Karaman Hakkında Genel Bilgiler

Türkiye'nin İlleri
Karaman İç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde, Orta Torosların kuzeyinde ve İç Anadolu Bölgesini Akdeniz Bölgesine bağlayan konumdadır. Karaman İlinin yüzölçümü 9.393 km. olup, denizden yüksekliği 10...
EMOJİLE

Karaman İç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde, Orta Torosların kuzeyinde ve İç Anadolu Bölgesini Akdeniz Bölgesine bağlayan konumdadır. Karaman İlinin yüzölçümü 9.393 km. olup, denizden yüksekliği 1033 m.dir. Karaman topraklarının büyük kısmı geniş ovalarla kaplıdır. İlin güneyi dağlıktır. Toros Dağları batıdan doğuya uzanır. Kuzey batıdaki Karadağ’ın en yüksek yeri 2288 metredir.

-Türkiye’nin İlleri Hakkında Genel Bilgiler Tam Liste-

İklim

Karaman’ın iklim yapısı, genelde yazları sıcak ve kurak; kışları soğuk ve kar yağışlı olan karasal iklim yapısıdır. Yani, İç Anadolu’nun temel iklim yapısı, burada da görülmektedir. Ancak, ilin batı ve güneyinde, Orta Toros Dağları’nın Göksu ve kolları tarafından derin bir şekilde yarıldığı vadi tabanlarında, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz İklim özellikleri de görülür. Yağış genellikle kış ve ilkbahar aylarında, yağmur ve kar şeklindedir.En yüksek sıcaklık 39 En düşük sıcaklık -26,8 Yağışlı gün sayısı (Ortalama) 71 Ortalama nisbi nem % 63 Bir günde yağan en yüksek yağış 89,8 mm. Ortalama yıllık yağış miktarı 346,3 mm.İlde görülen karasal iklim özelliklerinin sonucu, bitki örtüsü olarak da step (bozkır) türü bitki topluluğu görülmektedir. Bu nedenle, il topraklarının %34’ü, yani 320.772 hektarlık alan, çayırlık ve meradır.

Karaman’da yaz aylarında yağışlar 0.1 mm – 14.2 mm’ye kadar düşmektedir. En yağışlı geçen mevsim Kış ve İlkbahar ayları olup yağış miktarı 66.0 mm ile 10.6 mm arasında değişmektedir. Karaman ili yıllık ortalama toplam yağış miktarı 313.0 mm’dir. En düşük yağış miktarı 2.8 mm ile Eylül ayında, en yüksek yağış miktarı ise 66.0 mm ile Aralık ve 59.6 mm ile Kasım aylarında gerçekleşmektedir.

Karaman ilinde en yüksek kar örtüsü kalınlığı 8.0 – 4.0 cm ile Ocak-Şubat aylarında gerçekleşmektedir. Kar örtülü günlerin sayısı Şubat ayında 5.0 gündür. Sisli günlere yaz ayları dışındaki aylarda rastlanmaktadır. Dolu daha çok ilkbahar aylarında görülmekte olup dolunun görüldüğü gün sayısı azdır.


Bitki Örtüsü

İlde görülen karasal iklim özelliklerinin sonucu, bitki örtüsü olarak da step (bozkır) türü bitki topluluğu görülmektedir. Bu nedenle, il topraklarının %34’ü, yani 320.772 hektarlık alan, çayırlık ve meradır.

İl topraklarının %21,2’si ormanlık alandır. 199.678 hektarlık bir alanı kaplayan ormanlarımızın, ne var ki, önemli bir bölümü baltalık ve maki örtüsü halindedir. Bunun nedeni, Karaman’ın ilk çağlardan beri yerleşime açık oluşu ve bu yüzden ormanların tahrip edilmiş olmasıdır. Tahrip edilen orman örtüsünün yerinde, çalılıklardan ve yabani zeytinden oluşan, Akdenize has maki bitki örtüsü görülmektedir.

Ormanlarımızı oluşturan ağaç türleri meşe, çam, ladin, sedir, katran ve ardıçtır. Ayrıca Toros Dağları arasında dar ve sulanabilen uzun vadi tabanlarında söğüt, kavak ve yabani meyva ağaçları da görülmektedir.

Karaman Valiliğince 1996 yılı içerisinde Hazine’ye ait toplam 9 milyon m’lik alan ağaçlandırılmak üzere çeşitli kamu ve özel sektöre ait kuruluşlara tahsis edilmiştir.Bu çerçevede ilk olarak İl Özel İdaresince 780.000 m’lik alanın ağaçlandırılması çalışmasına başlanmıştır.


Binbir Kilise

Flora

Karaman ilinde endemik olarak yetişen türler içerisinde; Dünyada doğal yayılış alanı Isparta’nın Eğirdir yöresi olan quercus Vulcanica (Kasnak Meşesi) İlimizde Karadağ bölgesinde dar bir alanda yayılış göstermektedir. Endemik olmasa bile yöre köylülerine gelir sağlayan Pistacia terebinthus (Menengiç) Antep Fıstığı aşılaması yapılıp Antep Fıstığı hasadı Bucakkışla  Göksu  havzasında yapılmaktadır. Türkiye’de nesli tükenmekte olan orman ağacı türlerinden  Acer ssp. (Dağ Akça Ağacı) Bucakkışla  Çevlik Dağında  yayılış göstermektedir. Karaman’ın muhtelif mevkilerinde Tali Orman ürünleri Thymus ssp. (Kekik), Salvia ssp. (Ada Çayı), Rhus coriaria (Sumak) yöre halkı tarafından toplanmakta ve değerlendirilmektedir. Kuzu Göbeği ve Dolaman mantarları da bulunmaktadır.


Fauna

Karaman İli Ayrancı İlçesi sınırları içerisinde kalan Akgöl  Sazlığı önemli bir sulak alanıdır. Bu alan 21.04.1995 yılında Akgöl tabiatı koruma alanı olarak kurulmuş olup, 7400 Hektarlık bir sahayı kapsamaktadır. Yine Karaman İlinde bulunan Hotamış Sazlığı da önemli sulak alanlardır. Son yıllarda bu alanlardaki su seviyesi düşmüş ve sulak alan ortadan kalkmıştır. Göksu Nehri üzerine kurulacak barajlarla Göksu nehrini Hotamış gölüne aktarma projesi olan Mavi tünel projesi inşaat çalışmaları halen devam etmektedir.

Akgöl Sazlığı, göçmen kuşların konaklama yeridir. Bazı kuşlar da burayı kendilerine yurt edinmişlerdir. Akgöl Sazlığı’nda 150 kuş türü gözlenmiştir.

Bunlara örnek olarak;Flamingo, Küçük Karabatak, Ak Pelikan, Tepeli Pelikan, Alaca Balıkçıl, Yaz Ördeği, Boz Kaz, Dikkuyruk, Angut, Suna’dır. Bu türlerin nesli tehlike altında olup, tüm yıl boyunca avlanılmaları yasaklanarak, koruma altına alınmıştır.


Ekonomik Yapı

TARIMCILIK         

İlimizdeki tarım işletmelerinde çoğunlukla polikültür tarım yapılmaktadır. Entansif tarım yoğun olduğu bu işletmelerde ortalama verim ülke ortalamasının oldukça üstündedir. Özellikle sulama yapılan alanlarda elma bahçesi, şeker pancarı, kuru fasulye, buğday, arpa, mısır, patates, kuru soğan ve çeşitli cins sebze ürünleri deseni oluşturur.

İşletmelerin %78’inde bitkisel, %22’sinde bitkisel-hayvansal üretim yapılmaktadır. Bitkisel üretim yapan işletmeler, işletme büyüklüğü bakımından incelendiğinde; %65’i 50 dekardan küçük olup, 112.305 hektarlık tarım alanı kapsadığı görülmektedir. 50-500 dekar arasında olan işletme sayısı %34, 500 Dekardan büyük olan işletme sayısı %1.

Ayrıca, bitkisel üretim yapan işletmeler, işletme sayıları bakımından incelendiğinde %89’unun 50 dekardan küçük olduğu görülür.               Bitkisel üretim yapan alanlarını %71’i tarla bitkilerine tahsis edilmiştir. Tarla bitkileri ekiliş alanları içinde, (246.026 ha) hububat %82, Bakliyat %9, sanayi bitkisi %6, yem bitkileri %3 paya sahiptir. Kalan alanlarda ise meyve ve sebze %23, bağ %19, nadas ve tarıma elverişli olup kullanılmayan alan %58 pay almaktadır. Meyve alanlarının %37’si elma % 45’i bağ, %2’si zeytin , %16’sı diğer meyvelerdir.

Bitkisel üretimde ekiliş itibari ile buğday, arpa, nohut, fasulye ve şeker pancarı başta olmak üzere tarla ürünleri tarım alanlarımızın %71’ini kapsamaktadır. Kalan alanlar ise meyve ve sebze %7, bağ %5, nadas ve tarıma elverişli olup kullanılmayan alan %17 pay almaktadır. Son yedi yıllık ekiliş alanları incelendiğinde başta buğday olmak üzere tarla bitkileri ve sebze ekiliş alanlarında çoğalma olduğu gözlenmektedir.

SANAYİ   

Karaman ekonomisini ziraat, hayvancılık, ormancılık, sanayi, el sanatları ve halıcılık dallarında  kendisini göstermektedir.Karaman Organize Sanayi Bölgesi 1980’li yıllarda sanayi alanı olarak başlamış 1990 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın tescili ile Organize Sanayi Bölgesi hüviyeti kazanmıştır. OSB de 186 adet sanayi tesisi bulunmaktadır. Bunların 172 tanesi faal durumdadır. Karaman OBS üzerinde faaliyette olan firmalar gıda, makine, ambalaj ve kağıt, maden ve toprak, soğuk hava gibi sektörler üzerinde yoğunlaşmıştır.

ARICILIK

Karaman bitki çeşitlilği ve iklim yapısıyla bal üretimi ve balcılık için önemli bir potansiyele sahiptir.Bitki türlerinin mevsimlere göre düzenli dağılımı ve çeşitlilik göstermesi Karaman’da arıcılığı geleşmesine neden olmuştur.Karaman’da yaklaşık 50 bin arı kolonisi ve 950 ton bal üretimi yapılmaktadır.

HAYVANCILIK 

Karaman’da mera ve çayırlık alanların geniş olması nedeniyle büyükbaş ve  küçükbaş hayvancılığa elverişlidir. Son yıllarda kümes hayvancılığı da oldukça yaygınlaşmıştır.


Karaman İlçeleri

Başyayla : Başyayla İlçesinin yüz ölçümü 228,99 km²’dir. İl Merkezine uzaklık: 149 km. İlçe nüfus Bilgisi :2013 YILI TÜİK verilerine göre 4.102 dir. İlçenin rakımı: 1400’dir. İlçeye Ulaşım : Karayolu İlçeye Bağlı Köy Sayısı : 10 İlçeye bağlı Belde Belediye sayısı :1

Sarıveliler : İlçenin yüz ölçümü 343 km2’dir. İl Merkezine uzaklık: 161 km. İlçe nüfus Bilgisi :2013 YILI TÜİK verilerine göre 12.876’dür. İlçenin rakımı: 1600’dir. İlçeye Ulaşım : Karayolu İlçeye Bağlı Köy Sayısı : 7 İlçeye bağlı Belde Belediye sayısı :1

Ermenek : Ermenek İlçesinin yüz ölçümü 1.222,9 km²’dir. İl Merkezine uzaklık: 120 km. İlçe nüfus Bilgisi :2013 YILI TÜİK verilerine göre 30.064 dir. İlçenin rakımı: 1250’dur. İlçeye Ulaşım : Karayolu İlçeye Bağlı Köy Sayısı : 27 İlçeye bağlı Belde Belediye sayısı :2

Ayrancı : Ayrancı İlçesinin yüz ölçümü 2577 km²’dir. İl Merkezine uzaklık: 45 km. İlçe nüfus Bilgisi :2013 YILI TÜİK verilerine göre 8.934 dür. İlçenin rakımı: 1119’dur. İlçeye Ulaşım : Karayolu İlçeye Bağlı Köy Sayısı : 22 İlçeye bağlı Belde Belediye sayısı :0

Kazımkarabekir : İlçenin yüz ölçümü 296.4 km2 dir. İl Merkezine uzaklık: 24 km. İlçe nüfus Bilgisi :2013 YILI TÜİK verilerine göre 4.278 dir. İlçenin rakımı: 1030’dur. İlçeye Ulaşım : Karayolu İlçeye Bağlı Köy Sayısı : 6 İlçeye bağlı Belde Belediye sayısı :0

İncesu Mağarası

Karaman Ulaşımı

Havayolu : Hava yolu ulaşımı,Konya’da bulunan 3. Ana Jet Üs Komutanlığına ait askeri havaalanına ilave edilen sivil tesislerle sağlanmaktadır. Halen Konya-İstanbul arasında çeşitli şirketlerin tarifeli uçak seferleri bulunmaktadır. Karaman – Konya arası 105 KM olup karayolu ile 1 saat 30 dakika sürmektdir.

Demiryolu : Tren garı kent merkezine 1 km. uzaklıktadır. Şehir içerisinden belediye otobüsleri, münibüsler ve taksi ile gara ulaşılabilir.Karaman-Konya-Eskişehir, Karaman-Adana illeri arasında direkt bağlantılıdır. Tel: 0 338 213 33 60 Adres: Karaman Garı, 70100 Nefise Sultan Mahallesi/ Karaman

Karayolu : Karaman’a Ulaşım Karaman, ülkemizin İç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde, Konya-Mersin-Antalya illeri arasında bulunan önemli bir ticaret, kültür ve sanat merkezidir. İç Anadolu Bölgesi’ nin Akdeniz’ e geçiş noktasıdır. Karaman Mersin Limanı’ na 233 km. mesafededir. Karayolu ile Konya İli 1 saat 30 dakika mesafededir. Karaman Ankara arası 364 KM Karaman İstanbul arası 771 KM.dir. Alacasuluk Mahallesi 70100 Karaman Tel : (0338) 213 2465

Karaman Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Gödet Barajı : [Çay] , Karaman Merkeze 7.5 km mesafede ve Gödet Çayı üzerinde, sulama amaçlı olarak kurulmuştur. Kaya dolgu tipi olarak yapılan barajın yüksekliği 64,7 m. yüzölçümü 6.828.000 m’dir.

Ayrancı Ovası : [Ova] , Ayrancı Ovasının genişliği 375 km; deniz seviyesinde yüksekliği ise 1010 – 1026 m.dir.

Yunt Dağı : [Dağ] , Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde bulunan Orta Toroslardaki Yunt Dağı’nın yüksekliği 3227 metre olup, Karaman’ın en yüksek dağıdır.

ASAR DAĞI : [Dağ] , Karaman’ın Ermenek ilçesinde bulunan, Orta Toroslardaki Asar Dağı 1553 metre yüksekliğindedir.

Karadağ : [Dağ] , Karaman’ın 30 km. kuzeyinde bulunan Karadağ Volkanik bir dağdır. En yüksek yeri olan Mahallaç Tepesi 2288 metredir.

Hacıbaba : [Dağ] , Karaman’ın Kazımkarabekir İlçesi yakınlarında ve Karaman’ın Batısında bulunan Hacıbaba Dağınının yüksekliği 2481 metredir.

Karaman Ovası : [Ova] , İl merkezinden Konya ve Ereğli’ye doğru uzanan Karaman Ovası deniz seviyesinden 1000-1050 m. yüksekliktedir. verimli Alanı 600 km2 dir.

Ermenek Baraj Gölü : [Baraj Gölü] , Ermenek Barajı yükseklik bakımından (88m)Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın 6. ve dünyanın 21. büyük barajı olma özelliğini taşımaktadır.

Tartan Evi / Çeşmeli Kilise

Karaman tarihçesi

Karaman İl sınarları içerisinde, Süleymanhacı köyünde yer alan Pınarbaşı höyüğünde yapılan kazıların ilk verilerine göre, Karaman ve çevresinin M.Ö.8000 yıllarında yerleşik iskana sahip olduğu ortaya konulmuştur. İl Hititler zamanında bir askeri ve ticaret merkezi olmuş, daha sonra Firigya ve Lidya’lıların egemenliğine geçmiştir. M.Ö.322’de Yunan Kralı Ferdikkos ve Flippos’un işgaline ve talanına uğramıştır. Bizans devrinde Hıristiyanlığın önemli şehirlerinden olan Karaman’da bu döneme ait Karadağ üzerinde Binbir Kilise olarak bilinen ören yerinde birçok kilise, manastır, bazilika ve şapel bulunmaktadır. Yine Ekinözü Köyünde bulunan Derbe ve Taşkale Kasabası yolunda bulunan Manazan Mağaraları bu dönemin önemli yerleşim yerleridir.

Karaman’da Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflamasından ve yıkılmasından sonra Nure Sofi tarafından girişimler başlatılarak Kerümiddin Karaman Bey tarafından 1256 yılında bağımsız Karamanoğlu Beyliği kurulmuştur. 1264 yılında Karamanoğlu Beyliğinin başına Karamanoğlu Mehmet Bey geçer, öteden beri Arap ve Fars kültürünün etkisi altında kalan Türk Dilinin aslına kavuşması yeniden devlet dili olması için 13 Mayıs 1277 yılında “Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türkçeden başka dil kullanmaya…”diyerek ünlü fermanını yayınlamıştır. Karamanoğulları OĞUZ’ların SALUR boyuna mensupturlar. Anadolu Selçuklu Devletinin 1308 yılında yıkılmasından sonra Karamanoğulları, Konya ve çevresine tamamen hakim olmuşlar; Selçuklu devletinin başkentine sahip oldukları için bu devletin mirasına sahip çıkarak, Anadoluda siyasi birliği sağlamaya çalışmışlardır. Topraklarını Akdenize kadar genişleten Karamanoğulları 14. Yüzyılda Anadolunun en güçlü beyliği haline gelmiştir.

Dönemin diğer güçlü Beyliği olan Osmanoğullarının güçlenmesi, Osmanlı Devletinin kurulması sonucunda 1467 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı Devletine katılmıştır. Karaman’daki yerleşim Paleolitik, Neolitik ve
Kalkolitik çağlara kadar uzanmaktadır. Roma döneminde, Hıristiyanlığın gelişmeye başladığı sıralar, önemli merkezlerden biri olan Karaman ve yöresi Bizans döneminde de bu önemini korumuştur. Karaman’ın daha önce Laranda olan adı, Türk egemenliği altında Larende’ye dönüşmüştür. 1235 yılında Karamanoğlu Beyliği’nin temelleri atılmış ve 12.yy. ortalarında Karamanoğlu Beyliği kurulmuştur. 13.yy.başlarında, Karamanoğulları Laranda’yı merkez yapmışlar ve kendi adlarından dolayı buraya, Cumhuriyet döneminde Karaman adı verilmiştir.