Yeni Anayasa’da hakimler için 67 yaş şartı

Dünya Hali
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, MHP Konya Milletvekili Faruk Bal başkanlığında toplandı. Toplantıda, ”Hakimlik Mesleği ve Teminatı” maddesi müzakere edildi. Al...
EMOJİLE

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, MHP Konya Milletvekili Faruk Bal başkanlığında toplandı. Toplantıda, ”Hakimlik Mesleği ve Teminatı” maddesi müzakere edildi.

Alınan bilgiye gere, partiler hakimlerin örgütlenme hakkı üzerinde görüş ayrılığına düşerken, maddenin bazı fıkralarında uzlaşma sağlandı.

MHP’nin önerisinin kabul görmesiyle, hakimlerin emeklilik yaşının 65’ten 67’ye çıkarılması benimsendi.

Buna göre, hakimler azlolunamayacak, kendileri istemedikçe 67 yaşını bitirmeden emekli edilemeyecek; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından mahrum bırakılamayacak.

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar veya görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar hakkında kanundaki istisnalar saklı olacak.

Hakimler yargı faaliyeti dışında resmi ve özel hiçbir görev alamayacak. MHP; hakimlerin Adalet Bakanlığı’nda görevlendirilmesinin Anayasa hükmü ile engellenmemesi gerektiğini savundu.

Hakimlerin nitelikleri, atanmaları, özlük hakları, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri, yargı bağımsızlığı hakimlik güvencesi esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenecek.

-Hakimlerin örgütlenme hakkında uzlaşma yok-

Komisyonda, Hakimlerin örgütlenmesi konusunda uzlaşma sağlanamadı.

BDP; ”Hakimler, mesleki ve sosyal çıkarlarını korumak ve geliştirmek, insan haklarının etkin korunmasını sağlamak, hak ve özgürlüklerle ilgili yargı politikalarına katkı yapmak amacıyla dernek, vakıf ve sendikalar şeklinde örgütlenme hakkına sahiptir” fıkrasının maddede yer almasını önerdi.

CHP; ”Hakimler, hakimlik mesleğini korumak ve geliştirmek amacıyla örgütlenme haklarından yararlanırlar. Kanun, bu haktan yararlanılmasını güçleştirecek ya da etkisiz hale getirecek sınırlamalar ve kayıtlamalar getiremez” ifadesinin yer almasını istedi.

AK Parti ve MHP; konunun ”dernek kurma hürriyeti” maddesinde düzenlendiği için yer almasına gerek olmadığını ifade etti.

MHP, ”askeri hakimlerin özlük işlerinin kanunda gösterileceği”, ”hakimlerin idari yönden Hakimler Yüksek Kurulu’na bağlı olacağı”, ”hakimlerin adli ve idari yargı hakimleri olarak görev yapacağı”, ”Hakimlerin görevlerini hukuka uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme, görevlerinden dolayı ve görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerine ilişkin inceleme ve soruşturmanın Hakimler Yüksek Kurulu’na bağlı müfettişler tarafından yapılacağı”nın maddede yer almasını istedi.

AK Parti ise hakimlerin idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı’na bağlı olmasını önerdi.

-Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı-

Komisyonda daha önce kabul edilen ”Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı”nı düzenleyen maddede değişiklik yapıldı.

Buna göre, ”Hakimler, görevlerinde bağımsız ve tarafsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verir. Hakimler mesleğin etik kurallarına uyarlar” ifadesine yer verildi. BDP; hakimlerin ”ulusal, uluslararası hukuka ve teamül kararlarına” da uyarak hüküm vermesini önerdi.

MHP; ”hukuka uygunluk” kavramının Anayasa ve kanun gibi kavramları da kapsadığı gerekçesiyle fıkrada yer almasını gereksiz gördüğünü ifade etti. Maddeye, ”Tarafsız kelimesi hakimlerin objektif ve sübjektif tarafsızlığını birlikte anlatır. Sübjektif tarafsızlık gerekçede genişçe açıklanacaktır” gerekçe notu olarak konuldu.

Öte yandan, AK Parti, Anayasada ”savunma, yargının kurucu unsurudur ve bağımsızdır” biçiminde bir normun özellikle yargı bölümünde yer almasını gerekli ve yeterli gördüğünü ifada etti.

Yazım Komisyonu, çalışmalarını 18 Mart Pazartesi günü sürdürecek.

AA

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme