Topkapı’daki Askeri Depolar Müze Oluyor

Etkinlikler
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Topkapı Sarayı içinde bulunan 19 askeri deponun Milli Savunma Bakanlığına tahsis işlemini re’sen kaldırdı ve bu alanları müze yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlı...
EMOJİLE

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Topkapı Sarayı içinde bulunan 19 askeri deponun Milli Savunma Bakanlığına tahsis işlemini re’sen kaldırdı ve bu alanları müze yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis etti.

 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Şimşek, askeri depolar konusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ‘Taşınmaz Tahsisi’ başlıklı 47’inci maddesinde Maliye Bakanına tanınan yetkiyi kullandı. Söz konusu Kanunda, ”Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla, devlet hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların da tahsisini kaldırmaya” yetkili kılınan Maliye Bakanı, ilk kez kullandığı bu yetki çerçevesinde, 19 deponun Milli Savunma Bakanlığına tahsisi işlemini yürürlükten kaldırdı.

 

Maliye Bakanı Şimşek, söz konusu yetki kapsamında, Topkapı Sarayı içinde yer alan 19 depoyu ”müze olarak kullanılmak” üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına da tahsis etti.

 

KÜLTÜREL MİRAS KORUNACAK

 

Tahsisde, Fatih Sultan Mehmet döneminde yapımına başlanan Topkapı Sarayının, İstanbul’un tarihi merkezinde Sur-i Sultani adı verilen karasurlarıyla şehirden ayrıldığı, dünya ve Türk uygarlığı açısından özel önemde bir alan olduğuna işaret edildi.

 

Tahsisde, Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi yarımada da bulunan Topkapı Sarayının İstanbul 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12 Temmuz 1995 gün ve 6948 sayılı kararıyla 1. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlendiğine dikkat çekildi.

 

Bu çerçevede, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmenin ülkemizce yerine getirilmesi gerekli hükümleri kapsamında, bu alanın korunması ve amacına uygun değerlendirilmesinin ivedilik arz ettiği belirtilerek, MSB’ye tahsisli 19 askeri deponun, Kültür Bakanlığınca müze olarak tahsisine karar verildiği ifade edildi.

 

TARİHİ ESERLER SERGİLENECEK

 

Maliye Bakanının Topkapı Sarayı içindeki askeri depolarla ilgili bu kararı, kamuoyunda bir süredir devam eden depo tartışmasını da sona erdirecek.

 

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, daha önce yaptığı açıklamalarda, Topkapı Sarayındaki askeri depoları müze olarak kullanmak istediklerini dile getirmişti.

 

Günay, devir gerçekleştikten sonra Milli Savunma Bakanlığına depoları boşaltmaları için belli bir süre vereceklerini, ardından da bu depoları teşhir amacıyla kullanacaklarını söylemişti. Topkapı’daki tarihi yapıyı korumak istediklerini belirten Günay, ”İmparatorluğun bütün hazinesi var. Sergilenmeyi bekleyen dünyanın en zengin koleksiyonları var. Ama yerimiz yok. Depolar bize geçtikten sonra Topkapı Sarayı rahatlamış olacak” demişti.

 

AA