İstanbul’un ilk lâlesi Ebussuud Efendi’den

Kitap
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., Osmanlı dönemindeki çiçekçilik sanatını ve Osmanlı çiçeklerinin sırlarını anlatan 8 şükûfenameyi tek kitapta topladı. Araştırmacı yazar Dr. Seyit Ali Kahram...
EMOJİLE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., Osmanlı dönemindeki çiçekçilik sanatını ve Osmanlı çiçeklerinin sırlarını anlatan 8 şükûfenameyi tek kitapta topladı.

Araştırmacı yazar Dr. Seyit Ali Kahraman tarafından hazırlanan “Şükûfenâme” adlı kitapta, Osmanlı çiçekçilik tarihinin en önemli yazma eserlerinden 8 tanesi ilk kez özgün diliyle yayımlandı.

Osmanlı Çiçekçiliği Kanuni Döneminde Zirveye Ulaştı

Kitapta, 16.yüzyılda özellikle Kanunî Sultan Süleyman döneminde zirveye ulaşan bahçe ve çiçek kültürü ile başta padişahlar olmak üzere her kesimden halkın profesyonelce uğraştığı çiçek yetiştiriciliği, tarihî vesikalarıyla birlikte anlatılıyor.

Botanik Bilimine Kaynaklık Ediyor

Osmanlı çiçek yetiştiriciliğini ve çiçeklerini anlatan 8 yazma eseri bir araya getiren “Şükûfenâme” adlı kitapta, botanik bilimine kaynaklık edebilecek önemli bilgiler yer alıyor. Eser, Şükûfenâme-i Ali Çelebi, Ubeydullah Efendi Şükûfenâmesi, Lâlezarî Mehmed Efendi Şükûfenâmesi, Şükûfenâme, Defter-i Lâlezar-ı İstanbul, Takvimü’l-kibâr min Mi’yâri’l-ezhâr, Karanfil Risalesi, Revnak-ı Bostan adlı 8 yazmanın yanında, yine aynı konuda yazılmış yazmalardan yola çıkılarak hazırlanmış çiçek yetiştiriciliği bilgileri, yazmalarda isimleri geçen çiçeklerin listesi, çiçek yetiştiriciliğine ait sözlük ve dizinden oluşuyor.

İstanbul’un İlk Lâlesi Ebussuud Efendi’den

Şükûfenâme’de anlatılan hikâyeye göre; Kanunî Sultan Süleyman’ın ünlü şeyhülislamı Ebussuud Efendi’ye Bolu’dan bir lâle soğanı hediye olarak getirilmiş. Ebussuud Efendi’nin bu lâle soğanını ekmesiyle İstanbul’da lâle merakı ve yetiştiriciliği başlamış. İstanbul’un büyük mutasavvıflarından Üsküdarlı Aziz Mahmut Hüdai Hazretlerinin lâle yetiştiriciliğine önem verdiği ve bu konuda insanları teşvik ettiği de Şükûfenâme’de anlatılan hikâyeler arasında yer alıyor.

Bin Altın Değerindeki Lâle Soğanı

Kitapta yer alan bilgilere göre, Osmanlı döneminde özellikle lâle sevgisi ve merakı, bir tutkuya dönüşmüş. Değerli bir lâle soğanı, bin altına alınıp satılır hâle gelmiş.

Sultan 3. Ahmed ve sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa zamanındaki çiçekçiliği de anlatan kitapta, o dönemde yetiştirilen binlerce lâlenin ismi ve özellikleri detaylı olarak anlatılıyor.

Çiçek yetiştiriciliğine ait makalelerin de yer aldığı kitapta, “Lâle, nergis, buhur-ı meryem nasıl yetiştirilir?”, “Seçkin bir lâlenin özellikleri nelerdir?” gibi sorulara cevaplar veriliyor. Kitapta ayrıca, çiçek yazmalarında geçen İstanbul lâlesi, Kıbrıs, Girit ve Kâğıthane lâlesi, sümbül, nergis, karanfil gibi, adı geçen çiçeklerin listesine de yer veriliyor.