MHP ve BDP’den yeni anayasa teklifi

Dünya Hali
MHP, Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından 6 yıllığına; BDP ise halk tarafından 5 yıllığına seçilmesini önerdi. MHP, Cumhurbaşkanı’nın, göreve başlarken TBMM Genel Kurulu’nda inandığı mu...
EMOJİLE

MHP, Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından 6 yıllığına; BDP ise halk tarafından 5 yıllığına seçilmesini önerdi.

MHP, Cumhurbaşkanı’nın, göreve başlarken TBMM Genel Kurulu’nda inandığı mukaddes kitap (Allah) huzurunda yemin etmesini, BDP ise ülkeyi ve anayasayı savunmak ve gözetmek için çalışacağına yemin ederek görevine başlamasını istedi.

MHP ve BDP, Genelkurmay Başkanı’nın, Milli Savunma Bakanı’na bağlanmasını önerdi.

MHP’nin önerisine göre; Cumhurbaşkanı’nın, gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulu’nu başkanlığı altında toplantıya çağırmak, Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek, KHK çıkarmak; Yükseköğretim Kurulu üyelerini ve üniversite rektörlerini seçmek; yargı ile ilgili seçme yetkileri kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı’nın kararnameleri imzalamak yetkisi daraltılacak, sadece Genelkurmay Başkanı, vali ve büyükelçilerin atanmalarına ilişkin kararnameleri imzalayacak.

Anayasa’da Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz hükmü kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı, vatana ihanet suçlamaları dışında, yasama dokunulmazlığından yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği ve Devlet Denetleme Kurulu, anayasal düzenleme olmaktan çıkarılacak.

Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı’na bağlı olacak.

Milli Güvenlik Kurulu’nun gündemi, Genelkurmay Başkanı’nın önerileri dikkate alınarak Başbakanca belirlenecek.

OHAL süreleri, 6 aydan 2 aya; sıkıyönetim süresi, 6 aydan 4 aya indirilecek.

BDP’nin önerileri

BDP, Cumhurbaşkanı olmak için aranan 40 yaş şartının 35’e indirilmesini; Cumhurbaşkanlığı için 10 milletvekilinin yazılı teklifi ile ya da 200 bin kayıtlı seçmen tarafından aday gösterilmesini önerdi.

BDP’nin önerilerinden bazıları şöyle:

-Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda Seçim Konseyi yetkili olacak.

-Silahlı kuvvetler yüksek komuta mensupları, istifa ya da emeklilik halinde dahi cumhurbaşkanlığına aday olamayacak.

-Cumhurbaşkanı, TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin veya Kamu Denetçisinin önerisi ve üye tam sayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla Yüce Divan’da yargılanacak.

-İnsanlığa karşı suçlar ve bakanların Yüce Divan’da görülmüş davaları, Cumhurbaşkanı’nın af yetkisi dışında olacak.

-Başbakan, Cumhurbaşkanınca, TBMM üyeleri arasından atanacak.

-Ülke savunmasının sağlanmasından Meclis’e karşı Bakanlar Kurulu sorumlu olacak.

-Cumhurbaşkanı, Meclis’in sürekli denetimine tabi olan silahlı kuvvetlerin başkomutanı olacak.

-Güç kullanımına karar verme yetkisi TBMM’de bulunacak. Ülkenin güvenliğinin sağlanması ve savunulması, silahlı kuvvetlerin savunma amacıyla hazırlanmasından Hükümet adına Savunma Bakanı sorumluluk alacak. Savunma Bakanı, Hükümet’in gözetimi altında silahlı kuvvetlerin yüksek komuta görevini yerine getirecek.

-Silahlı kuvvetler, TBMM’nin sürekli denetimine tabi tutulacak. Silahlı kuvvetler mensupları, siyasal konularda müdahalede bulunamayacak.

-Genelkurmay Başkanı, silahlı kuvvetlerin komutanı olup, savaşta komutanlık görevini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirecek.

-Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu’nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı’nca atanacak. Genelkurmay Başkanı, bu görev ve yetkilerinden dolayı Savunma Bakanı’na bağlı ve ona karşı sorumlu olacak.

-TBMM, ulusal savunma konusundaki hükümet ve silahlı kuvvetler faaliyetlerini denetleme amacıyla bir komisyon kuracak. Bu komisyon soruşturma komisyonlarının bütün haklarına ve yetkilerinde olacak.

AA

 

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme