Düzce Hakkında Genel Bilgiler

Türkiye'nin İlleri
Düzce hakkında bilgiler; Batı Karadeniz Bölgesinde Ankara – İstanbul arasında ( D-100 ) Karayolu ve TEM otoyolu kenarında etrafı ormanlık dağlarla çevrili; yaklaşık 140 rakımlı bir ova üzerine k...
EMOJİLE

Düzce hakkında bilgiler;

Batı Karadeniz Bölgesinde Ankara – İstanbul arasında ( D-100 ) Karayolu ve TEM otoyolu kenarında etrafı ormanlık dağlarla çevrili; yaklaşık 140 rakımlı bir ova üzerine kurulu, bütün Anadolu’yu büyük merkezlere bağlayan; Akçakoca deniz yolu ve kuzeyden Büyük Melen Nehri yolu ile Karadeniz’e açılan; Konuralp ile Batı Karadeniz’in tek antik kenti olarak; doğal ve kültürel güzelliklere sahip; doğu ve güneyde Bolu, batıda Sakarya, kuzeyde Zonguldak ve Karadeniz ile çevrilidir. Kuzeyde Karadeniz’e uzaklığı 30 kilometredir.

-Türkiye’nin İlleri Hakkında Genel Bilgiler Tam Liste-

Düzce, adından da anlaşıldığı gibi düz bir ova üzerine kurulmuş birinci sınıf tarım arazisine sahiptir. Yüzölçümü yaklaşık 2593 km.’dir.
Düzce Abant, Kartalkaya, Yedigöller, Akçakoca, Kardüz Yaylası, Efteni Gölü ve Kuş cenneti, Güzeldere ve Samandere Şelaleleri, mağaraları, göletleri, yaylaları, ve Aaabalık üretim tesisleri; Bolu Dağı güzellikleriyle, Hasanlar Barajı, Büyük Melen, Küçük Melen Nehirleri, Uğur ve Asar Suyu dereleriyle, doğal ve bakir ormanlarıyla adeta bir cennettir. Gölyaka, Efteni Kuş Cenneti’nde 150 – 200 çeşit kuş bulunmaktadır.

Bitki örtüsü olarak oldukça zengindir ve yeşilin her tonu vardır. Ovada kavak, fındık ve çeşitli meyve ağaçları olmak üzere, yüksek kesimlerde kayın, meşe, köknar, kızılağaç, çam ağaçlarının bulunduğu zengin orman alanlarına sahiptir. Ayrıca dik meyilli ve yüksek olan yerlerde zamanla açılmış fındık bahçeleri geniş yer teşkil etmektedir.

İklim olarak Karadeniz ve Balkanlardan gelen hava akımlarının etkisi altında kalmasından dolayı tam bir Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir. Bol yağışlı ve rutubetli bir iklime sahiptir.

İl nüfusu; 1997 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre 296.603 iken, şu anda 314.266 olmuştur. 17 Ağustos ve 12 Kasım Depremleri Düzce merkezinde ağır hasarlara neden olmuş ve 980 kişi ölmüştür.

İklim

İlimiz, Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde görülen nemli ve fazla sert olmayan iklimin etkisi altındadır. Karadeniz Bölgesi’nin sınırları içerisinde kaldığından genel özellikleri ile Karadeniz ikliminin etkileri görülmektedir. Bunun yanında Karadeniz ikliminin yanı sıra Akdeniz ve Karasal iklimleri arası geçiş özelliği de göstermektedir. Karadeniz kıyısında yer alan Akçakoca’ya göre Düzce merkez ve diğer ilçeleri yaz aylarında daha sıcak, kış aylarında biraz daha soğuk olmaktadır. En çok yağış sonbahar ve kış aylarında görülmektedir. Yaz aylarında iki ay kadar kuraklık hissedilmektedir.

Yıllık sıcaklık ortalaması 13,0 C°, yıllık toplam yağışların ortalaması 823,7 kg/m² olup, ortalama nispi nem %75’dir. Düzce doğal bitki örtüsü açısından zengin olan bir ildir. Kıyı kesimi maki ve yalancı makiler, kıyı ardındaki dağlar ise, gürgen, kayın, kestane ve meşelerden oluşan ormanlarla kaplıdır. Düzce Ovası’nı çevreleyen dağların alçak kesimlerinde geniş yapraklı, yüksek kesimlerinde ise karaçam, sarıçam ve göknar ağaçlarından oluşan ormanlar vardır.

İlimiz merkezinin %55 (38.903 ha), Gümüşova’nın %33’ü (3.992 ha), Gölyaka’nın 62’si (16.741 ha), Çilimli’nin%35’i (806 ha), Cumayeri’nin% 33’ü (778 ha), Akçakoca’nın %42’si (17.266 ha), Yığılca’nın %65’i (32.666 ha) ve Kaynaşlı’nın % 64’ü (11.350 ha) ormanlık alan olup, il genelinin toplam %51’i (122.502 ha) ormanlık alandır. Düzce’nin %86’sına karşılık gelen alanın yaklaşık olarak 2.200 km²’si dağlık ve engebeliktir. Dağlar birçok yerde derin vadilerle yarılmıştır.


Bitki Örtüsü

Türkiye’de Karadeniz iklimi nin hakim olduğu ilde, kışın yaprağını döken Ormanlar geniş alanlar kaplar. 242.340 hektar alana sahip ilin %51’ine denk gelen 122.712 hektarlık büyük çoğunluğu iyi korunmuş ormanlar yer alır. Ormanlarda başta Kayın olmak üzere, Gürgen, Kestane,Çınar, Meşe, Ihlamur, Yabani Fındık, Dişbudak, Titrekkavak, Beyaz Söğüt bulunur. Yaklaşık 600 m rakımdan sonra iğne yapraklılar görülmeye başlar. Köknar, Sarıçam, Karaçam ormanlarda görülen iğne yapraklı ağaçlardandır. Dar kıyı şeridinde Akdeniz türleriden Makiler gözlemlenir. Katran ağacı, Funda, Sumak, Taflan, Kızılcık, Tesbih, Sarmaşık kıyılarda görülen maki türleridir. Ormanaltı florasında yer alan türler: Böğürtlen, Ormangülü, Kızılcık, Karayemiş, Şimşir, Funda, Alıç, Kuşburnu, Ateş dikeni.


Akçakoca

Flora

Düzce’de yapılan çalışmalar sonucunda 102 familya, 471 cins, 1200 tür ve tür altı takson tespit edilmiştir. Toplam familya sayısının % 6’sını eğrelti, % 3’ünü Gymnospermae ve %91’ini Angiospermae’ye ait familyalar oluşturmaktadır. Toplam cins sayısının % 1,6’sını eğreltiler, %1’ini Gymnospermae ve %97,4’ünü de Angiospermae’ye ait cinsler teşkil etmektedir. Toplam tür ve tür altı takson sayısının % 1’ini Eğrelti, %0,5’ini Gymnospermae ve %98,5’unu da Angiospermae’ye ait tür ve tür altı taksonlar oluşturmaktadır.

Düzce’de yapılan çalışmalara göre bitkilerin büyük bir bölümü çok geniş yayılış alanına sahiptir. İkinci olarak Avr.-Sib. floristik bölgesine ait bitkilerin varlığına oldukça fazla oranda rastlanmaktadır. Ayrıca Akdeniz ve Iran.-Turan floristik bölgesine ait bitkiler de alanda yetişmektedir.


Fauna

Zengin bitki örtüsü, arazi yapısı, akarsuları, uygun iklimi Düzce’de yaban hayvanları yaşamı için de elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Ancak bu konuda da tür, nüfus (popülasyon) ve yaşam alanlarını (habitat) belirleyici sistemli envanter çalışmaları yapılmamıştır. Tür sayısının genelde oldukça fazla ve Efteni gölünün de tür sayısı 150‟yi bulan bazı su kuşları için beslenme, barınma ve üreme alanı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin karabatak, yaban ördeği, yaban kazı, flamingo, kuğu, su tavuğu, sakar meke gibi kuşlar bunlardan bazılarıdır. Ayrıca gölde alabalık, sazan, mercan, gümüşbalığı gibi balık türleri de yaşamaktadır (Bolu Valiliği, 1997).

Ormanlık alanlarda ayı, vaşak, yaban domuzu, geyik, karaca, kurt, sansar, tilki, porsuk, tavşan, kokarca, gelincik, kunduz ve sincap gibi kara hayvanları; keklik, üveyik, bıldırcın, çil, toy, turna, çulluk, güvercin, atmaca, şahin, kartal gibi kuşlar sıklıkla görülmektedir. Akçakoca bölgesinde bulunan başlıca yaban hayvan türleri de şunlardır: Sarıkuş, çulluk, bıldırcın, ördek, kaz, kuğu, üveyik, tarakçın, korukçun, sığırcık, tavşan, çakal, tilki, domuz, ayı, sansar, kunduz (dere boylarında). Eskiden görülen geyik ve karaca şimdilerde bulunmamaktadır. Akçakoca sahillerinde daimi olarak avlanan balık türleri şunlardır: İstavrit, mezgit, karagöz, izmarit, kefal, zargana, ge- lincik, kayacık, yağcı, gümüş balığı, kırlangıç, küçük köpek balığı, vatoz, iskorpit ve çarpan. (Okan,1997).


