Kocaeli Hakkında Genel Bilgiler

Türkiye'nin İlleri
Kocaeli, Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde, 29°22′-30°21′ doğu boylamı, 40 D 31 ‘- 41°13′ kuzey enlemi arasında yer alır. Doğu ve güneydoğuda Sakarya, güneyde Bursa illeri, ba...
EMOJİLE

Kocaeli, Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde, 29°22′-30°21′ doğu boylamı, 40 D 31 ‘- 41°13′ kuzey enlemi arasında yer alır. Doğu ve güneydoğuda Sakarya, güneyde Bursa illeri, batıda Yalova ili, İzmit Körfezi, Marmara Denizi ve İstanbul ili, kuzeyde de Karadeniz’le çevrilidir. İl merkezi İzmit’in doğusundan geçen 30° doğu boylamı Türkiye saati için esas kabul edilir. Kocaeli ilinin yüzölçümü 3.505 km²dir. Asya ile Avrupa’yı birleştiren önemli bir yol kavşağında bulunmaktadır. Doğal bir liman olan İzmit Körfezi, işlek bir denizyoludur.

İlin kuzeybatı yüzündeki İstanbul il sınırı, Gebze ile İstanbul arasında akan Kemiklidere’nin doğusundan geçer. Güneybatıda İstanbul-Kocaeli sınırı İzmit Körfezi’nin karşı kıyısında Yalova topraklarıyla son bulur. Bursa sınırını Samanlı Dağları’nın tepelerinden geçen hat oluşturur. Güneydoğuda bu sınır Maşukiye’nin hemen yanındaki Sapanca Gölü kıyısında Sakarya vilayetine dayanır.  2011 yılı itibariyle nüfusu 1.601.720’dir. İlin yıllık nüfus artış hızı ‰27’dir. Km²ye düşen nüfus miktarı 398 kişiye ulaşarak İstanbul’dan sonra ülkenin en kalabalık ili olmuştur. Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en küçük 7. ilidir.

-Türkiye’nin İlleri Hakkında Genel Bilgiler Tam Liste-

İklim

Körfez kıyılarıyla Karadeniz kıyısında ılıman, dağlık kesimlerde daha sert bir iklim hüküm sürer. Kocaeli ikliminin, Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında bir geçiş oluşturduğu söylenebilir. İl merkezinde yazlar sıcak ve az yağışlı, kışlar yağışlı, zaman zaman karlı ve soğuk geçer. Kocaeli’nin Karadeniz’e bakan kıyıları ile İzmit Körfezi’ne bakan kıyılarının iklimi arasında bazı farklılıklar göze çarpar. Yazın körfez kıyılarında bazen bunaltıcı sıcaklar yaşanırken Karadeniz kıyıları daha serindir. İl merkezinde ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 41, 6° C (11 Ağustos 1970), en düşük hava sıcaklığı -8,7 ° C (4 Şubat 1960), yıllık ortalama sıcaklık ise 14,8°C’ dır. Karadeniz kıyısında yıllık ortalama yağış miktarı 1.000 mm’ yi aşar. Bu miktarı güneye doğru gidildikçe azalır, İzmit’te 800 mm’ nin de altına düşer ( 784, 6 mm). Samanlı Dağlan’ nın Körfez’e bakan yamaçlarında iklim Karadeniz kıyılarına benzer. Yağış miktarı da bu kesimde farklıdır. Rüzgârlar kışın kuzey ve kuzeydoğudan, yazları ise kuzeydoğudan eser.


Bitki Örtüsü

Kocaeli’nde bitki örtüsü, genelde Marmara Bölgesinin özelliğini taşımakla birlikte, kıyısıyla dağlık alanlar arasında önemli farklılıklar görülür. Ayrıca kuzeyden güneye doğru gidildikçe Karadeniz kıyısına özgü bitki topluluklarının yerini Akdeniz bitkileri almaya başlar. Samanlı Dağları ile Karadeniz kıyısı ardındaki alanlar sık ve nemcil ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlar daha çok kayından oluşur; bazı kesimlerde kayına gürgen, kestane ve meşe de karışır. Samanlı Dağları’nın yüksek kesimleri iğne yapraklılarla örtülüdür. İzmit Körfezi’nin kuzey ve doğusunda Akdeniz iklimine özgü makilere rastlanır. Eskiden körfezin kuzey kıyılarında yaygın olan zeytinlikler kent ve sanayi alanı elde edilmesi amacıyla yok edilmiş durumdadır. Tahrip edilen ormanlık alanlar step bitkileri ve yalancı makilerle kaplıdır.


Kefken Adası

Flora

Kocaeli’de daha çok Akdeniz ve Karadeniz bitki topluluklarına rastlanır. İlin sınırları içerisinde endemik bitki yaşama ortamı olan alanlar ve endemik bitki türü bulunmamaktadır. İl sınırları içinde daha çok buğdaygiller, engerekotugiller, çançiçeğigiller, karanfilgiller, topluçiçekgiller, sarmaşıkgiller, turpgiller, sütleğengiller, kayıngiller, nanegiller ve baklagiller yetişmektedir.


Fauna

Kocaeli sınırları içerisinde bölgeye ait çok ender hayvan türleri yaşama ortamı olan alanlar bulunmamaktadır. Karasal türler ve aynı türe ait topluluklar olarak; sürüngenler ( kaplumbağa, büyük yeşil kertenkele, lekeli ince kertenkele ), kuşlar ( alakarga, serçe, çulluk, bıldırcın, kara ördek, üveyik, atmaca, doğan, şahin, küçük kartal, sülün, sığırcık, kızıl gagalı dağ kargası), memeliler ( tavşan, tilki, çakal, alaca sansar, yaban domuzu, orman oyucu faresi, kurt, sincap, kunduz, karaca, geyik ) bulunmaktadır.

İlde bulunan ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları ise şöyle sıralanır; Kandıra Seyrek, Çamkonak, Körfez Kutluca, Gebze-Yağcılar ile Karamürsel Yalakdere-Kadriye-Tahtalı Fulacık köyleri arasında sülün kuşu, Seyrek’le Ağva arasında geyik ve karaca, Kuruçeşme’nin kuzeyinde kalan alanda ( Çenedağ ) keklik. İzmit Körfezi’nin güneyinde ayıların bulunduğu alanlar av hayvanlarını koruma ve üretme sahalarıdır. Ayrıca Pazarçayırı, Örnekköy ve Sultaniye köylerinin batısındaki alana 2006 yılı içinde geyik salınarak bu bölgede koruma altına alınmıştır. İl sınırları içerisinde Darıca-Bayramoğlu’nda bir Kuş Cenneti bulunmaktadır. İstanbul’a 38 km mesafede bulunan Darıca Kuş Cenneti ve Temalı Parkı, kuş türleri açısından dünyada benzeri olmayan bir park haline gelmiştir. Hayvanat bahçesi, 350 çeşit hayvan ve 250’nin üzerinde bitki çeşidi, tropik merkez akvaryumu ve botanik bahçeleri ile bir bütün oluşturmaktadır.


Ekonomik Yapı

Kocaeli Türkiye’nin en hızlı gelişen, sanâyileşen bir ilidir. Türkiye’nin İstanbul’dan sonra en büyük sanayi merkezidir. Gayri sâfî hâsılasında sanayi sektörünün payı % 70’i aşmıştır. Bilhassa imâlât sanayi büyük ölçüde gelişmiştir.Sanayi: Kocaeli’nde sanayi denince akla imalat sanayi gelmektedir. Kocaeli imalat sanayinin Türkiye imalat sanayisi içindeki üretim payı her yıl artış göstermektedir. Halen Kocaeli , Türkiye İmalat Sanayi üretiminin % 13’ünü karşılamaktadır. Türkiye Ara Malları üretimi içindeki payı % 22, Türkiye Yatırım Malları üretimi içindeki payı % 10, Türkiye Tüketim Malları Üretimi içindeki payı % 3’dür.Kocaeli İmalat Sanayi içinde % 27’lik pay ile Kimya Sanayi 1. sırada yer almaktadır.

Kocaeli’nde 247’si yabancı sermayeli ılmak üzere yaklaşık 2200 önemli sanayi yatırımı bulunmaktadır. İlimizde, 13 adet organize sanayi bölgesi, 2 adet serbest bölge ve 3 adet teknopark bulunmaktadır. Tarım: Kocaeli’nin iklimi ve toprağı tarıma çok müsâittir. Fakat tarım alanları oldukça azdır, 113,000 hektar olup 100 bin hektara doğru azalmakta, tarıma elverişli arazide sanayi tesisleri yapılmaktadır. Başlıca tarım ürünleri buğday, yulaf, mısır, ayçiçeği, şekerpancarı, tütün ve ketendir. İzmit Körfezinin çevresi sebze ekimine çok müsaittir. Senede 100 bin tona yakın sebze yetiştirilir. Domates, lahana, ıspanak, bakla, kereviz ve enginar en çok yetişen sebzelerdir. Kocaeli’nde meyvecilik te çok önemlidir. Başta elma olmak üzere kiraz, vişne, erik, şeftali, fındık, üzüm ve dut çok yetişir.

Pişmaniyesi, kirazı ve fındığı, İzmit çene suyu meşhurdur. Pişmaniyesi dünyâca ünlüdür. Un, şeker ve yağdan yapılır. Keten helvası gibi teltel olur. Yarımca ve Darıca’nın kirazı tatlı, sulu ve al renkli olup büyük tanelidir. Değirmendere’nin fındığı meşhurdur. Hayvancılık: Kocaeli’nde çayır ve mer’alar azdır. Mer’a hayvancılığı gerilemekte, fakat besicilik gelişmektedir.Ormancılık: Kocaeli orman bakımından oldukça zengin sayılır. İl topraklarının % 38’i ormanlarla kaplıdır. Ormanlardaki ağaçların çoğunluğu karaçam, kızılçam, kayın, meşe, kestane ve gürgendir. 65 köy orman içinde ve 132 köy orman kenarındadır. Her sene 60 bin m3 sanâyi odunu ile 355 bin ster yakacak odunu elde edilir. Ulaşım: Kocaeli ulaşım bakımından çok zengindir. Avrupa’yı Asya’ya bağlayan kara ve demiryolu bu ilden geçer. İstanbul-İzmit arasındaki karayolu çok şeritli ve gidiş-dönüşlü kısımları bulunan muntazam bir yoldur. Türkiye’nin en kalabalık trafiği İstanbul-İzmit arasındadır. E-5 Karayolu İstanbul’dan sonra İzmit’e ulaşır. İzmit-Adapazarı- Bolu-Ankara güzergahından sonra güneydoğuya yönelir.

İzmit’ten ayrılan bir yol körfez güneyini takip ederek Yalova ve Bursa’ya oradan Balıkesir-Manisa- İzmir’e ulaşır. Kocaeli’nin il merkezi İzmit ile ilçeleri arasındaki karayolu çok iyidir. E-6 otobanyolu İzmit’in üst kısmından geçmektedir. Avrupa’yı Asya’ya bağlayan demiryolu İzmit’in ortasından geçer. İlerde bu yol denizkenarından geçecektir. İstanbul’da Adapazarı ve Eskişehir-Ankara-Sivas- Erzurum-Kars ile Van ve her istikamete giden bütün trenler İzmit’ten geçer. İzmit ve Derince limanlarından önemli ölçüde ihracat ve ithalat yapılır. Ayrıca kıyıda fabrika iskelelerinde yükleme ve boşaltma yapılır. Körfezin güney ve kuzey kıyıları arasında yolcu taşınır.


Osman Hamdi Bey Evi Müzesi

Kocaeli İlçeleri

Gebze : İstanbul’a 41, Kocaeli kent merkezine ise 51 km mesafede yer alan Gebze, Marmara bölgesinin en dinamik yerleşim merkezidir. Karayolu, demiryolu ve denizyolu ulaşımı mümkündür. Deniz ulaşımı Gebze Eskihisar –Topçular (Yalova) arasında arabalı vapur seferleri ile yapılmaktadır. Türkiye ortalamasında yüzde 2 olan nüfus artış oranı Gebze’de yüzde 13 seviyesindedir. Türkiye’nin hemen tüm yörelerinden insanların yaşadığı Gebze’de, Balkan, Kafkas, Kırım kökenli göçlerle tam bir kültür mozaiği hakimdir. Gebze, sahip olduğu özellikleri ile dünyanın başlıca sanayi ve ticaret merkezleri arasında anılmaktadır. Ekonomisi ağılıklı olarak sanayiye ve tarıma dayalı Gebze’de, sanayi kuruluşları, İstanbul-İzmit karayolu boyunca sıralanmıştır. Çimento, cam, tekstil, plastik, makine, metal eşya ve metalürji, otomotiv yan sanayi fabrikaları ilçedeki başlıca sanayi kuruluşlarıdır.

Bu kuruluşlar arasında Türkiye’ye ve hatta dünyaya mal olmuş olanlar da vardır. Fatih Sultan Mehmet döneminde, 1454 yılında ilçe olan Gebze, 1888 yılında İstanbul iline bağlanmıştır. Gebze’de belediye teşkilatı kurulması ise 1907 yılında olmuştur. 1924 yılında yapılan değişiklikler sonucunda vilayet, kaza, nahiye ve köy teşkilatları kurulmuş, Gebze de İzmit’in merkez ilçe olduğu Kocaeli’ne bağlanmıştır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde 1640 yılında gelmiş olduğu anlaşılan Gebze ile ilgili olarak bu adlandırmanın “Gel bize”den kaynaklandığını yazmıştır. İbrahim Hakkı Konyalı ise, eski Osmanlı arşiv kaynaklarında Geybüyze, Geybüveyze, Geyibüveyze, Geyiboyze, Geykivize şeklinde yazıldığını belirtmektedir. Nüfusu 329.125 kişi olup yüzölçümü 438.65 km2’dir. 40 tane köy vardır.

Kartepe : Kocaeli merkeze 8 km uzaklıktadır. Arabayla Kartepe İstanbul’dan yaklaşık 1,5, Ankara’dan ise 3 saat sürer. Merkez belediye Köseköy´ün kuruluşu 1600´lü yıllara kadar gitmektedir. Ancak, zaman zaman yapılan kazılarda ortaya çıkan Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser ve mezarlara bakıldığında Köseköy´ün kuruluşunun 1600´lü yıllardan çok daha önceki tarihlere dayandığı, Bitinya ile başladığı söylenebilir. Kurtuluş Savaşı’nda çevre köylerde ikamet eden Rumlar hem beldeye hem de belde halkına büyük zarar vermişlerdir. 1925 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi sonunda Yunanistan´dan Türkiye´ye gönderilen vatandaşların yerleşmeleri ile göç almaya başlayan Köseköy, daha sonraki yıllarda başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere, ülkemizin değişik yörelerinden göç almaya devam etmiştir. Kartepe ilçesi doğu kesimi sanayi ağırlıklı olmakla beraber batıya ilerledikçe Sapanca Gölü’ne ulaşılmasıyla Eşme ve Maşukiye ve çevresindeki yerleşim alanları doğal güzelliğe sahiptirler. Kartepe ilçesinin nüfusu 101.692 kişi, yüzölçümü 269 km2’dir.Kartepe ilçesi Sarımeşe, Suadiye, Köseköy, Derbent, Balaban, Uzuntarla, Uzunçiftlik, Acısu, Arslanbey, Maşukiye beldelerinin birleşimiyle olmuştur ve 9 tane köyü vardır.

Dilovası : İlimizin kuzeybatısında yer alan, sanayinin yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen denizin, yeşilin ve sanayinin iç içe olduğu bir ilçemizdir. Kuzeyi ve batısı Gebze ilçesi, doğusu Körfez ilçesi, güneyi İzmit körfezi ile çevrilidir. Dilovası ilçesi, Gebze’ye 8km, İzmit’e 25 km uzaklıktadır. Tavşanlı deresi de denilen Dilderesi yaklaşık 12 km uzunluğunda olup Dilovası sınırları içinden geçerek İzmit Körfezine dökülür. Üç tepenin arasındaki bir ovada yer alan Dilovası, adını da doğrudan doğruya bu ovadan almaktadır. Dilovası (Libyssa), tarihinde en önemli kişilerden biri olan Hannibal (Hanibal), M.Ö. 247 ile M.Ö. 182 yılları arasında yaşamış Kartaca’lı politikacı ve generaldir. Hannibal, bütün zamanların en büyük askeri dahilerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Roma’nın en büyük düşmanı olarak 2. Pön Savaşı’ndaki başarılarıyla tanınmıştır. Ancak, kendini toparlayan Romalılar Kartaca’ya saldırınca, İtalya’da bulunan Hannibal Kartaca’ya dönerek Romalılarla son kez savaşır ve yenilir. Savaştan kaçan Hannibal, kuzey-batı Anadolu’da şu anki Kocaeli’nin bulunduğu Nikomedya Krallığına sığınır ve bir süre Dilovası (Libyssa)’da ikamet eder. Ancak Romalılara teslim edileceğini anlayınca yüzüğünde taşıdığı zehiri içmek suretiyle intihar ederek yaşamına son verir. İlçenin nüfusu 45.610 kişi olup yüzölçümü 118 km2′ dir. 4 tane köyü vardır.

Kandıra : Kandıra İlçesi, Marmara Bölgesi’nde Kocaeli İline bağlı Karadeniz’de 52 km. uzunluğunda kıyısı olan tek ilçe olup, yüzölçümü 933 km² dir. Doğusunda Sakarya (Adapazarı) İli, batısında İstanbul ili, kuzeyinde Karadeniz, Güneyinde ise İzmit ilçesi bulunmaktadır. Şehir merkezine 44 km’dir. Kandıra’ya karayolu ile üç ayrı yönden ulaşmak mümkündür. İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu Kandıra sapağından ayrılarak 35 km. sonra Kandıra’ya ulaşılır. Adapazarı’na 45 km. mesafede Kaynarca ve Kaymas üzerinden bir diğer yolla bağlantısı vardır. İstanbul İli, Şile İlçesi ve Ağva ilçesini takip eden bir yol ile de Kandıra’ya ulaşmak mümkündür. Ağva-Kandıra arası 38 km.’dir. Nüfusu 50.046 kişidir. 96 köy bulunmaktadır.

Karamürsel : Karamürsel, doğuda Gölcük,güneyde İznik ,batıda Yalova , kuzeyde Marmara Denizi ile sınırlıdır. Bursa- İzmit karayolu üzerinde İzmit’e 36 km, Yalova’ya 32 kilometre uzaklıkta olan Karamürsel 258 kilometrekare alanı ile sanayi ve tarımsal yerleşmeleri yanında iç turizme açık özelliğini de korumaktadır. Karamürsel’in deniz ve kara ulaşımı mevcuttur. İstanbul ve İzmit’in metropolü olan Karamürsel’den, bağlı olduğu İzmit merkezi ile komşu ilçelerine günün her çeyrek dakikasında toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir belediyesince Deniz Ulaşımı ile de Karamürsel İzmit , Gölcük ve Değirmendere’ye günün belirli saatlerinde Deniz Otobüsü ile ulaşım sağlanmaktadır. Nüfusu 53.033 kişi olup yüzölçümü 258 km2’dir. 19 tane köy vardır.

Körfez : 395 Denize 13.500 metre kıyısı ve çok eski tarihe sahip olan ilçemiz tarih içerisinde; brunga, Grünge, brunca, Satryas gibi isimleri taşıdıktan sonra 1420 yıllarında Türklerin eline geçmesiyle, yarım kalmış konut yerlerinde oluşmasından dolayı Yarımca ismini almıştır. 27.05.1964 yılında belediye teşkilatının kurulmasıyla çalışmalarına başlamış ve son olarak da 1988 yılında Körfez ismini alarak ilçe olmuştur. Kocaeli’nin batı sahilinde İzmit’e 15 km uzaklıktadır. İlçeden TEM otoyolu, D–100 karayolu Demiryolu ve Denizyolu ulaşımı bulunmaktadır. Körfez ilçesi; İlçe merkezi, Hereke bucağı, Kirazlıyalı Beldesi ve 16 köyden teşekkül etmiştir. Körfez nüfusu ilçesinin 2013 yılına göre 142.884 kişidir. Yüzölçümü 398 km2 dir.

İzmit : İzmit merkezdeki belde belediyeleri birleştirilerek “İzmit” adı altında ilçe belediyesi kurulmuştur. Aslında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oluşturulduktan sonra ‘İzmit’ adının yaşatılması için merkezde bir ilçe belediyesinin kurulması hep gündemde olmuştur. Dünyanın önemli yollarının kavşak noktalarından biri durumunda olan İzmit ve civarında yaklaşık olarak M.Ö. 3000’den itibaren insanların yaşamakta olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Günümüze kadar devamlı iskan alanı olmuş bulunan İzmit’te ilk olarak Frigler bölgeyi ellerinde tutmuş, ardından şimdiki Başiskele mevkiinde Astakoz adı verilen bir şehir kurulmuştur. Astakoz’un büyük bir deprem sonucu tahrip olmasıyla bugünkü İzmit’in de üzerinde bulunduğu yamaçlara Nikomedia adında yeni bir şehir kurulur. M.S. 284 yılında İmparator Diokletionus, Nikomedia’yı başkent yapar.

Onun zamanında Nikomedia; Roma, Antakya, İskenderiye’den sonra dünyanın 4’ncü büyük şehri haline gelir. Ortalama yüzyılda bir deprem felaketine uğrayan şehir, Bizans imparatoru Justinianus zamanında ciddi bir onarım görür. Ancak yine yıkılır. pek Yolu’nun İstanbul’dan önceki son durağı olması münasebetiyle İzmit, tarihte çok önemli gelişmelere sahne olmuştur. I. Dünya Savaşı ardından önemini yitiren İzmit, 6 Temmuz 1920’de İngilizler, 28 Nisan 1921 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edildi ve 28 Haziran 1921 tarihinde Türk kuvvetlerince geri alındı. Kent; kara, demir ve deniz yolu ulaşımları ile Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biridir. İzmit’in doğusundan geçen 30° doğu boylamı Türkiye saati (UTC+2) için esas kabul edilir. İzmit ilçesi Kocaeli ilinin merkezinde yer almakta olup Kocaeli ilinin merkez ilçesidir. İlçeden TEM otoyolu, D 100 karayolu, demiryolu ve deniz yolu ulaşımı bulunmaktadır. Nüfusu 332.754 kişi olup yüzölçümü 58,04 km² dir.

Derince : İzmit’in batısında yer alan Derince ilçesi Kocaeli Kent merkezine 11 km mesafededir. Karayolu ulaşımı mevcut olup nüfusu 130.650 kişidir. Derince’nin yüzölçümü mücavir alan olarak 1550 hektar’dır. 7 tane köyü vardır. Derince, Cumhuriyet döneminin ortaya çıkardığı yeni yerleşim yeridir. Tarihi çok yakındır. 1890 yılında liman kurulması için İzmit Körfezi’ nde en derin kıyısı bulunan bir yer aranır, yetkililer en derin yer olarak bugünkü limanın bulunduğu yeri tespit ederler. Burası derinliğinden dolayı “Derince Liman” diye anılmaya başlar bu nedenle, Derince adını limandan almıştır. Almanlar tarafından hemen inşaatına başlanan liman için çok sayıda insan liman inşaatı yapımında çalışmak için bölgeye gelir. 1904 yılında faaliyete geçen limanda, çalışanlar birer, ikişer evlerini kurmaya başlarlar. 1887 yılından itibaren Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan ve Kırım’dan göçler alan, Derince artık genişlemeye ve gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmelerden sonra Atatürk 1936 yılında Romanya’dan Türkiye’ye göç eden soydaşlarımıza Derince ’de otuz hanelik arazi verir. Göçmenlerin evlerini kurmaları üzerine Çınarlı köyü muhtarlığına bağlı olan Derince 1952 yılında bağımsız muhtarlık olur.

Derince ’nin ilk muhtarı Ahmet USTA ’dır. Ve Derince artık İzmit’in bir mahallesidir. Körfez kıyısında sanayi ’nin kurulmasıyla gelişen ve nüfusu hızla artan Derince 27 Mayıs 1960 da dört mahalleye ayrılır. Birçok devlet adamının yanı sıra M. Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes, Turan Güneş, Turgut Özal, Süleyman Demirel gibi önemli şahsiyetlerde Derince ’yi ziyaret edenler arasındadır. Dumlupınar, Deniz, Çenedağ, Sırrıpaşa, Çınarlı, Yenikent, Mersincik, Yavuz Sultan, İbn-i Sina, Fatih mahallelerinin yanısıra Derince’ ye ilçe olmasından sonra Karagöllü, Terziler, Çavuşlu, Tahtalı,Geredeli ve Kaşıkçı muhtarlıkları bağlanmıştır.

Başiskele : Kocaeli’nin güneydoğusunda yer alır. Kocaeli Kent merkezine 9 km uzaklıktadır.Karayolu ile ulaşım mümkündür. Başiskele bölgesi ilimizin en eski yerleşim alanlarından biri olma özelliğini taşımaktadır. M.Ö. VIII. Yüzyılda Megaralılar (Yunanistan’ın Megara bölgesinden gelen göçmenler) tarafından ilçenin adını aldığı Başiskele mevkiinde Astakoz adı ile bağımsız bir kent devleti kurmuşlardır. Daha sonraları bu kent, Traklar tarafından yıkılmış ve harabe haline getirilmiştir. M.Ö. 263 yılında İskender’in komutanlarından Nicomedes, bugünkü İzmit yakınlarında Nicomedia kentini kurmuş ve Bitinya Krallığının merkezi yapmıştır.

Bahçecik X. Yüzyılda Bizans’ın eyalet merkezi olmuştur. XI. Yüzyıla kadar Bizanslıların hakim olduğu bölge, Osmanlılar tarafından 1337 de ele geçirilmiş, XVI. Yüzyılda III. Murat döneminde bölgeye getirilen taş ve inşaat ustaları içindeki Ermeniler, Yuvacık, Bahçecik, Akmeşe ve Aslanbey’e yerleştirilmiştir. İlimizin güney doğusunda deniz ve yeşil bitki örtüsünün kucaklaştığı eski yerleşim birimlerini, tarihi ve doğal zenginlikleri içinde barındıran şirin bir ilçedir. Kuzeyi İzmit Körfezi ve İzmit ilçesi, güneyi Bursa ve Sakarya ili, doğusu Kartepe ilçesi, batısı Gölcük ilçesi ve Bursa ili ile çevrilidir. Yuvacık bölgesinde genellikle ormancılık, arıcılık, sebze ve meyvecilik yapılmaktadır. Zengin su kaynaklarına sahip olduğu için 1997 yılında Yuvacık barajı bitirilmiştir. Barajın yıllık 166 milyon m3 su sağlayacağı planlanmıştır. İlçenin nüfusu 76.605’dir.

Darıca : Trakyadan Anadolu içlerine göçen “FRİGLER” daha sonra “MİSYALILAR” Kocaeli bölgesinin ilk yerleşik Halkı oldukları kabul edilir. Osmanlılar döneminde Kocaeli adı verilen yarımadayı bir ara “TİNYALILAR”, daha sonra “BİTHİNYENLER” ele geçirerek M.Ö. 378’de “BİTHİNYEN” krallığını kurmuşlardır. Bu krallık döneminde Darıca, nin kurulduğu söylenebilir. Osmanlılar döneminde Kocaeli adı verilen yarımadayı bir ara “TİNYALILAR”, daha sonra “BİTHİNYENLER” ele geçirerek M.Ö. 378’de “BİTHİNYEN” krallığını kurmuşlardır. Bu krallık döneminde Darıca, nin kurulduğu söylenebilir. Bitinye krallığının Eyalet olarak Roma İmparatorluğuna bağlanmasından sonra 1329 Pelekonon savaşına kadar Darıca Bizanslıların yönetiminde kalmıştır, Bizans hükümdarı III. ANDRANİKOS’un Osmanlı Hükümdarı Orhan Bey tarafından 1329 Haziranında Pelekonon denilen yerde yenilgiye uğratılınca Darıca Osmanlı imparatorluğunun hakimiyetine geçmiştir.

Sultan Yıldırım Beyazıt’ın Ankara Savaşıyla 1402’de Timur’a yenilmesiyle altı oğlu arasındaki taht kavgaları Osmanlılarda Fetret Devrini başlatmış Şehzade Süleyman Çelebi tahta oturabilmek için kendine destek sağlamak açısından Gebze, Hereke, Eskihisar, Danca’yı Bizans İmparatorluğuna verdi. Böylece tekrar Bizans hakimiyetine giren Darıca Sultan Mehmed’in komutanlarından Gazi Timurtaşoğlu Umurbey tarafından yeniden fethedilerek Osmanlı topraklarına katıldı. Fethedilen bu toprakları Sultan Mehmed Bursa’daki imaretine vakıf etmiştir. Darıca, İzmit Merkez ilçesinin 56 km. batısında, Gebze ilçesinin 7 km. güney batısında, Kocaeli yarımadasının Güney kıyı şeridi üzerinde, Yalova, Yelkenkaya, Darıca Körfez hattının başlangıcında 114 km2, alan üzerine kurulmuştur. Denizden yüksekliği 28 m. olan Danca’nın, Kuzeyinde Gebze ilçesi, Doğusunda Eskihisar Köyü ile Batısında Tuzla ilçesi yer alır. İstanbul’a uzaklığı 51 km. kadardır. Gebze ili arasındaki sınır 1926 yılında ilçe idare kurulu tarafından çizilmiştir. Nüfusu 164.385 kişidir.

Gölcük : Gölcük, özgün bir donanma kenti niteliği taşımaktadır. Başta Donanma Komutanlığı ve Türkiye’nin en kapsamlı tersanesi olan Gölcük Tersanesi’nin ilçede bulunması Gölcük’ün sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkınmasına ivme kazandırmıştır. Gölcük’ün Değirmendere Beldesi fındığı, İhsaniye Beldesi Sting ve Golden cinsi elmaları, Halıdere Beldesi Osmanlı Döneminden bu yana fasulye üretimiyle dikkat çekmektedir. Yazlık Beldesinde ise Roma-Bizans döneminden kalma Ilıca bulunmaktadır. Gölcük şehri, İzmit Körfezi´nin güney kıyılarında ve körfezin doğu nihayetine doğru, genişliği 2 km.ye varan bir boğum üzerinde kurulmuştur. Şehir,çevresindeki bağ,bahçe ve buralardaki meskenlerle beraber Samanlı Dağlarının kuzey yamaçlarına kadar uzanmaktadır. İlçe, tarihinin eski bir geçmişe dayanması nedeniyle bazı harabe ve kalıntılara ev sahipliği etmektedir. Bunun en bariz örneği Şirinköy Mevkiindeki Kervansaray kalıntısıdır. Bunun yanısıra anılan mevkiide Roma dönemine ait birçok irili ufaklı antik kalıntılar da mevcuttur. İlçe, tarihinin eski bir geçmişe dayanması nedeniyle bazı harabe ve kalıntılara ev sahipliği etmektedir. Bunun en bariz örneği Şirinköy Mevkiindeki Kervansaray kalıntısıdır. Bunun yanısıra anılan mevkiide Roma dönemine ait birçok irili ufaklı antik kalıntılar da mevcuttur.

İlçe, tarihinin eski bir geçmişe dayanması nedeniyle bazı harabe ve kalıntılara ev sahipliği etmektedir. Bunun en bariz örneği Şirinköy Mevkiindeki Kervansaray kalıntısıdır. Bunun yanısıra anılan mevkiide Roma dönemine ait birçok irili ufaklı antik kalıntılar da mevcuttur. Şehrin gelişmesine etki eden diğer faktör ise, E-5 Karayolunun bir bağlantısı olan ve İzmit´i, Bursa ile İzmir´e bağlayan E-130 Karayolu üzerinde kurulmuş olmasıdır. E-130 Karayolu üzerinde bulunan Gölcük şehri aynı zamanda Bursa ile İstanbul şehirlerine hemen hemen eşit mesafededir. Bölgedeki karayolu ağı,Türkiye´nin en büyük trafik yoğunluğuna sahip yerlerinden biridir. İlçemiz İzmit´e 19 km., İstanbul´a 128 km, Bursa´ya 120km.. Yalova´ya 45km. uzaklıkta olup ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. İzmit – Karamürsel – Gölcük Denizotobüsleri ve ayrıca İzmit – Gölcük – Derince – Değirmendere – Körfez – Karamürsel hatlarında vapur seferleri 2004 Ağustos itibariyle yeniden başlamıştır. İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı ve Bursa Havalimanı, Bursa Yenişehir Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı ile şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşımı sağlanabilmektedir. Nüfusu 145.805 kişi olup yüzölçümü 207 km2’dir.6 beldesi 23 köyü bulunmaktadır.

Çayırova : Çayırova ilçesi İzmit körfezinin kuzeybatısında D–100 karayolu ve TEM otoyolu arasındadır. Sabiha Gökçen Havaalanı’na 15 km mesafede olması sebebiyle havayolu ile ulaşım sağlanabilir. Kocaeli kent merkezine 59 km uzaklıktadır. 1985 yılından itibaren sanayileşme yoğunluğu ile beraber nüfusu hızla gelişmiştir. Bu hızlı kentleşme Güzeltepe’nin 1992 yılında belediye olmasına yol açmıştır. Güzeltepe Belediyesi daha sonraki yıllarda Danıştay kararıyla Çayırova Belediyesi olarak isim değiştirmiştir. İç göç hareketlerinden belde hızla etkilenmiştir. 1985’ten sonra hızla gelişen sanayi ile birlikte Çayırova’ya Anadolu’nun çeşitli yörelerinden yoğun bir göç yaşanmıştır. Çayırova ve civarında yaygın olarak küçük çaplı tarım işletmeciliği yapılmaktadır. İzmit Körfezi’nin kuzey batı kesimine uzanan geniş düzlük ve çayırlık bir alana önceden beri Çayırova denildiği bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in 3 Mayıs 1484 tarihinde düzenlediği bir sefer için 300 bin kişilik ordusuyla mola verdiği çayırlık alan diye vasıflandırıldığı gibi Fatih’in otağının kurulduğu yer olarak da ifade edilmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in ölüm yeri olan bu bölge Çayırova’ya adını vermekle birlikte yeni statü ile Gebze ilçesi sınırları içerisinde kalmış, bölgenin güneyinde yer alan ve Çayırova – Yenimahalle olarak bilinen mahalleler Çayırova ilçesi sınırlarına dahil edilmiştir. İlçenin nufusu 2013 yılına göre 103.505 kişidir.

Kocaeli Ulaşımı

Denizyolu : İlimizde Derince Limanı ( ro-ro) mevcuttur. Merkeze 8 km uzaklıktadır. Şehir merkezinde İzmit marinasından Gölcük, Değirmendere, Karamürsel marinalarına iç hatlarda gün boyu feribot seferleri yapılmaktadır. Tüm marinalara özel araçlar ve halk otobüsleri ile ulaşım mümkündür. Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü : 0262 321 24 29 İzmit İskele Tel : 0262 339 40 50 Gölcük İskele Tel : 0262 412 64 13 Değirmendere İskele Tel :0262 426 19 21 Karamürsel İskele Tel : 0262 452 45 48

Havayolu : İlimizde şehir merkezine 15 km. mesafede Cengiz TOPEL Havalimanı mevcuttur. Havalimanına taksi, otobüs ve minibüsle gidilir. Kocaeli- Ankara seferleri mevcuttur. Uluslararası uçuşlara kapalıdır. Adres : D-100 Karayolu üzeri 13 Km Kartepe/Kocaeli Tel : +90 262 375 22 22 / +90 262 375 34 92-93

Demiryolu : İlimizde İzmit Tren istasyonu bulunmaktadır. Şehrin merkezinde olup şehiriçi otobüs, minibüs ve özel araçlarla ulaşım mümkündür. İstanbul ve Trakya’yı Anadolu’ya bağlayan demiryolu üzerindedir. Adres: İzmit Tren İstasyonu, 41100 Kozluk Mahallesi Tel : +90 262 321 10 39

Karayolu : Anadolu’yu İstanbul’a bağlayan D-100 Karayolu ve TEM şehrimizden geçmektedir ayrıca D-130 Karayolu Yalova ve Bursa’yı şehirlerini ilimize bağlamaktadır. İlimiz Ankara’ya 350 km. İstanbul’a 85 km. Sakarya’ya 37 km. Düzce’ye 104 km. Bolu’ya 147 km. Yalova’ya 81 km. Bursa’ya 130 km. ve Bilecik’e 135 km. mesafededir. Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali Yahya Kaptan Mahallesinde olup tel :+90 262 311 63 15

Kasr-ı Humayun (Av Köşkü) / Saat Kulesi

Kocaeli Yeryüzü Şekilleri ve Bilgileri

Kartepe : [Dağ] , Yükseklik 1.602 m

Dikmen : [Dağ] , Yükseklik 702 m

Naz : [Dağ] , Yükseklik 917 m

Karlık : [Dağ] , Yükseklik 892 m

Naldöken : [Dağ] , Yükseklik 1.125 m

Çene : [Dağ] , Yükseklik 645 m

Sapanca Gölü : [Göl] , Deniz seviyesinden 33 m yükseklikte yer alan gölün uzunluğu, doğu-batı doğrultusunda 16 km, eni ise kuzey-güney doğrultusunda 5 km’dir. Gölün derinliği en çok 53 m.

