Kadife darbeden askeri darbeye

Yazarlar
Prof.Dr. urhanettin Can’ın Milli gazeedeki “Kadife darbeden askeri darbeye-1: Bir Arka Plan” başlıklı yazısı… Yazıya başlamadan önce, 15 Temmuz 2016 İhanet hareketine karşı ces...
EMOJİLE

Prof.Dr. urhanettin Can’ın Milli gazeedeki “Kadife darbeden askeri darbeye-1: Bir Arka Plan” başlıklı yazısı…

Yazıya başlamadan önce, 15 Temmuz 2016 İhanet hareketine karşı cesurca direnen ve ihanet çetelerine ders vererek Türkiye’nin önünü açan, şerefsiz, adi, alçak kanlı bir darbe girişimini engelleyen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, mekânları cennet olsun diyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe ve ümmetçe hepimizin başı sağ olsun ve geçmiş olsun. Bu millet, bu evlatlarını unutmayacaktır/unutmamalıdır. Bu nedenle ekonomik durumu iyi olmayan şehit ve gazilerimiz için bir yardım kampanyası açılmalıdır.

Allah bugünleri bize bir daha yaşatmasın.

Taksim Gezi parkı hadiseleri ile başlayan süreci, Üçüncü Nesil Kadife Darbe süreci olarak öngörüp “Taksim Kadife Darbe Süreci” olarak isimlendirmiş ve yol boyu, her bir aşamasını Milli Gazete ve Umran dergisinde değerlendirmiştik. 1 Kasım 2016 Tekrar Seçimlerden sonra, 6.11.2015 Tarihli Milli Gazetede “Taksim Kadife Darbesinin Tasfiye Süreci” başlıklı bir makale kaleme aldık. Bu makalede, Reyhanlı’dan 1 Kasım 2016 tekrar seçimlerine kadar Taksim Kadife darbe sürecinin farklı aşamaları özetlenmiştir.

Makalenin sonuç bölümünde; “Şer İttifakı (ABD-İngiltere-İsrail-AB) tarafından Taksim Kadife darbe süreci bir siyasi iktidarı düşürmek amacıyla başlatılmıştır. Ancak 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra amaç, bir siyasi iktidarı düşürmekle birlikte Türkiye’yi Suriyeleştirmek ve Zihnen bölmek tarzında genişletilmiştir. AKP’nin tek başına iktidar olması, seçim endeksli kadife darbesini sonun başlangıcına getirmiştir. Bundan sonra yapılacak iş, Taksim Kadife Darbe Sürecinde rol alan tüm unsurların, belgeli ve delilli olarak teşhir edilip yargı önüne çıkarılmasıdır. Bu ülkeyi seven ve Allah’a ve Ahiret gününe iman ettiğini söyleyen herkes, ülkeyi birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı bir politika ortaya koymalı ve güzel bir dil ve söylem kullanmalıdırlar. Henüz Vakit Varken! Yarın çok geç olabilir!” denmiştir.

Kadife darbenin beyin takımının amacı, sadece bir siyası iktidarı devirmek değil Türkiye’yi Sosyolojik olarak ayrıştıracak, bölecek, parçalayacak bir sosyolojik savaşı başlatıp derinleştirmektir. Hem parlamento dışı siyaset yapan gönüllü Kuruluşların/Teşkilatların/Hareketlerin/Cemaatlerin hem de siyasi iktidarın bu konuya dikkatini çekebilmek amacıyla Milli Gazete’de “Kadife Darbeden Sosyolojik Savaşa-1”(17.06.2016), “Kadife Darbeden Sosyolojik Savaşa-2: Sosyolojik Değişim Ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu” (24.06.2016), “Kadife Darbeden Sosyolojik Savaşa-3: Kadife Darbe Ve Sosyolojik Savaş İçin Bir Analiz” (01.07.2016), “Kadife Darbeden Sosyolojik Savaşa-4: Rand Raporunda İslam Dünyası İçin Sosyolojik Bir Analiz” (08.07.2016), “Kadife Darbeden Sosyolojik Savaşa-5: “Wikileaks Türkiye Belgeleri”nde Türkiye’nin Sosyolojik Analizi” (15.07.2016) makaleleri yazılmıştır. Eğer 15 Temmuz 2016 İhanet Hareketi olmamış olsaydı bugünkü yazının başlığı “Kadife Darbeden Sosyolojik Savaşa-6: Türkiye’de Öngörülen Sosyolojik Savaş” olacaktı.

15 Temmuz 2016 İhanet Hareketi, Gülen Hareketini Truva Atı olarak kullanan Şer İttifakının(ABD-İsrail-İngiltere-Siyonizm) Türkiye’ye karşı başlattığı askeri bir darbe girişimidir.

Bu yazı serisinde “Kadife Darbeden Sosyolojik Savaşa” yazı serisinin ışığı altında, bir ihanet hareketi olan 15 Temmuz 2016 Askeri Darbe girişimi ele alınıp değerlendirilecektir.

Reyhanlı’dan Bugüne Taksim Kadife Darbe Sürecinin Farklı Aşamaları ve Taşeron Örgütleri/Truva Atları

15 Temmuz 2016 Askeri Darbe girişimi, iç dinamikler, bölgesel dinamikler ve küresel dinamiklerin çatıştığı bir ortamda meydana gelmiştir. Şer İttifakı (ABD-İsrail-İngiltere-Siyonizm) ve AB, yeni sömürgeleştirme hareketine uygun olarak İslam coğrafyasını yeniden paylaşmak istemektedir. Bu paylaşım kavgası, hem bölgesel hem de küresel bazda, eksenler düzeyinde, yeni çatışmalara sebebiyet vermektedir.

Bu nedenle 15 Temmuz 2016 Askeri Darbe girişimini, Taksim Kadife darbe sürecinin genel stratejisi uzantısında ele alıp değerlendirmek gerekmektedir.

Dünyada bu güne kadar gerçekleştirilmiş olan kadife darbelerin ana stratejisini çizen beyin takımı, Soros Merkezli Siyonist-Mason bir kadrodur. Bu, hedef ülkelerin dışında bir merkezdir. Hedef ülkelerde, ana stratejiye uygun bir şekilde Kadife darbelerin yönetilebilmesi için o ülke içerisinde var olan, o ülkenin vatandaşı konumundaki Mason- Sabetayist-Siyonist-İşbirlikçilerden oluşan 2. Derecede bir beyin takımı daha vardır. Bu iki merkez, mevcut siyasi iktidara, sisteme/devlete, millete ve ülkeye karşı olan “gayrı memnun örgütleri”, bir “çatı kuruluş” etrafında (“Taşeron Yapı”-“Truva Atı”) birleştirerek (yönetimin üçüncü halkası), ana stratejiyi ve ana stratejinin öngördüğü tüm taktikleri, bunlar aracılığıyla hayata geçirmeye çalışmaktadır(Şekil-1). Taşeron yapıda yer alan kadroların/yöneticilerin tümü, bu işbirliğinden haberi olmayabilir; ya da ortak düşmana/rakibe karşı çıkar birliği olarak meseleye bakabilirler. Fakat sonuç değişmez.

Şekil-1: Kadife Darbelerin Yönetim Mekanizması

Türkiye’deki Taksim Kadife Darbe Sürecinin, Reyhanlı’dan bugüne kadar olan dönemini, aşağıdaki şekilde, ana hatları ile özetleyebiliriz:

Birinci Aşama: Eylemci Yapı(Taşeron yapı: “Alevi-Sol örgütler”) ve Dayanak Bir Kitle Ortaya Çıkarma, İktidara karşı Çıkılabilir Psikolojisini İnşa etme.

Birinci Evre: Reyhanlı Olayları Alevi-Sünni Gerilimi Meydana Getirme ve Sol-Alevi Özellikli DHKPC’nin öne çıkarılması.

İkinci Evre: Bu örgütün önderliğinde Taksim Gezi Parkı Olayları ile Türkiye’nin dört bir tarafında eylem yaparak sokak hâkimiyeti kurmaya çalışma,

İkinci Aşama: İttifakı Genişletme ve Gülen Hareketinin Taşeron Yapının (Truva Atı) Öncülüğüne Getirilmesi, Dershaneler Savaşı

Üçüncü Aşama: Gülen Hareketinin Öncülüğünde Polis-Yargı Kıskacı

Birinci Evre: 17 Aralık “Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu” ile İtibarsızlaştırma

İkinci Evre: 25 Aralık “Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu” ile İtibarsızlaştırma- Yalnızlaştırma-İhtilaflar çıkarma-Bel kırma

Üçüncü Evre: İzmir “Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu”

Dördüncü Aşama: Gülen Hareketinin Öncülüğünde MIT Tırları Operasyonu,

 MİT’in Tırları ile İŞİD’e silah gönderme Algısı Oluşturma-Teröre yardım yataklıktan suçlu gösterme- Acziyet içerisine sokma operasyonu.

Kürt halkında AKP karşıtlığı algısı oluşturma.

Beşinci Aşama: Dışişleri Bakanlığı’nın Dinlenmesi, Teröre yardım yataklıktan suçlu gösterme – Acziyet içerisine sokma operasyonu.

Altıncı Aşama: Mahalli Seçimlerde Yeni İttifak Modeli Deneme (Ankara/Yalova Modeli)

Yedinci Aşama: Cumhurbaşkanlığı Seçimi için CHP’nin önderliğinde, Bazı Alevi-Sol Yapılar ile Gülen Hareketi İttifakının Genişletilmesi

Birinci Evre: Soma Maden Sabotajı, 13 Mayıs 2014

İkinci Evre: IŞİD’in Musul Konsolosluğu personelini rehin alması

Üçüncü Evre: Cumhurbaşkanlığı Seçimine İhsanoğlu’nun CHP’den aday gösterilerek, CHP’nin belli bir seçmen kitlesinin öfke ile HDP’ye yönlendirilmesi.(Seçim sonuçlarına göre %2’lik bir oy oranı kayması var)

Cumhurbaşkanlığı Seçimine HDP adayı olarak Demirtaş’ın katılması ve %9,5 civarında bir rey alarak Genel Seçimlerde HDP’nin barajı geçeceği algısının inşa edilmesi.

HDP’nin, Kadife Darbenin Taşeron Çatı Örgütü olabilme algısının oluşturulması.

 Sekizinci Aşama: HDP Öncülüğünde Bazı Sol-Alevi yapılar ve Gülen Hareketi İttifakı

Birinci Evre: Musul Konsolosluğu rehinelerinin serbest bırakılması

İkinci Evre: İŞİD’in Ayne El Arab’a (Kobani) saldırması ile Kürt Seçmenlerde İŞİD ile ilgili bir Şuur Altı oluşturma ve AKP karşıtlığını derinleştirme.

Üçüncü Evre: Bazı Sol yapılarla- PKK-HDP-KCK’nın Sokak Terörü provokasyonu (Kobani Provokasyonu) ile Barajın geçilmemesi durumunda Türkiye’nin kan gölüne döneceği algısını oluşturma.

HDP’nin Önderlik Rolünü Pekiştirme.

Kürt Halkında AKP karşıtlığını pekiştirme.

Dokuzuncu Aşama: 7 Haziran 2015 Seçimlerine Hazırlık: Psikolojik Alt yapı Oluşturma, Özel Mesajlar verme, “Biz Güçlüyüz Siyasi İktidar Çaresiz”, AKP Oy Tabanını Ayrıştırma ve AKP’yi yalnızlaştırma

Birinci Evre: Siber Saldırı; 79 ilde Elektriklerin kesilmesi. Seçimlere Şüphe Düşürme algısı oluşturma.

İkinci Evre: Çağlayan Adliyesinde Savcının öldürülmesi ve aynı anda Emniyet Müdürlüğüne saldırı düzenlenmesi

Üçüncü Evre: Fenerbahçe Futbolcularına silahlı saldırı yapılması

Dördüncü Evre: “MIT Tırları ile İŞİD’e silah gönderildi”(!) fotoğraflarının yayınlanması ile AKP’li Kürt Seçmenin bir kısmını AKP’den uzaklaştırma.

Onuncu Aşama: 7 Haziran 2015 Seçimlerinde AKP’nin tek başına iktidar olmasının engellenmesi (%41 oy oranı, 258 Milletvekili)

On Birinci Aşama: AKP’nin “Öngörülen Fabrika Ayarlarına Çekilmesi”

Birinci Evre: CHP ve/veya HDP ile koalisyon ortağı yapılarak yıpratılması

İkinci Evre: Koalisyon dışında bırakılarak iç ihtilaflar meydana getirilmesi

Üçüncü Evre: AKP Yönetiminin el değiştirmesi ve Erdoğan’ın Köşke kapatılması (ANAP, DYP Deneyimleri)

Dördüncü Evre: AKP’nin bölünmesi (RP/FP, ANAP, DYP, DSP Deneyimleri)

Beşinci Evre: Erken/Tekrar Seçime gidilerek oy oranının daha da düşürülmesi

Altıncı Evre: AKP’nin tasfiye edilmesi (RP/FP, ANAP, DYP, DSP Deneyimleri)

Bu evrelerin hiçbiri gerçekleştirilememiştir.

On İkinci Aşama: 1 Kasım 2015 Seçimlerinin Etkisini Kırma Türkiye’yi Bölgede yalnızlaştırma.

Birinci Evre:   Can Dündar’ın tutuklanması, “Akademisyenler Bildirisi” ile Dünya Kamuoyunu Harekete Geçirilmesi

İkinci Evre: ABD’nin PYD’yi Stratejik ortak seçmesi, Kürt Koridoru Sorunu ile Siyasal İktidarın İtibar kaybı

Üçüncü Evre: Rus Uçağının Düşürülmesi ile Güçlü bir müttefik kaybı ve Ekonominin Zarar görmesi.

Dördüncü Evre: Rıza Zarrab’ın ABD’ye götürülerek tutuklanması ve örtülü şantaj.

Beşinci Evre: Almanya’nın “Ermeni Soykırımını” Kabul etmesi ile Türkiye’nin bir müttefikini daha kaybetmesi ve yalnızlaştırılması.

Altıncı Evre: MHP içi Kavga ve Merkez Sağ Parti kurma operasyonu ile şantaj yapılması

Yedinci Evre: PKK ve İŞİD merkezli Bombalama Olayları (Şehzadebaşı ve Havaalanı canlı Bomba olayları)

Dokuzuncu Evre: “İzmir Casusluk Olayı” ve “Gülenci Subayları” Tutuklama Kararı

On üçüncü Aşama: Gülen Hareketini Truva Atı olarak kullanan Dış Gücün sosyolojik savaş amaçlı Askeri Darbe Girişimi

Sonuç: Cevaplandırılması Gereken Bazı Temel Sorular

Bugüne kadar Taksim Kadife Darbe süreci, iki farklı boyutta sosyolojik bir ayrıştırma ve fay hattı meydana getirmiştir: 1- AKP/Genel İslami Camialar-Gülen Hareketi Fay Hattı; 2- Türk-Kürt Fay hattı. Taksim Kadife Darbe Süreci, sadece Siyasi İktidarı düşürmeyi değil; aynı zamanda ülkeyi de bölmeyi hedeflemiş bir Kadife Darbe Sürecidir. Ancak bu bölünme, şimdilik fiziksel bir bölünme değil, sosyolojik, zihinsel bir bölünme olarak öngörülmektedir. Türkiye’de PKK, İŞİD, DHKPC ve Gülen Hareketi gibi örgütler, taşeron ve Truva atı olarak kullanılarak yürütülen gayrı nizamı savaş, psikolojik savaş, ekonomik savaş ve terör, tamamen sosyolojik savaşa hizmet etmek amaçlıdır. Şimdi, bu zincire askeri darbe eklenmiştir.  O nedenle 15 Temmuz 2016 büyük bir ihanet hareketi Askeri darbenin beyin takımının niyetlerini ve hedeflerini daha iyi aydınlatabilmek ve Türkiye’nin önümüzdeki günlerde daha az hata yapmasını sağlayabilmek için şu temel soruların cevaplarının, sağlıklı bir şekilde verilmesi gerekmektedir:

1- 7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde 80 Milletvekili HDP kazanmış iken PKK neden “Kıra Dayalı Şehir Gerillası stratejisini” uygulayarak silahlı mücadeleyi başlatmıştır

2- Aynı anda KCK “Sınırları belirsiz bir federasyon sistemini” niçin seslendirmiştir

3- Bazı belediye başkanları niçin özerklik ilan etmeye kalkışmıştır

4- Kadife Darbenin Beyin Takımı, bütün bunların yapılmasını teşvik ederek taşeron örgüt HDP’yi niçin feda etmiştir Türkiye’den alamadığı ne vardı da buna mecbur kalmıştır

5- Truva atı Gülen Hareketi, 17 – 25 Aralık Olaylarında, İş dünyasında, medyada, yargıda, poliste ve askerde daha güçlü iken niçin askeri darbe yapmaya kalkmamıştır da, bütün bu alanlarda güç ve itibar kaybına uğradıktan sonra askeri darbeye kalkmıştır

6- Kadife Darbenin Beyin Takımı, Truva atı olarak kullandığı Gülen Hareketini niçin feda etmiştir Türkiye’den alamadığı ne vardı da buna mecbur kalmıştır

7- Kadife Darbenin Beyin Takımı, bundan sonra Türkiye’de hangi sosyolojik güçleri çatıştırmayı öngörmektedir Buna karşı alınması gereken tedbirler nelerdir

8- Kadife Darbenin Beyin Takımı, bugün Truva Atı Gülen Örgütü mensuplarını tasfiye etmek amacıyla devlette başlatılan operasyonları, sosyolojik savaş ajanları vasıtasıyla yönlendirmek ve Türkiye’de yeni sosyolojik fay hatları meydana getirmek isteyecektir.

Şer ittifakının yürüttüğü sosyolojik savaşa hizmet edecek yeni fay hatları oluşmaması için, Hukuk kurallarına uygun olarak belgeli ve delilli bir operasyon yürütülmelidir. Siyaset, sivil ve askeri bürokrasi ve tüm gönüllü kuruluşlar, bu konuda hassas davranmalıdır. Henüz Vakit Varken! Yarın çok geç olabilir!