AÖF Güz Dönemi Kayıt Yenileme Tarihleri Uzatıldı

Eğitim Güncel
Milyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi için kayıt yenileme işlemleri uzatıldı. Öğrenciler, Güz Dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim Pazar gecesi saat 23.0...
EMOJİLE

Milyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi için kayıt yenileme işlemleri uzatıldı. Öğrenciler, Güz Dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim Pazar gecesi saat 23.00’e kadar tamamlayabilir.

 

KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER

Ders seçiminize göre ödeme bilgileriniz oluşur. Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden görülebilir ve ödeme yapılabilir.

 

Ders seçiminizi yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmaz. Ders seçimi yapıp ödemenizi gerçekleştiriniz.

Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

 

Dönem Öğrenim Ücreti

Açıköğretim Fakültesinin; Bilgi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Eczane Hizmetleri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Kimya Teknolojisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzaktan öğretim Önlisans Programlarında güz/bahar döneminde kayıt yeniletecek öğrencilerin; öğrenim süresine ve aldığı derslerin kredisine bakılmaksızın Bakanlar Kurulunca belirlenen Dönem Öğrenim Ücretini ödemeleri gerekir. 07/07/2018 tarihli ve 12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddesine göre engelli öğrencilerin Dönem Öğrenim Ücretinden engellilik oranı kadar indirim yapılacaktır. 

 

Dönem Öğrenci Katkı Payı

Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler

 

07/07/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 27/06/2018 tarihli ve 12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kayıt yeniletecek öğrencilerden Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınacaktır.

Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3’üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5’inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

 

Ayrıca 27/06/2018 tarihli ve 12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10-(3) maddesinde “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” denilmektedir.

Buna göre iki yükseköğretim programında okuyanlardan en son kaydını Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans/önlisans programlarından birisine yaptıran öğrencilerin öğrenim durumları YÖKSİS’ten sorgulanarak banka sistemine ₺35,50 dönem öğrenci katkı payı tutarı yüklenmiştir.

Bazı öğrencilerin bir yükseköğretim kurumundan mezun olduğu veya kaydını sildirdiği halde, YÖKSİS’te birden fazla öğrenciliği görünmektedir. Bu öğrencilerin ₺35,50 dönem öğrenci katkı payı tutarını ödememeleri için kayıt yenileme işlemlerinden önce ilişik kestiği/mezun olduğu üniversiteye başvurarak YÖKSİS bilgilerini güncelletmeleri gerekir. YÖKSİS’ten bilgisini güncelleten öğrenciler tekrar ders seçim sayfasına girerek son aşamaya kadar ilerleyip “KAYDET” butonuna basarak ödeme bilgilerini güncelleyeceklerdir.

Öğrencilerin kayıt yenileme tarihlerinden sonra dönem öğrenci katkı payı ile ilgili itirazları ve iade talepleri dikkate alınmayacaktır.

Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödemeyecek Olan Öğrenciler

 

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerden program süresi içinde olanlar (önlisansta 2 yıl, lisansta 4 yıl), bu kılavuzun 2.5.1. maddesinde açıklanan kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile 2.5.2. maddesinde açıklanan Engelli Öğrenciler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemeyeceklerdir.

 

Dönem Öğretim Gideri

 

Kayıt yeniletecek öğrenciler Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Giderini ödeyeceklerdir.

Ödeme Yöntemleri

 

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

 Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

 (Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

 İnternet Bankacılığı ile Ödeme

 ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

 Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır. Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

 Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.

 Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

Borcu Olan Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

 

Önceki öğretim yıllarından/döneminden Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı borcu olan öğrenciler, 2018-2019 Öğretim Yılı Güz/Bahar Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçları ile 2018-2019 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarlarını ödemek zorundadır.

Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/döneminden borcu olanlar, kalan borçlarını ödemek zorundadır.

Dönem Öğretim Gideri Alınmayacak Öğrenciler

Çeşitli Kanunlar Kapsamındaki Öğrenciler

 

14/02/2012 tarihli ve 4 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince aşağıda sayılan kanunlar kapsamında görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından Dönem Öğretim Gideri alınmayacaktır:

 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi,

 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

 23/04/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık

Bağlanması Hakkında Kanun,

 28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu

 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu. 

