Atamalarda başarı puanı kriteri değişti

Kamuda şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara sadece sözlü sınav başarı puanıyla yapılan atamalar, artık yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasıyla olacak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kurumlar, görevin niteliği itibarıyle görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi aranmaya devam edecek.

Fakat ilan edilen kadro ve pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az 6 ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esas olacak.

Yazılı sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılırken, sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az 60 olarak uygulanacak.

Kamuda şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara sadece sözlü sınav başarı puanıyla yapılan atamalarda ise artık yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması geçerli olacak.