25 Sahte Diploma!

Eğitim Güncel
2004 – 2010 yılları arasında 44 bin 623 denklik başvurusunun sonlandırıldığını belirten Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Yekta Saraç, bunların haricinde 1668 denklik başvurusunu...
EMOJİLE

2004 – 2010 yılları arasında 44 bin 623 denklik başvurusunun sonlandırıldığını belirten Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Yekta Saraç, bunların haricinde 1668 denklik başvurusunun da reddedildiğini belirtti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘nin (TMMOB) odaya kayıtlı bazı kişilerin diploma veya denklik belgelerinin sahte olduğunu açıklamasına ilişkin, TMMOB’dan belgeleri istediklerini belirten Saraç, oradan 42 belge geldiğini söyledi.

Yaptıkları incelemede bu belgelerden 29’unun sahte olduğunun zaten YÖK tarafından TMMOB‘a bildirildiğinin anlaşıldığını ifade eden Saraç, önümüzdeki günlerde TMMOB ile görüşeceklerini ve kendilerinden odaya kayıtlarda şüphelenilen durum olması halinde YÖK’ten bilgi almalarını isteyeceklerini kaydetti.

2010 yılında 116 sahte denklik belgesi tespit ettiklerini açıklayan Saraç, konuya ilişkin durumun kurumlara da bildirildiğini anlattı. Saraç, bu yıl içinde 25 sahte diploma da tespit ettiklerini sözlerine ekledi.

2002 yılından itibaren üniversitelerle irtibata geçilerek, öğrencinin oradan mezun olup olmadığının sorulduğunu anlatan Saraç, 2002’den itibaren sahte diplomaya denklik verilmediğini ifade etti.

Son bir yılda kurumlardan diplomalardan şüphelenerek YÖK‘e başvurularda sayının arttığını belirten Saraç, son bir yıl içinde kurumlardan yaklaşık 800-1000 arasında belgelerin sahte olup olmadığına ilişkin soru aldıklarını kaydetti.

Yeni Denklik Yönetmeliği de hazırladıklarını açıklayan Saraç, yönetmelik ile ilgili çalışmaların bittiğini, önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söyledi. Yönetmeliğin bazı yenilikler içerdiğini anlatan Saraç, bazı alanlarda daha ayrıntılı sınav yapılabileceğini bildirdi.

Denklik işlemlerinin yürütülmesinde personel sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Saraç, başvuruda bulunanlara daha hızlı, doğru cevap verebilmek için yönetmelikte yeni bir otomasyon sistemi hazırladıklarını da söyledi.

Yekta Saraç, bir kaç yıl önce Suriye‘ye denklik verilmediğini, ancak bir yıla yakındır Suriye’ye de denklik verildiğini belirtti.

”SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUYOR”

Toplantıda verilen denklik işlemlerine ilişkin bilgi notunda ise yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından tespit edildiği belirtildi.

Bilgi notunda şu ifadelere yer verildi:

Başvurular bireysel olarak değerlendirilmekte, diplomanın uluslararası düzeyde veya ikili anlaşmalarla tanınan bir üniversiteden alınmış olmasına rağmen mezuniyet diploması ve diğer belgelerin gerçek olup olmadığı, eğitim programının türü, niteliği, düzeyi konusunda tereddüte düşüldüğü durumlarda ilgili yükseköğretim kurumu veya ilgili ülke yetkili makamlarından bilgi-belge istenerek yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda, belgelerin orijinal olmadığı, üzerinde tahrifat yapıldığı ve belgelerin kişiye ait olmadığı tespit edildiğinde denklik işlemi yapılmamaktadır. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır.”