Ekonomik Yapı

Düzce ekonomisi dinamik bir yapıya sahiptir. Bu dinamikliğinde iki metropol kent arasında oluşu önemli rol oynar. Ayrıca ülkenin sanayi kuşağı diye ifade edebileceğimiz Marmara Bölgesi ile sınır oluşu da bunda etkendir. Metropollere mesafesi zaman açısından uzak denilemeyecek düzeyde olup 2 – 2,5 saatte Ankara ve İstanbul illerimize karayolu ulaşımı rahat ve güvenli şekilde otoban bağlantılı olarak yapılmaktadır. Akçakoca ilçesi ile deniz bağlantısı vardır. Ulaşım ağında Anadolu İllerimizin İstanbul bağlantısında bir geçiş noktasıdır.

Merkez nüfus deprem öncesi 80.000 civarındayken deprem sonrasında 60.000 ‘lere kadar düşmüştür. Ancak hızla göç alan bir il olarak Düzce ‘nin çok yakın zamanda nüfusunun artacağı kaçınılmaz görülmektedir. Deprem sonrasında büyük bir ilgi odağı diye de adlandırabileceğimiz kalıcı konutlar hak sahipliği noktasında ihtiyacı gidermiş, ilde ev sıkıntısına da büyük oranda cevap vermiştir.

Düzce, 5084 sayılı kanun ile birlikte Düzce coğrafi konumu itibariyle gözde bir yatırım bölgesi haline gelmiştir. Şu anda mevcut iki adet organize sanayi bölgesinde tahsis edilecek arsa kalmamıştır. Ayrıca Düzce ‘nin metropol kentlere yakınlığı, liman ve hammadde kaynaklarına yakınlığı, ulaşım kolaylığı, deniz ve doğa turizmine sahip oluşu yatırım ve yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmasını sağlamaktadır.


Düzce İlçeleri

Cumayeri : Düzce’nin Kuzeybatısında yer alan Cumayeri, şehir merkezine 21 km mesafededir. Doğal güzellikleri ve alternatif doğa sporlarına uygunluğu ile son yıllarda dikkat çeken bir bölgedir. Cumayeri-Dokuzdeğirmen Köyü yanından geçen Büyük Melen Nehri raftinge elverişli 13km. lik parkuru ile Türkiye’nin 3.büyük rafting sporlarının yapıldığı yerdir. İlçe merkezine 3km. mesafede bulunan Dokuzdeğirmen Köyü, içinden geçen melen çayı üzerine kurulmuş 9 adet su değirmenlerinden dolayı bu isimle anılmaktadır. Yılın her döneminde profesyonelce rafting ve kano yapılan Dokuzdeğirmen Köyü Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce pilot bölge seçilmiştir. Alt yapısı tamamlanmış ve Valiliğimiz İl Özel İdaresi tarafından Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyünde gerekli tesisler yapılmıştır. Dokuzdeğirmen Köyünden 5 km mesafede bulunan Harmankaya Şelalesi kendi görkemli görüntüsünün yanında 700m.lik orta zorlukdaki parkuru ile bölgenin saklı cenneti. Doğa yürüyüşü severler için Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyünden-Melenağzı Köyüne kadar 24 km lik yürüyüş parkuru bulunmaktadır. Çoğunlukla köy içinden geçen parkur sonunda Melenağzı sahiline ulaşılır. Köy meydanında tabi varlıklara kayıtlı 600 yaşında, 20m.boyunda 3,6m çapında, 11m çevre genişliğinde çınar ağacı dikkat çekmektedir. Eski evler ve su değirmenleri arasında bulunan rafting tesislerinde, lezzetli bir sazan yada melen balığı yemenizi öneririz.

Gölyaka : Gölyaka ilçesi Batı Karadeniz Bölgesinde, Düzce İlinin en batı ucunda, İstanbul’a 200km. Ankara’ya 250km. mesafededir. İlçe, kuzeyde ve güneyde bulunan Bolu ve Köroğlu Dağlarının uzantısı olan sıra dağlar arasında yer almaktadır. Bölgede öne çıkan ve görülmesi gereken yerler; Gölyaka yaylaları bakımından zengin bir bölgedir. Kardüz, Pürenli, Yanık, Unluk ve Kızık Yaylaları en başta gelen yaylalarıdır. Bu yaylalar yayla turizmi açısından gelecek vaad etmektedir. Özellikle de Düzce’nin ve çevresinin en yüksek tepelerinden birisi olan Kardüz Yaylası çim kayağı ve kış turizmi için oldukça uygundur. Geleceğin kış sporları merkezleri arasında gösterilmektedir. Gölyaka su kaynakları bakımından Düzce’nin en zengin ilçelerinden biridir. İlçede bulunan göller; Efteni Gölü, Kara Göl, Sarı Göl, Cılbız Kuyusu, Gölcük, Kuyu Düzü Göleti ve Katır Gölü’dür. Bunlardan Efteni Gölü Kuş Cenneti, göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biridir. Bünyesinde 35’i kalıcı, toplam 150 çeşit kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Gölün muhteşem manzarasını kuş bakışı izlemek isteyenler yaklaşık 162 basamakla çıkılan ve seyir tepesi adı verilen Toptepe yangın gözetleme merkezini ziyaret edebilirler. Gölyaka İlçesi şelaleler yönünden de doğal bir potansiyel arz etmektedir. Bunlardan Güzeldere Şelalesi 130 mt. yükseklikte ve estetik yönden ayrıcalıklı bir konumda olup, Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından ‘‘Orman İçi Dinlenme Yeri’’olarak tescil edilmiştir. Diğer bir şelalede ard arda 6 şelaleden oluşan Bakacak Şelalesi’dir. Bakanlar Kurulu kararı ile turizm merkezi ilan edilen Gölyaka Kültür Park, mesire alanı olmasının dışında golf turizmi için oldukça uygun bir alana sahiptir. Melen Irmağı ve Aksu Çayı da Gölyaka’nın ırmaklarından en başta gelenleridir. Bu ırmaklarda balıkçılık sporu yapılmaktadır. Gölyaka bütün bu güzelliklerinin yanı sıra ormanlarıyla da doğanın tüm güzelliğini sergiler. Başlıca ormanları, Karamahmut, Keltepe, Güney, Çamlık, Koruluk, Büyük ve Küçük Balkaya, Karadağ, Mercantepe, Emeksiz, Konaş Sağlamsu, Unluk ve Baltepe’dir.

Kaynaşlı : Kaynaşlı, Düzce Ovasının doğu uzantısı olan bir vadi üzerinde kurulmuştur. Ulusal ve Uluslararası yolların kesiştiği İstanbul ve Ankara gibi iki metropolü birbirine bağlayan önemli merkezlerden biridir. Düzce’ye 15km mesafede bulunan Kaynaşlı, bozulmamış doğası ve çevresindeki turizm potansiyelleri ile alternatif spor turizminin merkezi haline gelmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 2011 yılında hizmete açılan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri, Yörükler Yaylası Off-Road yarışları, Milli Parklar statüsünde olan ve sportif olta balıkçılığı için Kuru Göl, tabii köy tecrübesi için Saz Köy, kamp, doğa yürüyüşü, bisiklet sporları, foto-safari, piknik ve dinlence için yemyeşil yaylaları ve gölleri ile Kaynaşlı son yılların gözde yerlerinden. Düzce İli Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı Köyü Mevkiinde bulunan Topuk Yaylası ve Göleti D-100 Karayoluna 10 Km. mesafededir. Rakımı 1300mt.olan yayladan; Abant Gölü, Odayeri Yaylası, Sinekli Yaylası ve Samandere Şelalesine ulaşmanız mümkün. Yayla içinde bulunan Yayla Göleti ortamla bütünlük arz ederek buraya olan ilgiyi arttırmaktadır. Kaynak sularıyla beslenen gölette; Aynalı Sazan, Kadıncık ve Hollanda Sarısı gibi balık türleri yaşamakta olup sportif amaçlı olta balıkçılığı için uygundur. Yaylada gençlik kampları ve izcilik kampları yapılmakta olup, her yıl geleneksel olarak Kaynaşlı Kaymakamlığı ve Kaynaşlı MYO tarafından doğa yürüyüşleri düzenlenmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 27.05.2010 tarihinde temelleri atılan Fenerbahçe Spor Kulübü Topuk Yaylası Tesisleri 01.07.2011 tarihinde hizmete açılmıştır. Düzce’ye 15km.mesafede bulunan Yörükler Yaylası son yılların en popüler yerlerinden biri. Kamp ve Off-Road yarışları için çeşitli organizasyonların yapıldığı yayla, aynı zamanda diğer alternatif sporlar içinde oldukça uygun. Düzce’ye 14km mesafede bulunan Kuru Göl tabiat parkı, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Milli Parklar Statüsüne alınmıştır. Düzce ve Kaynaşlı’yı gözler önüne seren bir tepe üzerinde bulunan göl, günü birlik gezi, kamp, piknik, sportif amaçlı olta balıkçılığı için oldukça uygundur. Kaynaşlı’ya 7,5km mesafede bulunan Saz Köy, bozulmamış doğası, geleneksel yaşam tarzıyla alternatif tatil arayanlar ve köy hayatı yaşamak isteyenler için oldukça ideal bir ortam. Köy içinde bulunan ve Abhaz Kültür geleneğine göre yapılmış 90 yıllık Tekir Köy Evi konaklamak isteyenler için hizmet veriyor. Farklı damak tadı arayanlar için Abhaz yemeklerinin de sunulduğu Tekir Köy Evi doğası ve bahçesinde bulunan çiftlik hayvanları ile de gelenlerin beğenisini kazanıyor. İstendiğinde çadır ve karavan kampı yapmak isteyenler içinde yemyeşil bir alana sahip.

Akçakoca : Karadeniz’in doğal yapısı ile ilgi çeken Akçakoca; Denizi, Kumu, Balıkçı Barınağı, her mevsimin özelliğine göre Balık çeşitleri, Gün batımı, Sivil ve Dini Mimarisi, Dağ Çileği, Kestane Balı, Fındığı, kilometrelerce uzanan Plajları, yemyeşil Bitki Dokusu, Piknik ve Mesire Alanları, Tarihi Anıt Ağaçları, Tarihi Ceneviz Kalesi, Mağarası, Şelaleleri, güler yüzlü insanları ve Yöresel Ağız Tatları ile hayranlık uyandırıyor. Akçakoca, Karadeniz Bölgesinin batı ucunda, Orta Anadolu’nun denize açılan en yakın penceresi konumunda olup, İstanbul ve Ankara gibi iki Metropolün arasında yeşil ve mavinin kaynaştığı şirin bir tatil beldesidir. Düzce iline 37 km. mesafede bulunan bölge aynı zamanda Düzce ilinin en büyük ilçesidir Karadeniz sahillerinde mavi bayrak alabilen tek turizm merkezi Akçakoca’dır. 35km. yi bulan sahili boyunca çok sayıda kumsallı plajları var. Bir yanı boydan boya deniz, yer yerde Karadeniz’in heybetli dalgaları tarafından oluşmuş yalıyarlar bulunmaktadır. Bunların en yükseği Ceneviz Kalesi ile Değirmenağzı arasında ve 30mt.yükseklikte bulunan Soyat yalıyarlarıdır. Kıyı boyunca yer alan mağaralar barındırması sebebiyle de Fok Kayaları olarak da anılıyor.

Yığılca : Yığılca batıdan Düzce ili merkezi ve Akçakoca ilçesi, güneyden Kaynaşlı ilçesi ve Bolu ili, kuzeyden Zonguldak ilinin Alaplı ilçesi, doğudan Bolu ilinin Mengen ilçesi ile çevrilidir. Düzce merkezine 38 km. mesafededir. Yığılca; bal ormanları, Saklıkent ve Yoğunpelit Şelaleleri, Sarıkaya ve Gökçeağaç Mağaraları gibi birçok güzelliğe sahip olmasının yanı sıra, Yedigöller Milli Parkına 35km mesafede bulunması sebebi ile de Düzce’nin önemli destinasyon ağının da ayaklarından biridir. Yığılca-Yedigöller Milli Parkı yol ağı üzerinde şiirsel güzellideki köyler ve köy evleri, ekili alanlar, koyun ve kuzu sürüleri, zengin flora ve faunasıyla sizlere huzurlu ve keyifli bir yolculuk sunuyor. İlçe merkezine girmeden önce hayranlık uyandıran güzellikteki Hasanlar Barajı sizleri karşılıyor. Göze sığmayan büyüklükte ve güzellikteki göl, her kıvrımından ve her yüksekliğinden tüm coşku ve güzelliğiyle insanı cezp ediyor. Alternatif su sporlarının yanı sıra, her yıl geleneksel olarak düzenlenen yelken yarışları, zengin balık kaynakları ile sportif amaçlı olta balıkçılığına müsait kıyıları ile dikkat çekiyor. Yığılca, önemli yürüyüş parkurlarına sahiptir. Bu parkurlar arasındaki güzergahlar alternatif doğa sporları için oldukça uygundur. Eşsiz orman zenginliği arasında, foto safari, Kaya tırmanışı, bisiklet sporları, alternatif su sporları, sportif amaçlı olta balıkçılığı, karavan ve çadır kampı yapabilirsiniz. Düzce’nin Yığılça ilçesi sınırları içinde bulunan Saklıkent Şelalesi, Yedigöller yolu güzergahında, Düzce’ye 40km. Yığılca-merkeze 5km.mesafededir. İlimizin yeni keşfedilen doğa güzelliklerinden olan Saklıkent Şelalesi, trekking ve Foto-Safari yapmak için oldukça uygundur.Bölgede piknik-mesire alanı ve alabalık tesisi bulunmaktadır. Yığılca’nın Yoğunpelit köyünde bulunan Yoğunpelit Şelalesi, Düzce-merkeze 56km. ilçe merkezine 20km. mesafededir. Bölge doğal güzellikleri açısından zengin bir yapıya sahip olup, trekking, foto-safari, piknik gibi aktiviteler için oldukça uygundur. Sarıkaya Mağarası Batı Karadeniz Bölgesinin en büyük mağarasıdır. İçinde şelaleler ve göletler vardır. Genişliği 80mt. boyu 75mt. Tavan yüksekliği ise 15-40 mt.arasında değişmektedir. Birinci derecede doğal sit alanıdır. Sarkıt, dikit ve odaları bulunan mağaranın girişi sarmaşıklarla kaplıdır. Kaya tırmanışı çadır kampı için uygundur.

Merkez İlçe : Düzce Genel Bilgiler Yüzölçümü: 2593 km2(göller dahil değildir) Nüfus: 338.188 (2010) İl Trafik No: 81 Düzce Batı Karadeniz’in tek antik kenti olarak ayakta kalan, tarihi M.Ö. 1390 – 800 yılları arasında hüküm süren Eti Medeniyeti’ne uzanan, Orhan Gazi komutanlarından Konuralp Bey tarafından 1323’de Osmanlı topraklarına katılan; günümüzde önemli idari, ekonomik ve sosyal gelişmelerle hep yükselme yolunda ve birçok alanda gelişimini sağlayacak alt yapısı mevcut; 17 Ağustos ve 12 Kasım Depremleri’nden sonra kısa sürede toparlanacak güçte olan bir ilimizdir. Bütün Anadolu’yu büyük merkezlere bağlayan ve özellikle Ankara – İstanbul gibi iki büyük kent arasında, TEM otoyolu güzergahında Ankara ve İstanbul’a ön bahçe özelliğindedir. Başkent Ankara’ya en kısa mesafede denizi olan yerimiz Akçakoca’dır. Mavi ile yeşilin kucaklaştığı, Karadeniz sahilleri, büyük alanları kaplayan zümrüt ormanları, sayısız gölleri ve yaylaları, kaplıcaları, tarihi zenginlikleri saklayan; diğer taraftan büyük milletimizin çok zengin gelenek ve güzelliklerini sürdüren bir ilimizdir. Yağmur ormanları olarak adlandırılan ormanları, birbirinden güzel yaylaları, tabiat harikası Samandere ve Güzeldere Şelaleleri, Efteni Kuş Cenneti, mağaraları, kaplıcaları, akarsuları ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin ayakta kalan tek antik kenti Prusias – Konuralp Müzesi ile görülmeye değer, çok güzel bir şehrimizdir. Düzce Bütün Anadolu’yu büyük merkezlere bağlayan ve özellikle Ankara – İstanbul gibi iki büyük kenti kat eden, TEM otoyolu güzergahında Ankara ve İstanbul’a ön bahçe özelliğindedir. Başkent Ankara’ya en kısa mesafede denizi olan yerimiz Akçakoca’dır. Mavi ile yeşilin kucaklaştığı Karadeniz sahilleri büyük alanları kaplayan zümrüt ormanları, sayısız gölleri ve yaylaları, kaplıcaları, tarihi zenginlikleri saklayan; diğer taraftan büyük Milletimizin çok anlamlı gelenek güzelliklerini sürdüren; bir İlimizdir.

Çilimli : Çilimli Batı Karadeniz Bölgesinde yer almakta olup, doğusunda ve güneyinde Düzce ili, batısında Cumayeri ilçesi ve kuzeyinde Akçakoca ilçesi bulunmaktadır. Osman Gazi’den sonra yerine geçen oğlu Orhan Gazi’nin Komutanlarından Konuralp Bey, Bizans tekfurları ile yaptığı savaşlar sonunda Konuralp ve çevresindeki Çilimli’yi Türk Hakimiyeti altına almıştır. Osmanlı Bizans döneminde Gümüşova’da çıkarılan madenlerin işlendiği ve zamanın darphanesi olduğu adının da buradan geldiği, “Çil’mi” sözcüğünün zamanla “Çilimli” olarak değişikliğe uğradığı halk arasında yaygın olarak söylenmektedir. Çilimli 1990’da ilçe olmuş, Aralık 1999 tarihinde de Düzce’nin il olması nedeniyle Düzce’ye bağlanmıştır. İlçenin ekonomisi genelde tarıma dayalıdır. Yörede başlıca fındık, mısır, tütün, şeker pancarı ve diğer sebze çeşitleri ile çeltik üretilmektedir. İlçede özel sektöre ait fındık kırma fabrikaları bulunmaktadır. Bunun yanında Kelebek Mobilya ve Dekorasyon Tesisleri de ilçede faaliyet göstermektedir.

Gümüşova : İlçe Düzce iline 18 km. mesafede olup Düzce ovasının bitişiğindedir. Düzce’nin güneybatısında yer almaktadır. Gümüşova ilçesinin yüzölçümü 9.000 hektar, rakımı ise 128’dir. Bölge bitki örtüsü bakımından zengindir. Avlanmanın serbest olduğu dönemlerde ilçeden geçen Melen Çayı’nda balık avcılığı yapılmaktadır. İlçe fındık, çay, kayın ve ceviz gibi Karadeniz iklimine has bitki dokusuna sahiptir. Gümüşova ilçesi 1321 yılında Osman Bey’in silah arkadaşı Konuralp Gazi tarafından Düzce ve Üskübü ile birlikte fethedilmiştir. 1987 yılında Cumayeri ile birleşerek Cumaova ilçesi adını almıştır. 1993 tarihinde Cumayeri’nden ayrılarak Gümüşova adı altında yeni ve müstakil bir ilçe haline gelmiştir. Gümüşova, Aralık 1999 tarihinde Düzce’nin il olması dolayısıyla Düzce’ye bağlandı. İlçe halkının büyük çoğunluğu çiftçidir. Halkın geçim kaynağı başta fındık olmak üzere sırayla mısır, buğday ve pancar izlemektedir. İlçede fındık ürünün kırımının yapıldığı ve işlendiği 4 adet fındık fabrikası mevcuttur. İlçede hayvancılık ile uğraşan çiftçi sayısı oldukça azdır. 4 adet fındık fabrikası, 1 adet ambalaj fabrikası ve 2 adet de tekstil ürünlerini işleyen tesis bulunmaktadır. Bunların bir tanesi entegre fındık fabrikasıdır.

Beyköy

Düzce Ulaşımı

Batı Karadeniz’in şirin yemyeşil şehri Düzce’ye ulaşım çok kolaydır. Hem İstanbul, hem de Ankara tarafından otobanları kullanarak Düzce’ye rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Düzce ile Türkiye’nin en büyük iki ili olan Ankara ve İstanbul’u birbirine bağlayan TEM otoyolu ve D-100 karayolu üzerinde bulunduğundan ulaşım son derece kolaydır. Düzce İli Akçakoca İlçesi ile Karadeniz’e açılmakta olup, Akçakoca iskele barınağı ticari amaçlarla kullanılmaktadır. Ancak Denizyolu ile yolcu ve yük taşımacılığı yapılmamaktadır.

Zonguldak Düzce arası yaklaşık 116 kilometre(km) mesafede ve araçla yaklaşık 2 saat kadar sürmektedir.

Sakarya Düzce arası yaklaşık 72 kilometre(km) mesafede ve araçla yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar sürmektedir.

Kocaeli Düzce arası yaklaşık 129 kilometre(km) mesafede ve araçla yaklaşık 1 saat 40 dakika kadar sürmektedir.

Ankara Düzce arası yaklaşık 235 kilometre(km) mesafede ve araçla yaklaşık 2 saat 30 dakika kadar sürmektedir.

İstanbul Düzce arası yaklaşık 220 kilometre(km) mesafede ve araçla yaklaşık 3 saat kadar sürmektedir.

Bursa Düzce arası yaklaşık 230 kilometre(km) mesafede ve araçla yaklaşık 3 saat 15 dakika kadar sürmektedir.

Düzce Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Düzce il merkezi 39051 dakika kuzey enlemi ile 31008 dakika Doğu boylamında yer alır. Türkiye’nin illeri arasındaki yeri, Bolu ili topraklarının batı ve kuzeyinde Sakarya ilinin doğusunda ve Zonguldak İlinin güneybatısında yer alır. Kuzeyinde Karadeniz ile sınırdır. Diğer illerle sınırlarını tabii sınırlar oluşturur. Bu sınırlar kuzeybatıda Sakarya ile Melen Çayı, batı ve güneyde dağların üst kısımları oluşturur.Deniz seviyesinden yüksekliği 160 metre kadardır.

Güneydeki bu dağlar, batıdan doğuya Keremali, Elmacık, Güney Bolu ve Sünnice dağlarıdır. Yollara göre doğu-batı yönünde uzanan D-100 karayolu ile TEM otobanı üzerinde yer alır. Bu yollar il merkezinden geçer. Bu konumu ile Avrupa-Asya arasında transit yol üzerindedir. D-100 karayolu il merkezinden ayrılarak Akçakoca ilçesi üzerinden Zonguldak İline bağlanır. Düzce bu konumu ile yol kavşağı şehridir. Düzce’nin kuzeyinde Akçakoca, kuzeydoğusunda Yığılca, kuzeybatısında Çilimli ve Cumayeri, batısında Gümüşova ile güneydoğusunda Gölyaka ilçeleri yer alır.

Efteni Gölü

Düzce tarihçesi

Düzce’nin bilinen tarihi M.. 1390 yıllarına kadar gitmektedir. Yöre, birçok kavimin ve devletin istilasına maruz kalmıştır. Çevrede Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı uygarlıklarının izlerini görmek mümkündür. Yörenin Osmanlı hakimiyetine geçişi Orhan Gazi’nin komutanlarından Konuralp Bey’in 1323 yılında Bizans tekfurları ile yaptığı savaş neticesinde gerçekleşmiştir.Bu yörenin adı komutan Konuralp’e izafeten verilmiş ve günümüze kadar bu şekilde ulaşmıştır. Düzce’ye bağlı Konuralp beldesinde yer alan antik şehrin tarihi, Milattan nce 3.y.y. kadar dayanıyor.

Geyve, Alp Suyu, Karaceebüş hisarlarını fetheden Konuralp, Akçakoca ve Abdurrahman Gaziler, Bizans devrinde Regio Torsia adı verilen Akova’ya akınlara başladılar. Konuralp Bey, Bolu topraklarına karşı bir sefer düzenlemiş Düzpazar’ı ele geçirdikten sonra da, şimdi hala yeri belirlenemeyen Uzunca-Bel’de Bizanslılarla iki gün vuruşmamış, beklemiş ve arkasından kesin darbeyi vurmuştur. Osman Gazi, Düzce Pazarı ( ovasını) ve Bizans Prusias’ını, Konuralp’e verdi. 14.y.y. ilk çeyreğinden itibaren bu bölge Konuralp ilçesi ve kısaca “ Konrapa “ diye anılır.
Düzce, Osman Gazi’nin mahiyetinde 1869 yılına kadar Kastamonu Vilayeti Bolu Mutasarrıflığı Göynük Kasabası’na bağlı bir nahiye iken, 1870 yılında Bolu Sancağı’na bağlı bir kaza haline gelmiştir.

17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerini yaşayan Düzce 1’i yeni 6’sı eski ilçe dahil edilerek 09 Aralık 1999 tarih ve 23091 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazetede yayınlanan “ Bir İl ve iki ilçe kurulması ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile il statüsüne kavuşmuştur.

Batı Karadeniz’ in ayakta kalan tek antik kenti olan Düzce’ nin tarihi M.. 1390 – 800 yılları arasında hüküm süren Hitit (Eti) medeniyetine kadar uzanır. Düzce ve çevresi 15. yüzyıldan beri bilinmektedir. Bilhassa Evliya Çelebi’ nin Seyahatname’ sinin ikinci cildinde Düzce’ deki bit Tuz Pazarı’ ndan bahsetmektedir. Düzce’ nin tarihini dört zaman döneminde ele alabiliriz;

Eski Zaman Bitinyalılar Devri : Bu dönemde Düzce hemen hemen ortada yoktu. Ancak Prusyas (Üskübü) mevcuttu. Düzce ise düz ve geniş bir ova hatta bataklıklar halinde, Bitintyalıla’ ın oturdukları yerlerin doğusunda kalıyordu.

Roma ve Bizans Devri : Prusyas (Üskübü) ile birlikte Düzce ovasında çok geri durumda iken Bitiuyoji Nikomed, Romalılara vasiyet ederek hayata gözlerini yumdu. III. Nikomed’ in oğlu Filmostan’ dan sonra ise Bitinya bir süre tamamen Romalıların idaresi altına kaldı. Düzce’ nin bu zamanki hali I. devreye göre biraz daha gelişmeye yüz tutmuş görünüyordu. Bitinyalılar devrinde bataklık halinde bulunan Düzce Ovası Romalılar zamanında ıslah edilerek ziraat için daha elverişli bir hale getirildi ve yavaş yavaş iskan edilmeye başlandı. Romalılardan sonra bu bölge Bizanslıların hakimiyetine geçti. İşte Düzce’ nin gelişmesi, parlaması bu devrenin son zamanlarına rastlar.

Osmanlılar Devri : Osmanlı İmparatorluğu zamanında Orhan Gazi’ nin komutanlarından Konuralp Bey 1323 tarihinde burayı Bizanslıların hakimiyetinden kurtararak imparatorluk topraklarına kattı. Düzce’ nin Konsopa adını alması bu devirdedir. O zaman ilk ilçe merkezi Gümüşabadı’ dır. Daha sonra ilçe mekezine Üskübü denildi. Merkezide Prusyas (Üskübü) idi.Düzce bu sıralarda ticaret ve arazi bakımından Üskübü’ yü ve ilk ilçe merkezi olan Gümüşabadı’ yı gölgede bırakacak şekilde gösterdi. 1871 yılında ise ilçe merkezi Düzce’ ye nakledildi.
Cumhuriyet Devri : Bu devirde her yerde olduğu gibi büyük bir gelişme gösteren Düzce Türkiye’ nin en işlek ve zengin ilçesi oldu. D-100 karayolu ve TEM otobanının geçmesiyle ulusal ve uluslar arası boyutta gündeme geldi. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra kısa sürede yeniden kalkınabilmesi için 9 Aralık 1999 tarihinde 81. ilimiz oldu.