Kocaeli tarihçesi

TARİH ÖNCESİ VE NİCOMEDİA DÖNEMİ

Asya ile Avrupa kıtaları arasında önemli kara ve demiryolu güzergahlarının kesiştiği bir yerde kurulan Kocaeli, bugün Marmara Bölgesi’nin ve yurdumuzun en önemli endüstri ve sanayi yerleşimlerinden biridir. Kocaeli’nin tarihi çok daha eski çağlara uzanır. İl çağlarda, Bithynia adı verilen bölgede kurulan kentler, sırasıyla, Olbia, Astakos, Nicomedia, İznikmid, İzmid ve Kocaeli adlarını almıştır. Trakya’dan gelen Megaralılar M.Ö 712’de İzmit Körfezi’nin güneyindeki Başiskele yöresine yerleşerek Astakos adı verilen bir kent kurdular. Astakos halkı M.Ö 262 yılında, bugünkü İzmit’in bulunduğu alanda kurulan bölgeye yerleşmiştir. Britinya Krallığı’nın yıkılıncaya kadar başkenti kalavak bu kente, kurucusundan dolayı Nicomedia adı verilir.

ROMA – BİZANS DÖNEMİ

Roma İmparatoru Diocletian, 284 yılında Nicomedia’yı işgal ederek Roma İmparatorluğu’nun başkenti yaptı. Bu dönemde şehir, Roma, Antakya ve İskenderiye’den sonra dünyanın dördüncü büyük kenti haline geldi. Fakat Büyük Konstantin tarafından İstanbul’un imparatorluğun merkezi yapılması ve İmparator Jüstinyen’in de Kadıköy-İzmit arasındaki yolu askeri nedenlerle kapatarak ulaşımı İznik üzerinden sağlamasıyla Nicomedia, eski önemini kaybetti.

SELÇUKLU DÖNEMİ

Kocaeli Türk egemenliğine ilk olarak 11. yüzyılın sonlarında Selçuklular zamanında (1078) geçti. İznik’in Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olmasıyla birlikte kentin önemi iyice arttı. Ancak Haçlı Seferleri sırasında kısa bir süre Haçlı Ordusu komutanı Aleksios Komnenos tarafından işgal edilen kentin, Türk egemenliğine kesin olarak geçişi ise Orhan Bey döneminde oldu. Selçuklu döneminden günümüze Haçlı Seferleri’nde yağmalanması nedeniyle kalan eser sayısı oldukça azdır.

OSMANLI DÖNEMİ

Kocaeli, Osman Bey ve oğlu Orhan Bey’in uç beylerinden Akçakoca tarafından 1337 yılında Osmanlı topraklarına katıldı. Nikomedya Osmanlı egemenliğine geçtikten sonra, önce İznikmid, daha sonra İzmid (İzmit) adını almıştır. Şehir en parlak dönemine Kanuni Sultan Süleyman zamanında ulaştı. 19. yüzyılda İstanbul-İzmit arasında işleyen ve 1873 yılından itibaren de Haydarpaşa-Ankara güzergahında faaliyet gösteren demiryolunun kente ulaşmasından sonra Kocaeli’nin ticari ve sosyal yaşamı canlanmaya başladı. Kent, 1888 yılında bağımsız sancak oldu ve ismi İzmit olarak değiştirildi. Daha sonra bölgeye fatihi Akçakoca’dan dolayı Akçakoca’nın yurdu manasına gelen ‘KOCAELİ’ adı verildi.

CUMHURİYET DÖNEMİ

1. Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkımlar sonucu önemini bir süre yitiren ve sırasıyla önce İngilizler (6 Temmuz 1920) ardından Yunanlılar (28 Nisan 1921) tarafından işgal edilen Kocaeli, 28 Haziran 1921’de Türk Orduları tarafından işgalden kurtarıldı. Kocaeli’nin Başiskele, Darıca, Dilovası, Çayırova, İzmit, Derince, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Kartepe ve Körfez olmak üzere toplam on iki ilçesi bulunmaktadır. Kocaeli, Cumhuriyetle birlikte özellikle sanayileşme alanında en hızlı gelişen illerimizden birisi olmuştur. Bunun başlıca nedeni İstanbul’a yakınlığı ve ulaşım imkanlarının çeşitliliğidir. 1934 yılında İzmit’te ilk kağıt üretim tesisi olan İzmit Kağıt Fabrikası açılırken, bunu 1944’te ikinci selüloz ve Kağıt Fabrikası takip etmiş, Seka tesisleri 1954, 1957 ve 1959’da genişletilmiştir. Böylece günümüze kadar devam eden hızlı bir sanayileşme ile Kocaeli, Türkiye’nin ileri düzeyde sanayi bölgesi durumuna gelmiştir. Ayrıca Kocaeli ile ilgili önemli bir bilgi de, 30 derece meridyeni Köseköy’deki otoyol kavşağı köprüsünün bulunduğu yerde olduğundan Tüm Türkiye saatlerini Kocaeli’ne göre ayarlamaktadır.