Üniversite öğrencileri toplumsal değişimi konuşuyor

Etkinlikler
Bugüne kadar, Batı toplumlarındaki değişim gerçeğini merkeze alan sosyal değişim teorileri ile Batı toplumları insanlığa ideal toplum olarak sunuldu. Hâlbuki her toplumun tarihsel gelişimi ve değişim ...
EMOJİLE

Bugüne kadar, Batı toplumlarındaki değişim gerçeğini merkeze alan sosyal değişim teorileri ile Batı toplumları insanlığa ideal toplum olarak sunuldu. Hâlbuki her toplumun tarihsel gelişimi ve değişim süreçleri göz önünde tutularak; o toplumun yapısını ve değişim gerçeğini kavrayacak sosyal değişim teorileri inşa edilmeli idi.

Bu durumun, toplumsal değişim kavramının farklı disiplinler tarafından tanımlanması ve tartışılmasını zorunlu kıldığına inanan İnsan ve Medeniyet Hareketi, toplumsal değişim konusunu her yıl masaya yatırma kararı aldı.

İstanbul Eyüp’te bulunan Bahariye Mevlevihanesi’nde 13-14 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin tebliğ sunacağı yeni bir sempozyumla toplumsal değişim ekseninde Din, Aile, Siyaset, Göç ve Kentleşme başlıkları incelenecek.

Sempozyum’da ele alınacak tebliğ başlıklarından bazıları şöyle;  Kadınların Aile İçi İlişkileri: Gelin-Kayınvalide Örneği, İslami Siyasette Kadının Yükselmesinin Önündeki Engeller, Kırdan Kente Göçte Kadınların Kentli Olmak İstemelerinin Sebepleri: Konya Örneği, Kültürel Bellekte Fotoğraf, Kentleşme Sürecinde Göçmenlerin Yaşam Kalitesi: Konya Örneği, Emek Piyasasındaki Suriyeli Çocuklar, İstanbul’da Okuyan Üniversite Gençlerinin Dindarlık Algısı, Muhafazakâr Kesimin Değişen Tüketim Alışkanlıkları, Muhafazakâr Kesimde Evliliği Öteleme Nedenleri, Toplumsal Değişim Bağlamında Kadınların Evlilik ve Boşanma Algısı, Türkiye’de Politik Düşünsel Değişimin Müziğe Etkisi, Kentsel İmarın Mekânsal Dışlanma Boyutu: Sulukule’de Kentsel Dönüşümün Sosyal Yapıya Etkileri.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Türkiye’de toplumsal değişime ilgi duyan herkesi sempozyuma davet ediyor.  Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi almak için; www.toplumsaldegisim.com