Eğitimine Erasmus’la Devam Et!

Eğitim Güncel
Hazırlayan: Pınar YILDIZ ‘Tabi ki isterim ama ERASMUS nedir, nasıl faydalanırım bilmiyorum…’ diyorsanız bu yazıyı takip edin… Bitirdiğinizde siz de bir ERASMUS adayı olabi...
EMOJİLE

Hazırlayan: Pınar YILDIZ

‘Tabi ki isterim ama ERASMUS nedir, nasıl faydalanırım bilmiyorum…’ diyorsanız bu yazıyı takip edin… Bitirdiğinizde siz de bir ERASMUS adayı olabilir, yurtdışında eğitim hayalinizi bu yolla gerçekleştirebilirsiniz…

 

 

erasmusErasmus Kimdir?

Desiderius Erasmus, 1465 – 1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamıdır. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri olan Erasmus, Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür.

Hayatı boyunca Avrupa’nın değişik ülkelerinde bir gezgin gibi yaşayan Erasmus’un en önemli eseri "Deliliğe Övgü" (Moriæ Encomium), günümüzde de geçerliliğini korumakta ve bağnazlığa karşı kaleme alınmış en önemli yapıtlardan biri sayılmaktadır.
 

 

 

yurtdışı gençlikProgramın Amacı Nedir?

Programın amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa‘da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa’da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.

Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Erasmus programı ile 1987’den günümüze kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir. Program 2012 yılı itibariyle 3 milyon öğrencinin Erasmus öğrencisi olmasını hedeflemektedir.

yurtdışı eğitimErasmus Programı Ne Değildir?

  • Erasmus programı bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir.
  • Erasmus programı tam anlamıyla bir “burs” programı değildir.
  • Erasmus programı bir “diploma” programı değildir.
  • Erasmus programı bir araştırma programı değildir.

Erasmus kapsamında desteklenen etkinlikler nelerdir?

  • Öğrenci ve öğretim görevlisi değişimleri,
  • Eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik işbirlikleri,
  • Müfredat geliştirme projeleri (Curriculum Development-CD) sonucunda elde edilen bilgilerin yaygınlaştırılarak uygulamada kullanılması,
  • Avrupa üniversitelerindeki bölüm ve/veya fakültelerin belirli bir alanda yaptıkları akademik çalışmaları ortaklaşa yürütebilecekleri bilimsel platformların (Thematic Networks) oluşturulması,
  • Dil kursları ve yoğun programlar,
  • Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) yerleştirilmesi.

 

yurtdışı eğitimProgramdan Kimler Nasıl Faydalanabilir?

Erasmus programı, Hayatboyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında yer alan Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır.

Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü‘nün ilgili birimi olan Komisyon Yürütme Ajansı‘na (The Education, Audiovisiual and Culture Executive Agency – EACEA) başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi – EÜB (Erasmus University Charter – EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve personeli Erasmus programından faydalanabilir. Öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen kurumların Genişletilmiş EÜB (Extended EUC) alması gerekmektedir.

EÜB sahibi kurumların Öğrenim ve Personel Hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak bireylerinin, programlara katılan ülkelerin vatandaşları veya bu ülkelerde daimi ikametgah almış ya da bu ülkelerce vatansız veya mülteci olarak tanınmış bireyler olmaları gerekmektedir.

Hayatboyu Öğrenme Programı‘nın ilk yılı olan 2007/2008 akademik yılında tüm Avrupa’da toplam 3160 yükseköğretim kurumu Erasmus programına katılabilmektedir. Alınan EÜBler, iptallerini gerektirecek bir durum olmadığı takdirde, 2013 yılına kadar geçerliliğini koruyacaktır. Kurumlar, her yıl Komisyonun ilan ettiği son tarihe uygun olarak başvuruları açtığı tarihten itibaren başvuruda bulunabilirler.


erasmusProgramdan yararlanmak için ne yapılması gerekir?

Erasmus programından yararlanmanın ön koşulu okuduğunuz bölüm ile programa katılan bir başka ülkede bulunan bir üniversitenin ilgili bölümü arasında yapılmış bir kurumlararası anlaşmanın (Interinstitutional Contract) bulunmasıdır. Dolayısıyla Erasmus programı vasıtasıyla yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle bölüm veya fakültelerindeki koordinatörleriyle görüşmeli ve yurtdışında değişime gidebilecekleri eğitim kurumları hakkında bilgi edinmelidirler.

Değişim öğrencisi olarak seçilmek için ne gibi özelliklere sahip olmam gerekiyor?

erasmusErasmus Öğrencisi Olma Kriterleri

1– Örgün eğitim veren, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olunması.

2- Önlisans / lisans / yüksek lisans / doktora düzeyinde öğrenci olunması.

3– Önlisans ve lisans öğrencileri için 1. yılın tamamlanması. (Hazırlık sınıfları dahil değildir)

4– Öğrencisi olunan bölüme ait kurumlararası anlaşma(lar) bulunması.

5- Ulusal Ajans’ın her yıl akademik yıl başlamadan önce belirlediği ulusal öncelikler ve kriterlere uygun olunması.

6– Daha önce Erasmus öğrencisi olunmaması (Bir öğrenci ancak hayatında bir defa Erasmus öğrencisi olabilir).

Erasmus’a katılmaya hak mı kazandınız? Peki ya sonrası?