Sakarya Hakkında Genel Bilgiler

Türkiye'nin İlleri
İklim Sakarya ili Karadeniz ve Marmara bölgesinde hüküm süren iklim şartlarının tesiri altındadır. Karadeniz kıyısı ve doğusunda Karadeniz iklimi, Batı ve güneyde Marmara bölgesi iklimi görülür. Senen...
EMOJİLE

İklim

Sakarya ili Karadeniz ve Marmara bölgesinde hüküm süren iklim şartlarının tesiri altındadır. Karadeniz kıyısı ve doğusunda Karadeniz iklimi, Batı ve güneyde Marmara bölgesi iklimi görülür. Senenin, azamî 40 gününde sıcaklık 0°C’nin altında ve azamî 30 gününde +30°C üstünde seyreder. Yağış ortalaması bâzı yerde 632 mm, bâzı yerde 900 mm’dir.

-Türkiye’nin İlleri Hakkında Genel Bilgiler Tam Liste-


Bitki Örtüsü

Sakarya ilinde, dağlar gür ormanlarla, platolar makilerle kaplıdır. Ova ve vâdiler tarım alanlarıdır. Dağlar gibi Karasu bölgesi de ormanlıktır. Orman ve fundalıklar il topraklarının % 45’ini, ekili-dikili alanlar % 47’sini, çayır ve mer’alar ise % 3,5’ini teşkil eder. 700 metre yüksekliğe kadar kayın, gürgen, ıhlamur, kestâne, kavak, çınar ve meşe ağaçlarına rastlanır. Daha yükseklerde iğne yapraklı ağaçlar bunların yerini alır.


Sapanca Gölü

Flora

Sakarya İli, doğal bitki örtüsü yönünden çok zengindir. Kuzey Anadolu kıyı dağlarının uzantısı olan dağlar, gür ormanlarla kaplıdır. Hemen hemen her yerde kayın başta olmak üzere gürgen, kavak, kestane, ıhlamur, çınar, akçaağaç ve meşe başlıca ağaç türlerini oluşturur. 700 metre yükselti kuşağından sonra iğne yapraklı ağaçlar da yer almaya başlar. Adapazarı’nın doğusunda bol dişbudak ormanlarına rastlanır. Aynı şekilde Karasu’nun batısında Acarlar Gölü çevresinde de dişbudak ormanları vardır. Burada dişbudak ağaçlarının arasına karaağaç ve kızılağaçlar karışmıştır. Ovalık kesimlerde aşağı Sakarya vadisi çevresinde bitki örtüsü zayıflar. Çayırlar ve dağ otlakları dışında dağların etekleri ile platolarda başlıca türleri böğürtlen, kocayemiş ve kermez meşesi olan çeşitli maki alanları görülür.


Fauna

Sakarya’da büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ve 1.448 işletmede Broiler cinsi tavukçuluk yaygın olarak yapılmaktadır. Yapılan hayvancılıktan ortalama 195.000 ton süt, 15.000 ton kırmızı et, 95.000 ton beyaz et ve 175 milyon adet yumurta üretimi gerçekleştirilmektedir. Broiler cinsi tavukçuluk özellikle başta Kaynarca, Akyazı, Adapazarı ve Hendek ilçelerinde yapılmaktadır. Ayrıca Karasu, Kocaali ve Sapanca ilçelerinde balıkçılık da yapılmaktadır.İldeki tarımsal ve hayvansal üretime bakıldığında; toplam üretimin % 40’ını hayvansal üretim, % 31’ini meyve üretimi, % 19’unu tarla bitkileri üretimi ve % 10’unu sebze üretimi oluşturmaktadır.


Ekonomik Yapı

Sakarya’nın ekonomisi tarım ve sanâyiye dayanır. Faal nüfûsun % 65’i tarım sektöründe % 15’i sanâyi sektöründe, gerisi diğer sektörlerde çalışır. Türkiye’nin hızla gelişen bir ilidir. Tarım: Sakarya ilindeki ovalar yurdun en verimli tarım alanları arasında yer alır. Modern tarım yapıldığı için verim fazladır. Çok çeşitli tarım ürünleri yetişir. Başlıca tarım ürünleri: Buğday, arpa, mısır, fasulye, şekerpancarı, ayçiçeği, patates, soğan ve tütündür. Sebze üretimi bol ve çeşitlidir. İstanbul’un sebze ihtiyacının çoğunu bu bölge karşılar. Yazlık, kışlık ve turfanda sebzeleri çoktur. Meyve de bol ve çeşitlidir. Başlıcaları; elma, armut, ayva, erik, kiraz, şeftali, ceviz, fındık, kestâne, çilek, üzümdür. Sapanca’da meyvecilik Geyve’de bağcılık ileridir. Sakarya ili Türkiye tarımında önemli bir yere sâhiptir. Patates ve şekerpancarı iki önemli ürünüdür. Patates denilince akla Adapazarı gelir. Aşağı Sakarya Havzası bol yağmur alır.

Ormanlar bakımından zengin olduğundan bu su depolanır ve akarsular düzenli beslenir. Ortalama su hacmi 4 milyar m3tür. Sakarya havzasında 2 milyon 75 bin hektarlık ovalık alanın, 1 milyon 671 bin 600 hektarı sulanabilir özelliktedir. Şekerpancarında verim yüksektir. Hayvancılık: Sakarya ili hayvancılık bakımından da oldukça zengindir. Mer’aların azalmasıyla koyun ve keçi miktarı azalmış, fakat sığır sayısı artmıştır. 200 köyde ipekböcekçiliği yapılır. Bu bölgede dut ağacı boldur. Koza yetiştiriciliği Akyazı, Geyve ve Kayalar bölgesinde ikinci bir gelir kaynağıdır. Sakarya ilinin Karadeniz kıyıları balık bakımından çok zengin sayılmaz. Buna rağmen kalkan, palamut, hamsi, mersin ve lüfer balığı avlanır. Sapanca Gölünde 14 çeşit balık bulunur. Senede 100 tona yakın balık avlanır. Tatlı su levreği, yayın, turna ve sazan balığı başlıcalarıdır. Ayrıca kerevit de avlanır.


Acarlar Longozu

Sakarya İlçeleri

AKYAZI : Şehir Merkezine uzaklığı 36 km.dir. Akyazı İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Akyazı’nın nüfusu 2013 Yılı itibariyle 84.281’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

TARAKLI : Şehir Merkezine uzaklığı 67 km.dir. Taraklı İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Taraklı’nın nüfusu 2013 Yılı itibariyle 7.135’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

FERİZLİ : Şehir Merkezine uzaklığı 24 km.dir. Ferizli İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Ferizli’nin nüfusu 2013 Yılı itibariyle 24.585’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

SÖĞÜTLÜ : Şehir Merkezine uzaklığı 21 km.dir. Söğütlü İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Söğütlü’nın nüfusu 2013 Yılı itibariyle 14.055’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

KAYNARCA : Şehir Merkezine uzaklığı 34 km.dir. Kaynarca İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Kaynarca’nın nüfusu 2013 Yılı itibariyle 23.390’dır. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

KOCAALİ : Şehir Merkezine uzaklığı 69 km.dir. Kocaali İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Kocaali’nin nüfusu 2013 Yılı itibariyle 22.666’dır. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

KARASU : Şehir Merkezine uzaklığı 55 km.dir. Karasu İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Karasu’nun nüfusu 2013 Yılı itibariyle 55.342’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

ARİFİYE : Şehir Merkezine uzaklığı 17 km.dir. Arifiye İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Arifiye’nin nüfusu 2013 Yılı itibariyle 38.905’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

