Asli öğretmenlik sınavı 11 Ekim’de

Eğitim Güncel
Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa performans değerlendirmesi sonucu başarılı olan öğretmen adaylarını, 11 Ekim’de sınava alacak. Sınava başvurular, 24 Ağustos’ta başlayacak. Bak...
EMOJİLE

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa performans değerlendirmesi sonucu başarılı olan öğretmen adaylarını, 11 Ekim’de sınava alacak. Sınava başvurular, 24 Ağustos’ta başlayacak.

Bakanlık, 17 Nisan 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” hükümleri gereğince bu yıl ilk kez, performans değerlendirmesi sonucu başarılı olan aday öğretmenlere yazılı sınav yapacak. Bakanlığının internet sitesinde yer alan kılavuza göre, performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olan aday öğretmenler, bir yıl fiilen çalışma şartını yerine getirmeleri halinde sınava girebilecek. Sınava, 2014 Eylül ayında atanan öğretmen adayları başvuracak.

657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmayacak.

Asli öğretmenliğe geçiş yazılı sınavı başvuruları, 24 Ağustos’ta, “http://www..meb.gov.tr” internet adresinden başlayacak. Elektronik ortamda alınacak başvurular, 11 Eylül’de saat 17.00’de sona erecek. Adaylar, kimlik ve başvuru bilgilerini, “Elektronik Başvuru Formu”na girerek MEBBİS üzerinden gelen bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecek ve formun bir çıktısını, eğitim kurumu müdürüne imzalatıp mühürleterek bir suretini alacak. Elektronik Başvuru Formunun bir sureti de adayın özlük dosyasında saklanacak.

Adayın sınava ilişkin bilgileri, MEBBİS kayıtlarından alınacağından MEBBİS kayıtlarında personele ilişkin öğrenim durumu, hizmet süresi gibi bilgilerin tam ve doğru olarak kayıtlara işlenerek sorumlu birimlerce güncellenmesi gerekiyor.

Aday, doldurduğu Elektronik Başvuru Formu ile başvuru kılavuzunda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacak ve bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacak.

Adaylar, 50 liralık sınav ücretini, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla T.C Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk bankalarından birine 24 Ağustos–11 Eylül’de yatıracak. Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı bulunacak.

Sınav giriş belgeleri, “http://www.meb.gov.tr”, “http://www.sinavlar.meb.gov.tr” internet adreslerinden ilan edilececek. Adaylar giriş belgesinin internetten çıktısını alarak, 21 Eylül-9 Ekim’de, bağlı bulundukları eğitim kurumu veya birimine onaylatacak. Adaylara giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. 

100 soru için 120 dakika

Sınav, 11 Ekim 2015 Pazar saat 10.00’da başlayacak. Tek oturumda gerçekleştirilecek sınavda, adaylara çoktan seçmeli 100 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika verilecek. Soruların, yüzde 20’si 657 ve 4483 sayılı kanunlardan, yüzde 30’u bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatından ve yüzde 50’si de öğretmenlik uygulamalarından oluşacak. Sonuçlar, 2 Kasım’da bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.