Sahte bir dindar İslam’ı niçin satar?

Yazarlar
Mehmet Şevket Eygi Milli gazetedeki yazısında Müslümanın neleri yapamayacağını sıralıyor ve “Kur’anda “Festaqim kemâ umirt=Sana emr olunduğu gibi dosdoğru ol!” buyruluyor. Bu ayet indirildikten ...
EMOJİLE

Mehmet Şevket Eygi Milli gazetedeki yazısında Müslümanın neleri yapamayacağını sıralıyor ve “Kur’anda “Festaqim kemâ umirt=Sana emr olunduğu gibi dosdoğru ol!” buyruluyor. Bu ayet indirildikten sonra Resulullah efendimiz (Salat ve selam olsun ona) “Hûd sûresi beni kocalttı” buyurmuşlardır. O, ismet sıfatıyla muttasıf dosdoğru bir insandı, ümmeti için korkup endişelenmişti.”diyor. İşte o yazı…

PROFESYONEL bir fahişe kendini niçin satar? Para karşılığında satar.

Sahte bir dindar İslam’ı niçin satar? Para ve menfaat karşılığında satar.

O adam niçin şerefsiz olmuştur? Şerefini para karşılığında sattığı için.

Evet bütün kötülüklerin anası paradır, maddî menfaattir.

Birtakım ahlaksız, vicdansız, faziletsiz, namussuz, haysiyetsiz insanlar para için her şeyi satar.

Para, yaşamak için gereklidir ama parayı helalinden, namuslu bir şekilde kazanmak lazımdır.

Sadece kazanmak de yeterli değildir, para namuslu şekilde harcanmalıdır.

Bugün bu memlekette namussuzca para kazanıp namussuzca harcayanlar haddinden fazla çoğalmıştır.

Böyle bir ortamda namuslular, namussuzlardan daha gözü kara, daha cesur, daha kararlı, daha azimli olmazlarsa bu memleket, bu toplum, bu devlet ayakta duramaz.

İtirazı olan var mı?

Namusun, doğruluğun, iyiliğin kriterleri vardır.

Bu Müslüman memlekette sapık pagan kültürünün kriterleri geçerli olamaz.

Müslüman çoğunluğa hiçbir vesayet gücünün, hiçbir azınlığın pagan kültürü kriterlerini empoze etmeye hakkı yoktur.

Pagan kültüründe, İslam’da olduğu gibi temel bir istikamet (doğruluk dürüstlük) kriteri yoktur.

Pagan kültüründe iffet, hayâ, namus kavramları yoktur.

Hiçbir kadının namus benim namusumdur, ne yaparsam keyfime göre yaparım, benim namusum başkalarını ilgilendirmez demesine İslam ahlakı izin vermez, yeşil ışık yakmaz.

Dıştan Müslüman veya İslamcı görünen bazı sahtekarlar, azgınlar ve münafıklar, İslamî kriterlere taban tabana zıt işler yapıyor. Onlar İslamı ve Müslümanları temsil edemez.

Müslüman doğru insandır, yalan söylemez, iftira ve gıybet etmez, hilekarlık yapmaz, aldatmaz, dolandırmaz, haram yemez.

Müslüman gayr-i meşru şekilde zengin olmaz.

Hem Müslümanlık taslayacak, hem de Kur’ana, Sünnete, Şeriata, İslam ahlakına ve hikmetine aykırı her haltı yiyerek köşeyi dönecek. Böylesi Müslüman değildir, azılı bir münafıktır. Onun dıştan yeşil göründüğüne bakmayınız, içi kızıldır.

Müslüman o kimsedir ki, onun faziletlerini, yüksek ahlak ve karakterini, güvenilir bir kimse olduğunu düşmanları ve karşıtları bile kabul eder.

Hiçbir Müslüman kadının, nâmahrem erkeklerin dikkatlerini açık kadınlardan daha fazla üzerine çekecek ve fitneye sebep olacak kıyafetlere bürünme hakkı yoktur.

Hiçbir Müslüman modacının, para kazanmak hırsıyla İslam kadınlarını rüküş kıyafetlerle giydirmeye hakkı yoktur.

yazının devamını okumak için…