Kahramanmaraş Hakkında Genel Bilgiler

Türkiye'nin İlleri
İklim Kahramanmaraş İlinde genel olarak denize uzaklık ve yükselti nedeniyle, değişikliğe uğramış karasallaşmış bir Akdeniz iklim tipi egemendir. İlde yazlar sıcak ve kışlar soğuk geçer, bununla birli...
EMOJİLE

İklim

Kahramanmaraş İlinde genel olarak denize uzaklık ve yükselti nedeniyle, değişikliğe uğramış karasallaşmış bir Akdeniz iklim tipi egemendir. İlde yazlar sıcak ve kışlar soğuk geçer, bununla birlikte il topraklarının Akdeniz, Güneydoğu Doğu Anadolu coğrafi bölgelerinin geçiş alanında yer alması ildeki iklim koşullarının farklılaşmasına neden olmuştur. İlin güneyinde yağışlar yağmur olarak düşer karla örtülü gün sayısı çok düşüktür. İlin kuzeyindeki dağlık bölgede Akdeniz ve karasal iklimin geçiş özellikleri yansır yazlar ılıman kışlar soğuktur.


Bitki Örtüsü


Uğur Böcekleri

Flora

FLORA   Kahramanmaraş, Akdeniz ile İran Turan Fito Coğrafya Bölgelerinin geçiş kuşağında bulunur.Buna karşılık Kahraman Maraş’ın bazı bölgelerinde Avrupa-Sibirya Fito Coğrafya Bölgesine ait relik tarzda bitkileri de görebiliriz. Kahramanmaraş’ta yükseltiye bağlı olarak bitki örtüsü de değişmektedir. Çalı Formasyonu,Orman Formasyonu ve Alpin Formasyonu olarak üç çeşit bitki formasyonu görülmektedir. Bunlardan Çalı Formasyonu 500-1200 metreler arasında yer almaktadır. Karışık çalılardan meydana gelen bu bitki örtüsüne Maki Formasyonu denir.Maki Formasyonu içinde , Kermes meşesi, (Quercus coccifefa) Mazı meşesi (Q. İnfectoria), Laden (Ciftus salvifolius), Sandal (Arbutus andrachne), Zeytin (Olea europa), Diş budak (Fraxinus ornus), Sumak (Rhus coriaria), Akça Kesme (Phillyrea latifolia), Karaçalı (Paliurus spinachristi), Erguvan (Cercis siliquatrum) gibi bitki türlerine rastlanır. Kızılçam ormanlarının tahripleri sonucunda ortaya çıkan Kermes meşeleri daha çok plato alanlarında görülen Maki Formasyonunun önemli bir üyesidir. 900 ile 2000 metrelere kadar olan kısımlarda kuru ve yarı nemli olarak ayıra bileceğimiz Orman Formasyonu vardır. Burada iğne yapraklı ağaçlardan Kızılçamlar bol miktarda bulunmaktadır. Kızılçamların arasında kışın yaprağını döken ağaçlara da rastlanmaktadır. 1400-2000 metreler arasında Karaçam (P.N igra), Göknar (Abief cilicica), Sedir (Cedrus libani), Ardıç türleri Meşe türleri , kızılçamların arasında karışık halde bulunmaktadır. 2000 metrelerin üzerinde ise Alpin Ot Formasyonunu görebiliriz. Geven(Astragalus) ,Burçak(Coronilla.sp), Menekşe(Viola.sp), Gelincik(Papaver.sp) ,Yumak(Festuca.sp) ,Çoban Yastığı(Acanthalimon.sp) gibi türlerin hakim olduğu bu formasyon Ahır ve Çimen dağının yüksek kısımlarında görülür. Kahramanmaraş da halen görebildiğimiz relik bitkilerden de anlaşılacağı gibi doğal bitki örtüsü ülkemizin her yerinde yüzyıllardır süren insan tahribiyle yok edilmiştir. Oysa bilinçli insanlar tarafından bilinçli bir şekilde korunsa gelecek için şimdiden iyi bir yatırım yapmış oluruz.   Kaynak: http://kahramanmaras.gov.tr/CografiYapi.aspx, Erişim Tarihi:27.06.2014


