Muaviye ile Ali Arasındaki Meşhur Deve Hikayesi

Kıssalar
Muaviye Şam’da, Ali ise Küfe’de güçlüdür, aralarında anlaşmazlık vardır, savaş çıkmak üzeredir. Ortam hayli gergindir.
EMOJİLE

Muaviye Şam’da, Ali ise Küfe’de güçlüdür, aralarında anlaşmazlık vardır, savaş çıkmak üzeredir. Ortam hayli gergindir ve bir deve hikayesi süreci aslında çok iyi özetlemektedir.

Bir gün, bir deveci, yüklediği mallarla Küfe’den Şam’a gelir, açıkgözün biri deveye sahip çıkar; Bu dişi deve benimdir! Küfeli kendisinden emindir, çünkü devesi erkektir. İtiraz eder, dinletemez.

Sorun Muaviye’ye kadar yansır.

Halk bir meydanda toplanır.Muaviye, Bu dişi deve benimdir diyen Şamlıya sorar;

-Bu dişi deve kimindir?

-Benimdir!

Muaviye de onaylar, Evet, bu dişi deve Şamlınındır!

Sonra halka sorar; Bu dişi deve kimindir?

-Hep bir ağızdan cevap verirler; Bu dişi deve Şamlınındır!

Küfeli neye uğradığını anlayamaz, şaşkın şaşkın bir kenarda dururken Muaviye çağırır;

Bana bak, ben de, sen de biliyoruz ki, bu deve erkektir.Küfe’ye dönüşte Ali’ye de ki, Şam’da öyle bir ahali var ki, erkekleri de dişileri de, onların cinslerine değil, Muaviye’nin ağzına bakarak söylüyorlar, o dişiye erkek dese, ya da erkeğe dişi dese, hepsi ona itaat ediyor.

Var git Ali’ye söyle ayağını denk alsın! ve bilsin ki Muaviye’nin bunun gibi dişi ile erkek deveyi birbirinden ayırt edemeyen 10 bin adamı daha var!