama sanırım müşteriye ve duruma göre değişebiliyor. En iyisi bankaya gitmek.

http://www.citibank.com.tr/TRGCB/JPS/portal/LoadPage.do?Warea=CGTScreen&ad=ad_CGT

Global Öğrenci Paketi’nde bir kereye mahsus 80 Dolar hesap açılış ücreti ve yıllık 50 Dolar hesap işletim ücreti karşılığında buradan yatırdığınız parayı dünyanın her yerindeki yüzlerce Citibank ATM’sinden komisyonsuz olarak çekebiliyorsunuz. Staj için 3 aylığına yurtdışında bulunurken, bu kadar komisyonun nesi mantıklı diye düşündüm tabi. 80 Dolar’a yurtdışı seyahat sigortanızı ve yurtdışı çıkış harçlarını da yatırıyorlarmış. Bunları ben yatırmıştım zaten. AXA Sigorta‘dan 56 TL karşılığında 92 günlük sigortamı yaptırdım. İş Bankası‘ndan da (çoğu alıyor ama her banka almıyormuş çıkış harcını Garanti alıyormuş mesela) 15 TL karşılığında yurtdışı çıkış harcımı yatırdım. Şengen vizesi için sigortayı şart koşuyorlar. Yurtdışına ne amaçla çıkarsanız çıkın 15 TL yurtdışı çıkış harcını vermek durumundaymışız. Ama sürekli giriş çıkış yapanlardan bu ücret bir daha alınmıyormuş diye duydum.

yurtdışı eğitimSonra Citibank bana şöyle bir öneride bularak gönlümü çeldi. Hesabıma açılışta 2500 Dolar /~1800 Euro yatırırsam 80 Dolarlık bedeli almayacağını söyledi. Ayrıca Türkiye’ye dönünce de Euro hesabıma TL hesabı da ekleyerek herhangi bir faturaya otomatik ödeme talimatı verirsem yıllık ücret de vermeden bu komisyon işinden tümüyle yırtabileceğimi belirttiler. Tabi böyle güzel bir öneriyi kaçırmadım hemen gittim muhtarlıktan ikametgah senedi alıp kimliğimle Euro hesabımı açtırdım. Yurtdışına çıkarken bu miktar üzerinden yanıma almak istediğim kadarlık bir kısmını çekmeme de olanak tanıdılar. Bu da güzel tabi. ATM arayıp bulmadan önce biraz nakit lazım olabilir diye düşündüm.

300 Euro kadar çekerek geldim Mons’a. Citibank şubesi 15 dk lık yürüme mesafesinde bulunuyor. Brüksel’e gittiğimde tren garından çıkar çıkmaz karşımdaydı. Yurt ücreti yatırmak için para da çektim sıkıntısız bir şekilde. Citibank ATM’lerinin bir güzelliği de Belçika için 4 dilden(İngilizce, Fransızça, Flemenkçe) birini seçmeniz mümkün. Citibank’ın Avrupa’da yüzlerce şubesi var. Bütün şubelerini bu adresten öğrenebiliyoruz:

http://go.mappoint.net/citibankV2/Index.aspx

Eğer ola ki Citibank şubesi bulamadınız, tüm bankaların ortak kullanım için koyduğu “altın nokta”lardan her yerde var. En kötü ihtimalle bir miktar komisyon ödeyerek para çekmeniz de mümkün.

Erasmus Programına katılmadan önce vekalet vermenizi öneririm. Banka işlerinizi, okuldaki resmi işlerinizi, resmi olarak imza gerektiren ve yürütülmesini istediğiniz işlerinizi sizin yerinize yapabilecek birilerinin bulunması, işleri garantiye almak olur.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme