Kadir gecesi neden 27. gün?

Ramazan
Kadir Gecesi’nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur’an’ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi’nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi’...
EMOJİLE

Kadir Gecesi’nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur’an’ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi’nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi’nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, ‘azamet’ ve ‘şeref’ demektir. Kadir Suresinde Kur’an’ın Kadir Gecesi’nde indirildiğinden, Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir Gecesi’nin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerlerden bahsedilir.

Dinihaberler.com’da yer alan habere göre; Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan ayınının 27. gecesinde olma ihtimali yüksektir. Hazreti Muhammed (S.A.V.) Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” demiştir.

Diyanet’in Kadir Gecesi için yaptığı açıklama şöyle:

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’in Kadir Gecesi’nde (Kadir 97/1) ve Ramazan ayında (Bakara 2/185) indirildiğini haber vermektedir.

KADİR 97/1. Doğrusu, Biz, Kuran’ı kadir gecesinde indirmişizdir. 

BAKARA 2/185. Ramazan ayı, ki onda Kuran, insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak indirildi. Sizden bu ayı idrak eden, onda oruç tutsun; hasta veya yolculukta olan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah size kolaylık ister, zorluk istemez. Bu kolaylıkları, sayıyı tamamlamanız ve size yol gösterdiğine karşılık O’nu ululamanız için meşru kılmıştır; ola ki şükredersiniz.

Kur’an-ı Kerim’de belirtildiğine göre, içerisinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin, Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda, farklı rivayetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b (r.a.)’a; İbn Mes’ud (r.a.)’un, “Bütün sene geceleri kalkan kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.” sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: “Kendisinden başka ilâh olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Resûlüllah bize, o geceyi değerlendirmemizi emretmiştir (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 25, H. No: 762).

Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette, Hz. Peygamber; “Kadir Gecesi’ni aramak isteyen yirmi yedinci gecede arasın” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 27) buyurmuş, böylece yirmi yedinci geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Sıyâm, 40 H. No: 2834) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyam, 40, H. No: 2829) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 219 H. No: 2821). Dolayısıyla Ramazanın son gecelerini Kadir Gecesi’ymiş gibi değerlendirmek gerekir. Bununla birlikte asırlardır bütün İslâm ülkelerinde Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesinde kutlanmaktadır.