Fauna


Ekonomik Yapı

EKONOMİ Kahramanmaraş’ta gerçek anlamda özel sektör yatırımları 1984 yılında başlamıştır. Sanayileşme, genel itibariyle Tekstil sektörü alanında gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, geçmişten gelen küçük el sanatlarından bakırcılık ve alüminyumculuğun uzantısı olarak çelik mutfak eşyaları sektörü de aynı sanayileşme eğiliminden payını oldukça önemli ölçüde almıştır. Sektör büyüklüğü açısından, tekstil sanayinden sonra ikinci sırada çelik eşya sanayi yer almaktadır. Kentin en eski sektörlerinden birisi olan toz ve pul bibercilik de sanayileşmeye paralel olarak gelişme eğilimindedir. Kahramanmaraş’ın ülkemizde ün kazanmasına yol açan dondurma sektörü en hızlı gelişen sektörler arasındadır. Kahramanmaraş dondurması sanayileşmeden büyük ölçüde etkilenmiş, ülkemiz sınırlarını aşmış ve öncelikle yakın ülkeler, daha sonra da tüm dünya ülkelerine yayılma sürecine girmiştir. Sanayileşme sürecinde oldukça yüksek bir trend yakalanmıştır. Bu dönemde birçok yatırım hayata geçirilmiştir. Tekstil sektörü lider konumunda olmak üzere konfeksiyon, çelik mutfak eşyası, pamuk işleme (çırçır), inşaat, bankacılık, gıda, yem, ambalaj, kağıt ve makine imalatı ve ısıtma ve soğutma sistemleri sektörleri iktisadi profilin ana hatlarını oluşturmuştur. nakliye, kuyumculuk, bakır ve alüminyum doğramacılık, plastik doğramacılık, kereste ve yapı malzemeleri sanayi gibi diğer sektörler de kent ekonomisinin diğer dinamiklerini oluşturmaktadır. Kahramanmaraş ekonomisinin en gelişmiş sektörü olan tekstilde, özellikle teknoloji ve kalitede ulaşılan nokta Türkiye standartlarının üstüne çıkmıştır. Dünya tekstil pazarlarında teknolojik olarak ve kalite bakımından rahatça rekabet edebilecek yetenek kazanmıştır. Böylece uluslararası bir hammadde merkezi haline gelmiştir. Kentin olduğu gibi ülkenin de iktisadi büyümesinde tartışılmaz bir statüye sahip olan tekstil sanayi yüksek döviz girdisi sağlamaktadır. Kaynak:  http://www.kmtso.org.tr/statik.php?file=ekonomikyapi&menuID=36, Erişim Tarihi:27.06.2014


Germanicia Mozaikleri

Kahramanmaraş İlçeleri

Elbistan : İl merkezinin 162 km. kuzey doğusunda yer alır. Nüfus: 140.493 Yüzölçümü: 2328 km2

Afşin : Kahramanmaraş’ın 146 km. kuzeyinde yer alır. Nüfus: 82.662 Yüzölçümü: 1434 km2

Dulkadiroğlu İlçesi : Merkez ilçelerden biridir. Nüfus: 216.701

Oniki Şubat İlçesi : Merkez ilçelerden biridir. Nüfus: 357.870

Türkoğlu : İl merkezine uzaklığı 26 km’dir. Nüfus: 67.886 Yüzölçümü: 603 Km2

Pazarcık : İl merkezine 48 kilometre mesafededir. Nüfus: 68843 Yüzölçümü: 1739 km2

Çağlayancerit : İl merkezine uzaklığı 64 km’dir. Nüfus: 25.276 Yüzölçümü: 419 km2

Göksun : İl merkezine 91 km. uzaklıktadır. Nüfus: 53.157 Yüzölçümü: 1949 km2

Andırın : İl merkezine 83 km uzaklıktadır. Nüfus: 35.943 Yüzölçümü: 1198 km2

Nurhak : İl merkezine uzaklığı 152 km’dir. Nüfuz: 13.414 Yüzölçümü: 1225 km2

Ekinözü : İl merkezine uzaklığı 169 km’dir. Nüfus: 13.461 Yüzölçümü: 598 km2

Yeşilgöz Obruğu

Kahramanmaraş Ulaşımı

Havayolu : Kahramanmaraş Havalimanının şehir merkezine uzaklığı 5 km olup, ulaşım ticari taksilerle sağlanmaktadır. İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ve Ankara Esenboğa Havalimanına uçuşlar bulunmaktadır. DHMİ Kahramanmaraş Havalimanı Müdürlüğü Adres : Erkenez Mah. 46060/Kahramanmaraş Tel : 0344 236 53 52 Faks : 0344 236 18 96 E-mail : infokahramanmaras@dhmi.gov.tr

Karayolu : Akdeniz Bölgesinin Doğusunda yer alan şehrimize Türkiye’nin her yerinden ulaşım sağlanmaktadır. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun kavşağı durumundadır. Otobüs Terminali şehrin güneyinde yer almakta olup şehir merkezine uzaklığı 2 km’dir. Şehir içi dolmuş, otobüs ve taksi ile terminale ulaşım sağlanmaktadır.

Ceyhan Nehri ve Taş Köprü

Kahramanmaraş Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Sır Barajı : [Baraj Gölü] ,

Ahir Dağı : [Dağ] ,

Menzelet Barajı : [Baraj Gölü] ,

Kumaşır Gölü : [Göl] ,

Maraş Genel Görünüm

Kahramanmaraş tarihçesi

Tekir Vadisi, Döngel Köyündeki
mağaralarda yapılan araştırmalarda ele geçen buluntular yörede insan
yerleşiminin üst paleolotik çağda başladığını, Neolitik ve İlk Tunç çağlarında
sürdüğünü göstermektedir. Yöre Orta Tunç Çağında (İÖ 2000-1500) Suriye ve
Mezopotamya’yı kapodokya ile Anadolu’nun başka kesimlerine bağlayan önemli
kervan yollarının kavşağında yer almıştır.Markasi (Maraş) Hititlerin
dağılma döneminde kurulan Hitit devletlerinden Gurgum’un merkeziydi. Gurgum
kent devleti aralıklarla Urartu ve Asurlulara bağlanmıştır. İÖ 7. Yüzyılda
Kimmer ve İskit istilasına uğrayan Markasi, bu yüzyılın sonunda Medlerin, İÖ 6.
Yüzyılda da Perslerin yönetimine girmiştir. Uzun yıllar Perslerin Kappadokia
Satraplığı sınırları içinde kaldıktan sonra İÖ 333 ‘te Makedonyalıların eline
geçti. Kappadokia’lıların Makedonya yönetimine karşı ayaklanmasından yararlanan
Pers kökenli Ariarathes bağımsızlığını ilan etmiştir. Ariarethes’in kurduğu
Kappadokia Krallığı daha sonra pontus devletine bağımlı hale gelmiştir. Markasi
bu dönemde Roma ile Pontus arasında sürekli el değiştirmiştir.Romalı Komutan Lucullus’un yörede
kısa ömürlü bir krallık kurmasına karşın, Pompeius Markasi ile çevresini İÖ
64’te yeniden Roma topraklarına katmıştır. Romalılar imparator Caligula’nın
onuruna kente Germanikeia adını verdiler. Germanikeia birçok kez Sasani’lerin
saldırısına uğradı, Bizans döneminde Marasion adıyla anılmıştır. Araplarla
Bizanslılar arasında çekişmelere neden olan Marasion, 1079’da Urfa Haçlı
komutanlığına bağlanmıştır. 1103’te Selçuklular’ın eline geçmiştir. Daha sonra
kentte Danişmendli, Haçlı, Kilikya Krallığı, Eyyubiler, Memlükler hüküm
sürmüştür.1339’da Dulkadiroğulları’nın yönetimine girdi. 16. Yüzyıl başlarında
Osmanlı topraklarına katılmış ve 1522’de Zulkadiriye Eyaletine bağlanmıştır.
Eyaletin adı 1831’de Maraş olarak değiştirilmiştir.1898’de Halep vilayetine bağlı
bir sancak merkezi olan Maraş Mondros mütarekesinin imzalanması ile 22 şubat
1919 da İngiliz işgali altına girmiştir. İngilizler kısa bir süre sonra Musul’a
karşılık Anadolu’nun güney kesiminden çekilmiştir. İşgale karşı düzenlenen Ulu
Camii mitinginin ardından 30 Ekim 1919 da Fransız birlikleri Maraş’a girmiştir.
İşgalci Fransızlarla onlarla işbirliği yapan Ermenilere karşı Sütçü İmam’ın
başlattığı silahlı direniş halktan geniş bir destek görmüştür. Direnişi
örgütlemek için 29 Kasım 1919’da Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur.
Araplar ve harabe çatışmaları ile 21 Ocak 1920’de başlayan Maraş kent
savaşları sonunda Fransızları çekilmeye zorladı.Kurtuluş Savaşı sırasında halkın
gösterdiği direnişten dolayı şehre TBMM tarafından 5 Nisan 1925 tarihinde
İstiklal Madalyası verilmiş ve 7 Şubat
1973’te adı Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir.KRONOLOJİ·
Hitit Dönemi (M.Ö.
2000-1200)·
Geç Hitit Dönemi (M.Ö.
1200-700)·
Asurlular Dönemi (M.Ö.
720 – 612)·
Medler Dönemi (M.Ö.
612-550)·
Persler Dönemi (M.Ö.
550-333)·
Makedonyalılar Dönemi
(M.Ö. 333 -58)·
Büyük Roma
İmparatorluğu Dönemi (M.Ö. 58 – M.S. 395)·
Bizans Dönemi (M.S.
395-637)·
Müslümanlar Dönemi
(M.S. 637- -)·
Selçuklu Dönemi (M.S.
1086-1097)·
Haçlı Senyörleri
Dönemi (M.S. 1097-1149)·
2. Kez Selçuklu Dönemi
(M.S. 1149-1337)·
Dulkadirli Beyliği
Dönemi (M.S. 1337-1522)·
Osmanlı Dönemi (M.S.
1522-1923)·
Cumhuriyet Dönemi
(M.S. 1923- -)
Kaynak: GÖKHAN, İ. 2011) Başlangıçtan Kurtuluş Harbine
Kadar Maraş Tarihi, Ukde Yayınları, Ankara.

Maraş Aslanı
Mahmut Arif Paşa Konağı
MARAŞ ASLANI –
YEŞİLGÖZ MESİRE VE PİKNİK ALANI –
Kuyumculuk –
ANTİK FİL Kahramanmaraş Arkeoloji müzesinde modern müzecilik uygulamaları ile sergilenmektedir. –
Abdulhamithan Camii –
MAĞARALAR –
SÜTÇÜ İMAM TÜRBESİ –
DÖNGEL MAĞARASI –
TAŞHAN –
YEŞİLGÖZ –
KOCABAŞ KONAĞI Son yıllarda restore edilerek hizmete açılan konaklardan olan Kocabaş Konağı Kültür Evi olarak hizmet vermektedir. –
Ahşap Oymacılığı-Tarihi Maraş Çarşısı –
CEYHAN KÖPRÜSÜ (TAŞ KÖPRÜ) –
Ulu Cami, Taş Medrese ve Şehrin Genel Görünümü –
ÇİFTASLAN KONAĞI –
ULUDAZ TEPESİ UĞUR BÖCEKLERİ KOLONİSİ –
Kent Meydanı –
Dedeoğlu Konağı –

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme