Meymune Bint Saîd’in (R. Anhâ) hayatı

Kıssalar
Meymune Bint Saîd’in (R. Anhâ) hayatı; «SAÎD’İN KIZI MEYMÛNE (R. ANHÂ)» Rasulültah’ın (S.A.V) âzâtlı kölesiydi. Meymûne şöyle der: —  Rasûlüllah’a (S.A.V) oruçluyken hanımını öpen bi...
EMOJİLE

Meymune Bint Saîd’in (R. Anhâ) hayatı;

«SAÎD’İN KIZI MEYMÛNE (R. ANHÂ)»

Rasulültah’ın (S.A.V) âzâtlı kölesiydi. Meymûne şöyle der:

—  Rasûlüllah’a (S.A.V) oruçluyken hanımını öpen bir kişi hakkın­da soruldu. Peygamber (S.A.V) şöyle buyurdu:

— Orucunu bozar.

Yine Meymûne Bint Saîd anlatır:

—Rasûlüllah’a S.A.V) Veled-i Zina (piç) hakkında soruldu. Rasû­lüllah (S.A.V) şöyle cevap verdi:

—Onda hayır yoktur. Kendileriyle cihada gittiğim ayakkabılar ve­led-i zinayı azat etmemden bana daha sevimlidir.

Meymûne Bint Said şöyle anlatmıştır:

—  Ya Rasûlellah! Bize Beytul Makdis’i tarif eder misin? Rasûlüllah şöyle cevap verdi :

—  Orast mahşer ve dirilme yeridir. Oraya gidin ve orada namaz ki I m.

Meymûne Bint Saîd şöyle dedi:

—  Rasûlüllah (S.A.V) bana : Meymûne! Kabir azabından Allah’a sığın, dedi. Ben de : O gerçekten var mıdır? dedim.

Rasûiüllah (S.A.V):

—  Evet, gıybet ve sidikten de Allah’a sığının, buyurdu. Meymûne Bint Saîd şunu da anlatmıştır: Rasülülllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur:

—  Zînetiyle gururlanarak yürüyen kadın, ışığı olmayan karanlık gibidir.

Meymûne Bint Saîd Peygamber’d en (S.A.V) şunu da duymuştur.

—  Oruca geceden niyet eden kimse oruç tutsun. [1]

——————————————————————————–

[1] Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabiler), Uysal Kitabevi: 327.