ihlas suresi ve anlamı

Kıssalar
ihlas suresi ve anlamı; Bismillahirrahmanirrahim Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yeküllehû küfüven ehad. Türkçe Anlamı: Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah ‘ın adı...
EMOJİLE

ihlas suresi ve anlamı;

Bismillahirrahmanirrahim

Kul hüvallâhü ehad.

Allâhüssamed.

Lem yelid ve lem yûled.

Ve lem yeküllehû küfüven ehad.

Türkçe Anlamı:

Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah ‘ın adıyla

1. (Biz her çağın müslümanına şöyle diyoruz) De ki: Mutlak varlık olan Allah tektir.

2. Kendisine herşeyin muhtaç olduğu Allah, (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan mutlak bir varlıktır).

3. O, ne doğurdu, ne de doğuruldu.

4. (Vasıflarına) hiçbir ortağı da yoktur.

İHLAS SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

İslam ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre. “Bize rabbinin nesebini bildir” diyen müşrik kişi Hendek muhasarası kumandanı olup bu muhasara da hicretin 5. yılında gerçekleşmiştir. Ancak İslam ‘ın temel iman ilkesini belirleyen bir surenin bu kadar geç bir zamanda gelmiş olabiIeceği zayıf bir ihtimal olarak görülmektedir. Ayrıca dili. üslubu ve içeriği de Mekki süreleri andırmaktadır. Sure hangi dinı inanıştan gelirse gelsin, hangi fikir ve felsefi düşünceden kaynaklanmış olursa olsun Allah hakkındaki bütün yanlış inanç ve telakkileri ortadan kaldırmak. Allah’ı doğru sıfatlarıyla ve layık olduğu özellikleriyle tanıtmak için inmiştir.