14/02/2012 tarihli ve 4 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince aşağıda sayılan kanunlar kapsamında malullerin kendileri, şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından Dönem Öğretim Gideri alınmayacaktır:

 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

 24/02/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun.

Yukarıda sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler Dönem Öğretim Giderinden muaf olduğu için ödeme yapmayacaktır. 

Çeşitli Kanunlar kapsamına giren öğrenciler Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı Hak Sahipliği Belgesini AÖF bürolarına teslim etmek zorundadır. Belgede ilgili kanun maddesi mutlaka bulunmalıdır.

Engelli Öğrenciler

Bakanlar Kurulu Kararına göre, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken Dönem Öğrenim Ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır.

Engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin program süresi ve kayıtlı olunan program sayısına bakılmaksızın Dönem Öğrenci Katkı Payı alınmaz.

05/06/2013 tarihli ve 13 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden Dönem Öğretim Gideri alınmaz. Bu öğrenciler durumlarını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmelidir.

Engelli öğrencilerin Sağlık Kurulu Raporunda engel oranı ve raporun geçerlilik süresi mutlaka bulunmalıdır.

Çeşitli Kanunlar Kapsamındaki Öğrenciler ile Engelli Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

Çeşitli kanunlar kapsamına girdiğine dair resmi belgesini veya engel oranını gösteren Sağlık Kurulu Raporunu ilk kez AÖF bürosuna verecek olan öğrencilerin bilgi girişleri yapıldıktan sonra mutlaka aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ders seçimi işlemini yapmaları gerekir.

Çeşitli kanunlar kapsamına girdiğine dair resmi belgesini veya engel oranını gösteren Sağlık Kurulu Raporunu daha önceki dönemlerde AÖF bürosuna veren öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ders seçimi işlemini yapmaları gerekir.

Bu öğrenciler ders seçim işlemini yaptıktan sonra kayıt aktifleme butonundan veya aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Kayıt Yenileme/Ders Ekleme İşlemleri sayfasından Kayıt Yenileme Onay butonundan onay işlemi yapacaklardır. Onay işlemini yapan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri tamamlanmış olacaktır.

Öğrenciler isterlerse kayıt yenileme onay işlemini AÖF bürolarına başvurarak da yaptırabilir. Bu öğrenciler, kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir. 

Çeşitli kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile engelli öğrencilerden, kayıt yenileme tarihleri içinde ders seçim işlemini yaptıktan sonra kayıt aktifleme butonundan, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu Kayıt Yenileme/Ders Ekleme İşlemleri, Kayıt Yenileme Onay butonundan ya da AÖF bürosundan yaptırmayanların 2018-2019 Öğretim Yılı Güz/Bahar Dönemi kaydı yenilenmez.

Çeşitli kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile engelli öğrencilerin, kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmeleri gerekir.

Görme, işitme, yürüme, ellerini kullanamayan vb. engel durumu olan öğrenciler, Sağlık Kurulu Raporunun fotokopisini AÖF bürosuna teslim etmelidir. Bu öğrenciler, sınav engel durumlarının Fakülte kayıtlarına işlenmesini AÖF büro görevlilerinden özellikle istemelidir.

Öğrenciler fakülte kayıtlarına engel durumlarının işlenip işlenmediğini öğrenmek için aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kontrol etmelidir. Sınav durumu “Engelli” görünmeyen öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınava alınacaktır.

Güz/Bahar Döneminde Alacağı Ders/Dersleri Bulunmayan Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

Güz/Bahar döneminde alacağı ders/dersleri bulunmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanmak isterlerse;

 Askerlik Tecil Hakkı (29 yaşını dolduranlar hariç),

 Sosyal Güvenlik İşlemleri,

 Öğrenci Belgesi vb. durumlarını göz önüne alarak, güz/bahar dönemi kayıt yenileme tutarını ödeyip kayıtlarını yeniletebilir. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt yeniletebilmeleri için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekir.

 Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

 Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.

 

Zorunlu Stajı/Uygulama Dersi Bulunan Program Öğrencilerinin Kayıt Yenileme İşlemleri

Derslerin tamamından başarılı olamayan ve stajını yapmak isteyen Merkezî Açıköğretim programı öğrencisi, ilgili döneme ait kayıt yenileme tarihlerinde dönem öğretim giderini ve/veya dönem öğrenci katkı payını öder. Bu durumdaki uzaktan öğretim programı öğrencisi ise dönem öğrenim ücretini ve/veya dönem öğrenci katkı payını ödeyerek kaydını yeniletir. Öğrenci, kaydını yeniletmesi ve staj başvuru, başlangıç ve bitiş tarihleri aktif olduğu dönem içinde kalması koşuluyla staj yapabilir. Kaydını yeniletmeyen öğrenci staj yapamaz.

Derslerin tamamından başarılı olan ancak zorunlu stajını yapmayan öğrenci mezun olamaz ve diploma alamaz. Bu durumda olan Merkezî Açıköğretim programı öğrencisi dönem öğretim giderini ödeyerek, uzaktan öğretim programı öğrencisi ise dönem öğrenim ücretini ödemeksizin ilgili döneme ait kayıt yenileme tarihlerinde kaydını yeniletir. Bu durumda olan öğrencilerden Dönem Öğrenci Katkı Payı alınmayacaktır. Öğrenci, kaydını yeniletmesi ve staj başvuru, başlangıç ve bitiş tarihleri aktif olduğu dönem içinde kalması koşuluyla staj yapabilir. Kaydını yeniletmeyen öğrenci staj yapamaz.

 

Güz/Bahar döneminde alacağı ders/dersleri bulunmayan ancak zorunlu staj yapmak isteyen öğrencilerin kayıtlarını yeniletmesi gerekir.

Kaydını yenileten öğrenciler;

 Askerlik Tecil Hakkı (29 yaşını dolduranlar hariç),

 Sosyal Güvenlik İşlemleri,

 Öğrenci Belgesi vb. öğrencilik haklarından yararlanabilir. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt yeniletebilmeleri için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekir.

 Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır.

 Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaktır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.

 Merkezî Açıköğretim programı öğrencileri için dönem öğretim gideri alt limit üzerinden hesaplanacaktır.

 Uzaktan öğretim programı öğrencileri ise dönem öğrenim ücretini ödemeksizin aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından ya da AÖF bürolarından kayıt yenileme onayı yapmaları gerekir. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin kaydı yenilenmez.

 Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile Engelli olup kayıt yenileme bedeli ödemeden kayıt yeniletecek öğrenciler, bu kılavuzun 2.5. maddesindeki açıklamalara göre işlem yapacaktır.

 

Laboratuvar/Uygulama Dersi Bulunan Program Öğrencilerinin Kayıt Yenileme İşlemleri

Anadolu Üniversitesinde bahar döneminde ve/veya yaz aylarında yüz yüze yapılacak olan laboratuvar/uygulama derslerine katılacak öğrencilerin, ders seçimini yaparak kayıtlarını yeniletmeleri gerekir.

Bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerinde laboratuvar/uygulama ders seçimi yapmış öğrenciler, uygulama haftası seçimini yapmak için aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu veya www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Duyurular” bağlantısındaki açıklamaları takip etmelidir.

 

Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı ve Dönem Öğretim Gideri İade İşlemleri

Engelli veya Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına girdiği halde dönem öğrenim ücreti/dönem öğrenci katkı payı ve dönem öğretim giderini ödeyen öğrenciler, ödedikleri tutarın iade edilebilmesi için iade isteğini ve herhangi bir bankadaki kendilerine ait hesaplarının IBAN numaralarını belirten imzalı dilekçelerine banka dekont aslı, kredi kartı çıktısı ya da kredi kartı ödeme bilgilendirme çıktısını ekleyerek AÖF bürosuna vermeli veya Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü 26470-ESKİŞEHİR adresine göndermelidir.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir. Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız ödeme yaptığınızı gösteren belge ile kayıt yenilemenin son gününden önce AÖF bürosuna başvurunuz.

 

Kaynak: Kamuajans