ADAPAZARI : Adapazarı ilçesinin kuzeyinde Kaynarca ve Söğütlü ilçeleri, kuzeybatısında Kocaeli-Kandıra ilçesi, batısında Kocaeli, güneybatısında Serdivan ve Arifiye ilçeleri, güneyinde ve güneydoğusunda Erenler ilçesi, doğusunda Akyazı ve Hendek ilçeleri yer almaktadır. Adapazarı İlçe nüfusu 231.204 kişi olup, bunun 11.778’i (% 5,1’i) köylerde, 219.426’sı (% 94,9’u) ilçe merkezinde yaşamaktadır. İlçeye bağlı 59 mahalle ile 26 köy bulunmaktadır. Tüm önemli kara ve demiryollarının kavşak noktasında bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası taşımacılıkta önemli yeri olan ve ili doğu yönünde boydan boya geçen D-100 (E-5) karayolu ile TEM Otoyolu ile Bilecik istikametindeki D-25 karayolu ilin ana ulaşım ekseni durumundadır. Edirne’den başlayan Kınalı-İstanbul-Sakarya-Ankara otoyolu uluslararası bir öneme sahiptir. Kınalı’da otoyolun bir kolu Yunanistan’a diğer kolu da Bulgaristan’a bağlantılıdır. Merkeze uzaklığı 1 km.dir. http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 10.10.2014

SAPANCA : Şehir Merkezine uzaklığı 25 km.dir. Sapanca İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Sapanca’nın nüfusu 2013 Yılı itibariyle 39.061’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

HENDEK : Şehir Merkezine uzaklığı 35 km.dir. Hendek İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Hendek’in nüfusu 2013 Yılı itibariyle 76.134’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

KARAPÜRÇEK : Şehir Merkezine uzaklığı 24 km.dir. Karapürçek İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Karapürçek’in nüfusu 2013 Yılı itibariyle 12.422 dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

GEYVE : Şehir Merkezine uzaklığı 37 km.dir. Geyve İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Geyve’nin nüfusu 2013 Yılı itibariyle 48.171’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

SERDİVAN : Şehir Merkezine uzaklığı 5 km.dir. Serdivan İlçesine ulaşım Adapazarı, Merkezden hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Serdivan’ın nüfusu 2013 Yılı itibariyle 105.775’dir. Kaynak: hhttp://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

ERENLER : Şehir Merkezine uzaklığı 3 km.dir. Erenler İlçesine ulaşım Adapazarı, Merkezden hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Erenler’in nüfusu 2013 Yılı itibariyle 78.094’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

PAMUKOVA : Şehir Merkezine uzaklığı 43 km.dir. Pamukova İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Pamukova’nın nüfusu 2013 Yılı itibariyle 27.841’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

Sakarya Ulaşımı

Demiryolu : Arifiye Tren İstasyonu. Şehir Merkezine Uzaklığı 9 Km. Şehir Merkezinden Arifiye ve Sapanca Halk Otobüs ve Minibüsleriyle Ulaşım Mümkün. Tren İstasyonu Arifiye İlçe Merkezindedir. Trenyolu Hattı, Eskişehir-Ankara-Ankara-İstanbul.

Karayolu : İlimiz, Ankara’ya 305 Km. İstanbul’a 150 Km. Kocaeli’ne 45 Km. Düzce’ye 70 Km. Bilecik’e 100 Km. Mesafededir. Şehirler Arası Otobüs Terminali Adres: Hanlı köy Mah. Hürriyet Cad. No: 3 Arifiye / Sakarya Telefon: 0 264 281 22 18 Müdür Telefon: 0 264 275 30 47 Faks: 0 264 275 57 76

Denizyolu : İlimizde Deniz Yolu ulaşımı yoktur. Ancak en yakın Kocaeli İli, İzmit İlçesi Merkez Limanında inerek İzmit-Adapazarı Dolmuş Hatları ile Ulaşım Mümkün olup, Liman İlimize 45 Km. Mesafededir

Havayolu : İlimizde Hava Yolu ulaşımı yoktur. Ancak en yakın Kocaeli İli, İzmit İlçesi Cengiz Topel Hava Alanında inerek İzmit-Adapazarı Dolmuş Hatları ile Ulaşım Mümkün olup, Havaalanı İlimize 45 Km. Mesafededir

Sakarya Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Akçay Deresi : [Çay] ,

Kırca Yaylası : [Yayla] ,

Çiğdem Yaylası : [Yayla] ,

Sultanpınar Yaylası : [Yayla] ,

Mudurnu Çayı : [Çay] ,

Sakarya Nehri : [Nehir] ,

Anbarkaya : [Dağ] ,

Dikmen Tepesi : [Dağ] ,

Yanık Yaylası : [Yayla] ,

Maden Deresi : [Şelale] , Şelalenin Yüksekliği 8 Mt.

Karadağ : [Dağ] , Yükseklik 1467 Mt.

Küçük Akgöl : [Göl] ,

Taşkısığı Gölü : [Göl] ,

Acelle Yaylası : [Yayla] ,

Mecidiye Şelalesi : [Şelale] ,

Keremali Yaylası : [Yayla] ,

Katırözü Yaylası : [Yayla] ,

Hamzapınar Yaylası : [Yayla] ,

Keremali Yaylası : [Yayla] , Yükseklik 1543 Mt.

Davlumbaz Yaylası : [Yayla] ,

Büyük Akgöl : [Göl] , Yüzölçümü 19 Km²’dir

Samanlı Dağları : [Dağ] ,

Keremali : [Dağ] ,

Dikmen Yaylası : [Yayla] , 1580 Mt. Yüksekliğindedir.

Geyve Boğazı : [Boğaz] ,

İnönü Yaylası : [Yayla] ,

Kanlıçay Şelalesi : [Şelale] ,

Poyrazlar Gölü : [Göl] , Poyrazlar Gölü 67 Haktardır. Sahil Uzunluğu 2400 Mt. dir. Derinliği 8 Mt.dir

Soğucak Yaylası : [Yayla] , 900 Dönüm Olup, 1100 Mt. Yüksekliktedir.

Sapanca Gölü : [Göl] , Yüzölçümü 46 Km². Uzunluğu 17 Km. Derinliği 61 Mt.

Kent Park

Sakarya tarihçesi

Sakarya ilinin yer aldığı coğrafi bölge, en eski çağlardan beri çeşitli kavimlerin gelip geçtiği göç yolları üzerinde bulunmaktadır. Yörenin tarih öncesi dönemi hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir. Bugüne kadar birkaç kurtarma kazısı ve yüzey araştırması dışında dikkat çekici arkeolojik araştırma yapılmamıştır. Ancak, Kaynarca İlçesinde bulunan çakmak taşı yongalar ile Kocaali ilçesinden ele geçen taş el baltası, elle şekillendirilmiş pişmiş toprak maşrapa bölgede Neolitik ve Kalkolitik dönem insanının yaşadığına işaret etmektedir.

Anadolu’da ilk siyasi birliği kuran Hititlerin sınırlarını Sakarya topraklarını da içine alacak şekilde genişletmiş oldukları antik kaynaklarca ifade edilmesine rağmen bu döneme ait buluntu veya kalıntı mevcut değildir. MÖ 1200 yıllarında Hint-Avrupa asıllı Deniz Kavimleri denen topluluklar, Hitit egemenliğine son vermişlerdir. Daha sonra Frigler Sakarya Irmağı ile Büyük Menderes’e kadar olan bölgeye sahip olarak hakimiyet alanlarını doğuda Kapadokya’ya kadar genişlettiler. Sakarya ili, klasik dönemlerde Bitinya (Bithynia) olarak bilinen bölgenin içinde yer almaktadır. Bu ad bölgede yerleşmiş ve daha sonra aynı adı taşıyan Bitinlerden gelmektedir.

Bitinya (Bithynia) Bölgesi İstanbul’un Anadolu yakasından başlayarak doğuda Parthenius (Bartın) yakınlarına kadar uzanmaktaydı. Doğusundaki Paflagonya (Paphlagonia) dan Filyos Çayı (Billaeus) ile ayrılmaktaydı. Kuzeyde Karadeniz’e (Pontus Euxinus) açılan bölge güneyde Dağlık Frigya (Phrygya Epictetus) ve Galatia ile batı ve güneybatısında Mysia ile komşuydu. Bitinya (Bithynia), İstanbul’un Anadolu yakası ile, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak ve Bursa illerinin önemli bir bölümünü içine almaktaydı. Adını mitolojide Frig Kökenli bir ırmak tanrısı olan Saggarios’dan alan Sakarya Irmağı, ilimize de adını vermiştir.