Afşin Ve Elbistan Halkının Termik Santralden Dolayı Uğradığı Zararlar

Çevre
Araştırmalarımızda ELBİSTAN AFŞİN OVASININ Türkiye’nin 4 büyük ovasından birisi olduğu ve bölgenin Doğu Anadolu bölgesinin Güney batı tarafında yer aldığını. Yüz ölçümünün üç bin kilometre ...
EMOJİLE

Araştırmalarımızda ELBİSTAN AFŞİN OVASININ Türkiye’nin 4 büyük ovasından birisi olduğu ve bölgenin Doğu Anadolu bölgesinin Güney batı tarafında yer aldığını. Yüz ölçümünün üç bin kilometre kare olduğunu. Ovanın etrafında yüksekliği 2000-3000 metre civarında olan dağlar ile çevrili olduğunu ve Ovanın etrafında bulunan dağlar volkanik ve tortul kayalardan oluştuğunu dördüncü jeolojik zamanda oluşmuş olup alüvyonlar ile kaplandığını Ceyhan ırmağı yatağının burada olduğu bilgisine ulaşmaktayız..

– Topraklar tarıma elverişlidir ve bölge nüfusunun çoğu geçimini tarım ile karşıladığını 

– Ova da tahıl tarımı, şeker pancarı, mercimek ve nohut yetiştirildiğini  Ayrıca yer yer tütün yetiştiriciliğine de rastlandığını.

– Sulamalı tarım yaygın olduğunu ve yöre insanının geçmiş yıllarda yoğun şekilde hayvancılıkla geçiminin büyük kısmını sağladığı bilgisine ulaşıyoruz.

Ovanın kuzey batı tarafında ülkemizin en zengin linyit yatakları var olduğunu .

Afşin Elbistan termik santralinin kömür ham maddesi buradan elde edildiği bilgilerine ulaşıyoruz. 

BÖLGEYİ ARAŞTIRDIKTAN SONRA TERMİK SANTRALLERİ İNCELEMEYE BAŞLIYORUZ 

Afşin’de bulunan 1973 yılında Afşin-Elbistan A Termik Santralin yapımına başlandı. Her biri 344 MW gücünde dört ünite olarak planlanan santralin 1. ünitesi 21 Ekim 1984’te üretime başladı. B Santrali ise 2004 yılında üretime başladı. 

Termik santral nedir kısaca bilgi vermek gerekirse termik santraller buhar gücü ile enerji üreten yapılardır. Termik santralleri Enerji Geri Dönüşüm Santralleri olarak da bilinmektedir.

Peki ayrıntılı olarak termik santral nedir nasıl çalışır? Termik santraller ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürün yapılardır. Santrallerde suyun ısıtılması sonucu buhar ortaya çıkmaktadır. Bu oluşan buharın gücü türbinleri döndürmekte ve bu harekette elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Termik santraller elektrik enerji üretmesinin yanında temiz enerji kaynakları arasında yer alması sebebiyle büyük önem taşımaktadır.

Termik Santralin Faydaları

1. Suyun buhar haline getirilmesi amacıyla yakıt olarak kömür kullanılmaktadır. Kullanılan kömürde genellikle kalitesiz kömür olmaktadır. Bu da tasarruf edilmesini sağlamaktadır.
2. Termik santraller de esas faktör kömür olduğu için kömürün taşınabildiği her alana termik santral kurulması söz konusu olmaktadır.
3. Su buharı ile hareket sağlandığı için termik santrallerde bu buhar ile sınırsız elektrik üretme imkanı vardır.
4. Kalitesiz kömürlerin ve suyun kullanılması nedeniyle düşük maliyetli ve enerji üretimi kolay bir kaynaktır.
5. Ucuz elektrik enerjisi üretmeye olanak vermektedir.

 

Termik Santralin Zararları

1. Termik santrallerde üretim sırasında azotoksit, kükürtdioksit ve pek çok küçük yapılı partikül açığa çıkmaktadır. Bu zararları maddeler salındıkları çevredeki insanların sağlığın için tehdit oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu maddeler yöre insanının sinir sistemininde olumsuz etkilere yol açmaktadır.
2. Bu çıkan zararları gazlardan etkilenen sadece insanlar değildir. Aynı şekilde bu gazlar etrafta yer alan hayvanlara da zarar vermektedir. Ayrıca çevre tarlalarda yer alan tarım ürünlerine, su kaynaklarına ve ormanlara da zarar verici etkileri bulunmaktadır.
3. Üretim sırasında bacalardan salınan küller insanlar tarafından solunmaktadır. Bu durumda çevre yörelerde kanser riskini arttırmaktadır.
4. Bacalardan yayılan zararlı gazlar asit yağmurlarının oluşmasına neden olmaktadır. Asit yağmurları sonucunda da termik santralinin inşa edildiği bölgelerde ki toprakların yapısının bozulması ve verimin düşmesi gibi pek çok olumsuz durumla karşılaşılmaktadır. Ayrıca asit yağmurlarının etkilediği başka canlılar da ağaçlardır. Ağaçların tahrip olması hayvancılığı da etkilemektedir.
5. Santraller de yüksek sıcaklıklarda elde edilen buharın soğutulması amacıyla yer altı suları veya akarsular kullanılmaktadır. Santralde ki sıcak su ile soğuk su değişimi yapılarak ortam soğutulmaktadır. Çekilen soğuk su yerine bırakılan sıcak su bırakılan ortamdaki canlılara zarar vermektedir. Ayrıca bu su akarsu veya yer altı kaynaklarını kirletmekte ve yeşilliği de tahrip etmektedir.
Termik santraller ekonomik anlamda ülkeye katkı sağlasada beraberinde büyük tahribatlarda getirmektedir. Yukarıda ifade edilen maddeler termik santral nedir zararları nelerdir sorusuna cevap olmaktadır. Yararları ve zararları aynı anda bünyesinde bulunduran bu santralleri çevreye minimum zarar ile yapmaya çalışmak ve bu konusu hassas olmak gelecek için çok önemlidir.

 

Bölge insanıyla yaptığımız görüşmelerde yörede yaşayan insanların bir çoğunun solunum , kanser ve diğer rahatsızlıklar ile sağlıklarının bozulduğu bilgisini öğreniyoruz. Tarımcılığın artık yok denilecek kadar azalmasının yanı sıra küçük bahçelerinde ki meyve ve sebzelerinin mantar vb. hastalığa yakalandığını hayvancılığının bitme aşamasına geldiğini hayvan ihracatı yapılan bir bölge olmaktan ithal eder hale geldiklerini 1960-1980 ‘li yıllarda büyükşehirlere ve yurtdışına dahi hayvan gönderdiklerini söyleyen yöre halkı bu yaşanan olumsuz gelişmelerin Termik Santrallerin çalışmaya başlamasının ardından gerçekleştiğini belirttiler. Biz de Haberhanesi Ekibi olarak YETKİLİLERİMİZE Sesleniyoruz. Mevcutta bulunan iki santralin yeterince bölgeye ve bölge halkına zarar verdiğini yapılacak olan bu enerji yatırımının bölge insanına ve bölgeye daha fazla zarar verilmemesini talep ediyoruz. 

 

 

Kaynak: Haberhanesi