Mütevazı bir güzel: Yavuz Sultan Selim Camii

Ramazan Günlügü
Bulunduğu semte adını veren bu camii Yavuz Sultan Selim adına oğlu Sultan Süleyman tarafından Haliç’e hakim bir tepe üzerine yaptırılmıştır. İnşasına H.926/M.1522 da başlanmış ve H.929/M.1529 yılında ...
EMOJİLE

Bulunduğu semte adını veren bu camii Yavuz Sultan Selim adına oğlu Sultan Süleyman tarafından Haliç’e hakim bir tepe üzerine yaptırılmıştır.

İnşasına H.926/M.1522 da başlanmış ve H.929/M.1529 yılında tamamlanmış olduğu taç kapısı üzerindeki kitabesinden anlaşılmaktadır. Birtakım yayınlar bu külliyenin mimarını Mimar Sinan bir şekilde göstermiş ise de arşiv vesikaları eserin Mimar Acem Ali tarafından yapıldığını göstermektedir. Zaten bu tarihlerde Sinan daha mimar bir şekilde faaliyete başlamamış ve kendi eseri olmadığı Sai Çelebinin Tezkiresinde zikredilmektedir.

Kare planlı olan caminin geniş sathı, 24m. çapında ve 32,5m. yüksekliğinde büyük 1 pantifli kubbe birlikte örtülmüş ve bu kubbenin ağırlğı da duvarlara gömülmüş kemerlere yüklenmiştir. Dokuzar birimden oluşan tabhane kanatları yanlarda pantantifli ufak kubbelerle örtülmüştür. Kare kaideli, çokgen gövdeli, tek şerefeli ve şerefe altlıkları mukarnaslı olup temiz taş işçiliğiyle yapılmış 38m. yüksekliktedir. İki minaresi tabhane kanatları birlikte şadırvan avlusunun birleştiği köşelere yerleştirilmişlerdir.

Tamamıyla köfeki taşından inşa edilen bu caminin sol tarafındaki Hünkar Mahfili, zarif dilimli, kemerli, alt tavanı epey renkli nefis kalem işleri birlikte süslü ve muhtelif renkte mermer sütunlar üzerine oturtulmuştur. Yanları şebeke süslemeli mermer minber ve taş mihrap geleneğe bağlantılı bir şekilde yalın ve klasik üsluptadır. Kapı kanatları birlikte pencere kapakları fildişi ve sedeflerle zenginleştirilmiş, güzel ağaç işçiliğini göstermektedir. İçte ve avludaki sivri kemerli pencere alınlıkları renkli giz tekniği birlikte imal edilmiş ve zarif çinilerle süslenmiştir. İç avlunun giriş kapısının yanındaki duvarda güneş saati bulunmaktadır.

Kuzeyde enine dikdörtgen planlı 18 sütun üzerine yerleştirilmiş 20 kubbeli ve revaklı şadırvan avlusu mekan almaktadır. Doğu ve batıya açılan, önleri sakıflı müstakil girişlerle donatılmış, tabhanelerin köşelerindeki dörder birim, duvarlarla kuşatılarak ocaklı odalar meydana getirilmiştir. Aralarındaki altışar birim de dört eyvanlı plan şemasını sürek ettiren 1 dağılım yeri bir şekilde değerlendirilmektedir

Kapılarından biri türbe kapısı, batısındaki çarşı kapısı, kuzeyindeki kırk merdiven kapısıdır. Sağ ve solundaki kapılar da 1990 senesinde vakıflar tarafından yenilenmiştir.

Camide Bizans devrinin açık su havuzlarından biri mevcuttur. Giriş kapısının sağında iş odaları bulunmaktadır.

 

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme