İspanya’nın Müslümanları “Endülüs Emevileri”

Tarih
ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ *Abbasilerin, Emevi hanedanIna son vermesiyle Emevi sülalesinden Abdurrahman, İspanya’ya giderek burada Endülüs Emevi Devleti’ni kurdu(756). *Endülüs Emevilerinin en parlak dönem...
EMOJİLE

ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ

*Abbasilerin, Emevi hanedanIna son vermesiyle Emevi sülalesinden Abdurrahman, İspanya’ya giderek burada Endülüs Emevi Devleti’ni kurdu(756).

*Endülüs Emevilerinin en parlak dönemi III. Abdurrahman (912-961) ve II. Hakem (961-976) zamanlarıdır.

*III. Abdurrahman, halife unvanını da kullanınca İslam tarihinde aynı anda Abbasiler,Fatimiler ve Endülüs Emevilerinde olmak üzere üç halife ortaya çıktı. Endülüs Emevi Devleti’ndesiyasi güç devlet görevlilerinineline geçmişti.*Bu görevlilerinbirbirleriyle mücadelesiiç karışıklıklara neden oldu.*1031 yılında devlet dağıldı, İspanya’da Tavaif-i Mülük adI verilenküçük devletler kuruldu.*bu devletlerinen önemlisi Beni AhmerDevleti’ydi.

(Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından)