Gençlik Haber Sitesi | On5yirmi5.Com

Sakarya Hakkında Genel Bilgiler

Sakarya Hakkında Genel Bilgiler
Avatar
Uğur Yılmaz( yilmazzugurr.96@gmail.com )
295 görülme
26 Temmuz 2019 - 16:15

İklim

İklimi: Sakarya ili Karadeniz ve Marmara bölgesinde hüküm süren iklim şartlarının tesiri altındadır. Karadeniz kıyısı ve doğusunda Karadeniz iklimi, Batı ve güneyde Marmara bölgesi iklimi görülür. Senenin, azamî 40 gününde sıcaklık 0°C’nin altında ve azamî 30 gününde +30°C üstünde seyreder. Yağış ortalaması bâzı yerde 632 mm, bâzı yerde 900 mm’dir.


Bitki Örtüsü


Sapanca Gölü

Flora

Sakarya İli, doğal bitki örtüsü yönünden çok zengindir. Kuzey Anadolu kıyı dağlarının uzantısı olan dağlar, gür ormanlarla kaplıdır. Hemen hemen her yerde kayın başta olmak üzere gürgen, kavak, kestane, ıhlamur, çınar, akçaağaç ve meşe başlıca ağaç türlerini oluşturur. 700 metre yükselti kuşağından sonra iğne yapraklı ağaçlar da yer almaya başlar. Adapazarı’nın doğusunda bol dişbudak ormanlarına rastlanır. Aynı şekilde Karasu’nun batısında Acarlar Gölü çevresinde de dişbudak ormanları vardır. Burada dişbudak ağaçlarının arasına karaağaç ve kızılağaçlar karışmıştır. Ovalık kesimlerde aşağı Sakarya vadisi çevresinde bitki örtüsü zayıflar. Çayırlar ve dağ otlakları dışında dağların etekleri ile platolarda başlıca türleri böğürtlen, kocayemiş ve kermez meşesi olan çeşitli maki alanları görülür.Kaynak: http://www.sakaryaadapazari.com/sakaryanin-bitki-ortusu-ve-iklimi/15.05.2014


Fauna

Sakarya’da büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ve 1.448 işletmede Broiler cinsi tavukçuluk yaygın olarak yapılmaktadır. Yapılan hayvancılıktan ortalama 195.000 ton süt, 15.000 ton kırmızı et, 95.000 ton beyaz et ve 175 milyon adet yumurta üretimi gerçekleştirilmektedir. Broiler cinsi tavukçuluk özellikle başta Kaynarca, Akyazı, Adapazarı ve Hendek ilçelerinde yapılmaktadır. Ayrıca Karasu, Kocaali ve Sapanca ilçelerinde balıkçılık da yapılmaktadır.İldeki tarımsal ve hayvansal üretime bakıldığında; toplam üretimin % 40’ını hayvansal üretim, % 31’ini meyve üretimi, % 19’unu tarla bitkileri üretimi ve % 10’unu sebze üretimi oluşturmaktadır.Kaynak: http://www.sakarya.com.tr/sayfa/143-tarim-ve-hayvancilik.html15.05.2014


Ekonomik Yapı

Sakarya’nın ekonomisi tarım ve sanâyiye dayanır. Faal nüfûsun % 65’i tarım sektöründe % 15’i sanâyi sektöründe, gerisi diğer sektörlerde çalışır. Türkiye’nin hızla gelişen bir ilidir. Tarım: Sakarya ilindeki ovalar yurdun en verimli tarım alanları arasında yer alır. Modern tarım yapıldığı için verim fazladır. Çok çeşitli tarım ürünleri yetişir. Başlıca tarım ürünleri: Buğday, arpa, mısır, fasulye, şekerpancarı, ayçiçeği, patates, soğan ve tütündür. Sebze üretimi bol ve çeşitlidir. İstanbul’un sebze ihtiyacının çoğunu bu bölge karşılar. Yazlık, kışlık ve turfanda sebzeleri çoktur. Meyve de bol ve çeşitlidir. Başlıcaları; elma, armut, ayva, erik, kiraz, şeftali, ceviz, fındık, kestâne, çilek, üzümdür. Sapanca’da meyvecilik Geyve’de bağcılık ileridir. Sakarya ili Türkiye tarımında önemli bir yere sâhiptir. Patates ve şekerpancarı iki önemli ürünüdür. Patates denilince akla Adapazarı gelir. Aşağı Sakarya Havzası bol yağmur alır. Ormanlar bakımından zengin olduğundan bu su depolanır ve akarsular düzenli beslenir. Ortalama su hacmi 4 milyar m3tür. Sakarya havzasında 2 milyon 75 bin hektarlık ovalık alanın, 1 milyon 671 bin 600 hektarı sulanabilir özelliktedir. Şekerpancarında verim yüksektir. Hayvancılık: Sakarya ili hayvancılık bakımından da oldukça zengindir. Mer’aların azalmasıyla koyun ve keçi miktarı azalmış, fakat sığır sayısı artmıştır. 200 köyde ipekböcekçiliği yapılır. Bu bölgede dut ağacı boldur. Koza yetiştiriciliği Akyazı, Geyve ve Kayalar bölgesinde ikinci bir gelir kaynağıdır. Sakarya ilinin Karadeniz kıyıları balık bakımından çok zengin sayılmaz. Buna rağmen kalkan, palamut, hamsi, mersin ve lüfer balığı avlanır. Sapanca Gölünde 14 çeşit balık bulunur. Senede 100 tona yakın balık avlanır. Tatlı su levreği, yayın, turna ve sazan balığı başlıcalarıdır. Ayrıca kerevit de avlanır.Kaynak: http://www.cografya.gen.tr/tr/sakarya/ekonomi.html15.05.2014


Acarlar Longozu

Sakarya İlçeleri

AKYAZI : Şehir Merkezine uzaklığı 36 km.dir. Akyazı İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Akyazı’nın nüfusu 2013 Yılı itibariyle 84.281’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

TARAKLI : Şehir Merkezine uzaklığı 67 km.dir. Taraklı İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Taraklı’nın nüfusu 2013 Yılı itibariyle 7.135’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

FERİZLİ : Şehir Merkezine uzaklığı 24 km.dir. Ferizli İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Ferizli’nin nüfusu 2013 Yılı itibariyle 24.585’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

SÖĞÜTLÜ : Şehir Merkezine uzaklığı 21 km.dir. Söğütlü İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Söğütlü’nın nüfusu 2013 Yılı itibariyle 14.055’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

KAYNARCA : Şehir Merkezine uzaklığı 34 km.dir. Kaynarca İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Kaynarca’nın nüfusu 2013 Yılı itibariyle 23.390’dır. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

KOCAALİ : Şehir Merkezine uzaklığı 69 km.dir. Kocaali İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Kocaali’nin nüfusu 2013 Yılı itibariyle 22.666’dır. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

KARASU : Şehir Merkezine uzaklığı 55 km.dir. Karasu İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Karasu’nun nüfusu 2013 Yılı itibariyle 55.342’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

ARİFİYE : Şehir Merkezine uzaklığı 17 km.dir. Arifiye İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Arifiye’nin nüfusu 2013 Yılı itibariyle 38.905’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

ADAPAZARI : Adapazarı ilçesinin kuzeyinde Kaynarca ve Söğütlü ilçeleri, kuzeybatısında Kocaeli-Kandıra ilçesi, batısında Kocaeli, güneybatısında Serdivan ve Arifiye ilçeleri, güneyinde ve güneydoğusunda Erenler ilçesi, doğusunda Akyazı ve Hendek ilçeleri yer almaktadır. Adapazarı İlçe nüfusu 231.204 kişi olup, bunun 11.778’i (% 5,1’i) köylerde, 219.426’sı (% 94,9’u) ilçe merkezinde yaşamaktadır. İlçeye bağlı 59 mahalle ile 26 köy bulunmaktadır. Tüm önemli kara ve demiryollarının kavşak noktasında bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası taşımacılıkta önemli yeri olan ve ili doğu yönünde boydan boya geçen D-100 (E-5) karayolu ile TEM Otoyolu ile Bilecik istikametindeki D-25 karayolu ilin ana ulaşım ekseni durumundadır. Edirne’den başlayan Kınalı-İstanbul-Sakarya-Ankara otoyolu uluslararası bir öneme sahiptir. Kınalı’da otoyolun bir kolu Yunanistan’a diğer kolu da Bulgaristan’a bağlantılıdır. Merkeze uzaklığı 1 km.dir. http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 10.10.2014

SAPANCA : Şehir Merkezine uzaklığı 25 km.dir. Sapanca İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Sapanca’nın nüfusu 2013 Yılı itibariyle 39.061’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

HENDEK : Şehir Merkezine uzaklığı 35 km.dir. Hendek İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Hendek’in nüfusu 2013 Yılı itibariyle 76.134’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

KARAPÜRÇEK : Şehir Merkezine uzaklığı 24 km.dir. Karapürçek İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Karapürçek’in nüfusu 2013 Yılı itibariyle 12.422 dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

GEYVE : Şehir Merkezine uzaklığı 37 km.dir. Geyve İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Geyve’nin nüfusu 2013 Yılı itibariyle 48.171’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

SERDİVAN : Şehir Merkezine uzaklığı 5 km.dir. Serdivan İlçesine ulaşım Adapazarı, Merkezden hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Serdivan’ın nüfusu 2013 Yılı itibariyle 105.775’dir. Kaynak: hhttp://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

ERENLER : Şehir Merkezine uzaklığı 3 km.dir. Erenler İlçesine ulaşım Adapazarı, Merkezden hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Erenler’in nüfusu 2013 Yılı itibariyle 78.094’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

PAMUKOVA : Şehir Merkezine uzaklığı 43 km.dir. Pamukova İlçesine ulaşım Adapazarı, Ofis Orta Garajlardan hareket eden minübüslerle ulaşım yapılmaktadır. Pamukova’nın nüfusu 2013 Yılı itibariyle 27.841’dir. Kaynak: http://www.nufusu.com/ilceleri/sakarya-ilceleri-nufusu 15.05.2014

Taraklı

Sakarya Ulaşımı

Demiryolu : Arifiye Tren İstasyonu. Şehir Merkezine Uzaklığı 9 Km. Şehir Merkezinden Arifiye ve Sapanca Halk Otobüs ve Minibüsleriyle Ulaşım Mümkün. Tren İstasyonu Arifiye İlçe Merkezindedir. Trenyolu Hattı, Eskişehir-Ankara-Ankara-İstanbul.

Karayolu : İlimiz, Ankara’ya 305 Km. İstanbul’a 150 Km. Kocaeli’ne 45 Km. Düzce’ye 70 Km. Bilecik’e 100 Km. Mesafededir. Şehirler Arası Otobüs Terminali Adres: Hanlı köy Mah. Hürriyet Cad. No: 3 Arifiye / Sakarya Telefon: 0 264 281 22 18 Müdür Telefon: 0 264 275 30 47 Faks: 0 264 275 57 76

Denizyolu : İlimizde Deniz Yolu ulaşımı yoktur. Ancak en yakın Kocaeli İli, İzmit İlçesi Merkez Limanında inerek İzmit-Adapazarı Dolmuş Hatları ile Ulaşım Mümkün olup, Liman İlimize 45 Km. Mesafededir

Havayolu : İlimizde Hava Yolu ulaşımı yoktur. Ancak en yakın Kocaeli İli, İzmit İlçesi Cengiz Topel Hava Alanında inerek İzmit-Adapazarı Dolmuş Hatları ile Ulaşım Mümkün olup, Havaalanı İlimize 45 Km. Mesafededir

Orman Park

Sakarya Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Akçay Deresi : [Çay] ,

Kırca Yaylası : [Yayla] ,

Çiğdem Yaylası : [Yayla] ,

Sultanpınar Yaylası : [Yayla] ,

Mudurnu Çayı : [Çay] ,

Sakarya Nehri : [Nehir] ,

Anbarkaya : [Dağ] ,

Dikmen Tepesi : [Dağ] ,

Yanık Yaylası : [Yayla] ,

Maden Deresi : [Şelale] , Şelalenin Yüksekliği 8 Mt.

Karadağ : [Dağ] , Yükseklik 1467 Mt.

Küçük Akgöl : [Göl] ,

Taşkısığı Gölü : [Göl] ,

Acelle Yaylası : [Yayla] ,

Mecidiye Şelalesi : [Şelale] ,

Keremali Yaylası : [Yayla] ,

Katırözü Yaylası : [Yayla] ,

Hamzapınar Yaylası : [Yayla] ,

Keremali Yaylası : [Yayla] , Yükseklik 1543 Mt.

Davlumbaz Yaylası : [Yayla] ,

Büyük Akgöl : [Göl] , Yüzölçümü 19 Km²’dir

Samanlı Dağları : [Dağ] ,

Keremali : [Dağ] ,

Dikmen Yaylası : [Yayla] , 1580 Mt. Yüksekliğindedir.

Geyve Boğazı : [Boğaz] ,

İnönü Yaylası : [Yayla] ,

Kanlıçay Şelalesi : [Şelale] ,

Poyrazlar Gölü : [Göl] , Poyrazlar Gölü 67 Haktardır. Sahil Uzunluğu 2400 Mt. dir. Derinliği 8 Mt.dir

Soğucak Yaylası : [Yayla] , 900 Dönüm Olup, 1100 Mt. Yüksekliktedir.

Sapanca Gölü : [Göl] , Yüzölçümü 46 Km². Uzunluğu 17 Km. Derinliği 61 Mt.

Kent Park

Sakarya tarihçesi

Sakarya
ilinin yer aldığı coğrafi bölge, en eski çağlardan beri çeşitli kavimlerin
gelip geçtiği göç yolları üzerinde bulunmaktadır. Yörenin tarih öncesi dönemi
hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir. Bugüne kadar birkaç kurtarma kazısı
ve yüzey araştırması dışında dikkat çekici arkeolojik araştırma yapılmamıştır.
Ancak, Kaynarca İlçesinde bulunan çakmak taşı yongalar ile Kocaali ilçesinden
ele geçen taş el baltası, elle şekillendirilmiş pişmiş toprak maşrapa bölgede
Neolitik ve Kalkolitik dönem insanının yaşadığına işaret etmektedir.
Anadolu’da ilk siyasi birliği kuran Hititlerin
sınırlarını Sakarya topraklarını da içine alacak şekilde genişletmiş oldukları
antik kaynaklarca ifade edilmesine rağmen bu döneme ait buluntu veya kalıntı
mevcut değildir. MÖ 1200 yıllarında Hint-Avrupa asıllı Deniz Kavimleri denen
topluluklar, Hitit egemenliğine son vermişlerdir. Daha sonra Frigler Sakarya
Irmağı ile Büyük Menderes’e kadar olan bölgeye sahip olarak hakimiyet
alanlarını doğuda Kapadokya’ya kadar
genişlettiler. Sakarya ili, klasik
dönemlerde Bitinya (Bithynia) olarak
bilinen bölgenin içinde yer almaktadır. Bu ad bölgede yerleşmiş ve daha sonra
aynı adı taşıyan Bitinlerden gelmektedir. Bitinya (Bithynia) Bölgesi İstanbul’un
Anadolu yakasından başlayarak doğuda Parthenius (Bartın) yakınlarına kadar
uzanmaktaydı. Doğusundaki Paflagonya (Paphlagonia) dan Filyos Çayı (Billaeus) ile
ayrılmaktaydı. Kuzeyde Karadeniz’e (Pontus Euxinus) açılan bölge güneyde Dağlık
Frigya (Phrygya Epictetus) ve Galatia ile batı ve güneybatısında Mysia ile
komşuydu. Bitinya (Bithynia), İstanbul’un Anadolu yakası ile, Kocaeli, Yalova,
Sakarya, Bilecik, Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak ve Bursa illerinin önemli bir
bölümünü içine almaktaydı. Adını mitolojide
Frig Kökenli bir ırmak tanrısı olan Saggarios’dan alan Sakarya Irmağı, ilimize de adını vermiştir.
Kaynak: Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Poyrazlar Gölü
Justinianus Köprüsü (Beş Köprü)
Doğançay Şelalesi
Kabak Tatlısı
Acarlar Longozu (Kaynarca-Karasu)
Kartepeden Sapanca Gölü –
Doğançay Köyü (Geyve) –
Kent Park (Adapazarı) –
Keremali Göleti (Akyazı) –
Bayraktepe (Hendek) –
Acarlar Longozu (Kaynarca-Karasu)
Kent Park (Adapazarı) –
Doğançay Maksudiye Şelalesi (Geyve) –
Çiğdem Yaylası (Hendek) –
Krantepe (Serdivan) –
Acarlar Longozu (Kaynarca-Karasu)
Dikmen Yaylası (Hendek) –
Kent Park (Adapazarı) –
Gölkent Büyük Akgöl (Ferizli) –
Kent Meydanı (Adapazarı) –
Keremali Göleti (Akyazı) –
Alifuatpaşa (Geyve) –
Karasu Plajı –
Justinianus Köprüsü-Beşköprü-2 (Serdivan) –
Karagöl Yaylası (Taraklı) –
Gölkent Büyük Akgöl (Ferizli) –
Kırantepe Paraşüt Şenlikleri (Serdivan) –
Acarlar Longozu (Kaynarca-Karasu)
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

© Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

istanbul escortçapa escortşirinevler escortbeylikdüzü escorthalkalı escortavrupa yakası escortavcılar escort

sisli escortbeylikduzu escortkartal escortantalya escortbodrum escortgebze escortalanya escortbursa escortmersin escortsamsun escortkayseri escortkonya escortgaziantep escortadana escortizmir escorteskisehir escortizmit escortkocaeli escortkusadasi escortankara escortistanbul escortpendik escort