İslam Dünyası Gençleri Yeniden Toplanacak

Etkinlikler
İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) “İslâm Dünyasında İnsan Hakları” konulu “6.Uluslararası Gençlik Buluşması”nı 11-17 Temmuz 2011 tarihlerinde  İs...
EMOJİLE

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) “İslâm Dünyasında İnsan Hakları” konulu “6.Uluslararası Gençlik Buluşması”nı 11-17 Temmuz 2011 tarihlerinde  İstanbul’da gerçekleştirecek.

İşte İDSB’den yapılan açıklama:

İnsan hakları düşüncesi ve kavramı bugün pek çok tartışmanın merkezinde yer almaktadır. İslâm medeniyeti içerisinde İslâm tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip olan ‘insan hakları’ anlayışının Batı kaynaklı bir değer gibi algılanması ve kavramın gelişim sürecine İslâm dünyasının katkısının oranı bugün üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir husustur.

İslâm’ın kaynaklarında ve İslâm hukukunda kabul edilen temel hak ve hürriyetler veya insan haklarının uygulamada bugün farklılıklar arz etmesi İslâm dünyasının çözmesi gereken en mühim problemlerdendir.

Günümüzde Müslüman dünya, insan hakları kavramının sadece tüketicisi durumuna düşmüş olup özellikle uluslararası basın-yayın kuruluşlarınca insan hakları karnesi düşük bir şekilde görülmekte/gösterilmektedir. Bu yayınların bir kısmı şüphesiz gerçekleri yansıtmaktadır. Zira İslâm dünyasında insan hakları düşüncesi çerçevesindeki fiili durum, inançlarla ve teorik esaslarla örtüşmemektedir. Ancak bu yayın ve kanaatlerin bir kısmı kasıtlı olarak İslam dünyasının şu anki halinden yola çıkarak İslam’ın esaslarını da aynı çerçevede değerlendirmektedir. Yine böylece son yıllarda şiddeti ve çeşidi gittikçe artan İslam karşıtı veya İslamofobik politika ve yayınlara destek olmak amaçlanmaktadırlar. 

İslâm esaslarının hayata geçirilememesi ve fiiliyata aktarılamaması nasıl mühim bir mesele ise Batı menşeli veya İslâm dünyasına mensup olmakla birlikte oryantalist bakış açısına sahip bazı kesimlerin ısrarla İslâm dünyasının teori ve pratiğiyle insan hakları düşünce ve kavramından uzak olduğu yönündeki iddiaların önüne geçmek de o derece mühim bir meseledir.

İslâm Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB)’nin 11-18 Temmuz 2011 tarihleri arasında, İstanbul’da altıncısını düzenleyeceği Uluslararası Gençlik Buluşmasının konusu “İslâm Dünyasında İnsan Hakları” olarak belirlenmiştir.

Bu buluşmada İslâm dünyasının genç sivil toplum temsilcileri insan hakları kavramı, İslâm dünyasının insan hakları düşüncesine katkısı ve uygulamalarla alakalı olarak hem konunun uzmanlarından seminerler alacak hem de bu çerçevede sunumlar yapacaklardır. Konu buluşmanın üç günlük forum kısmında tüm yönleriyle tartışılıp ele alınacaktır.
 

Katılımcı Profili

1.    18-27 yaşları arasında olmak,
2.    Rahat anlaşabilecek düzeyde İngilizce bilmek,
3.    Üniversite, yüksek lisans veya doktora düzeyinde olmak,
4.    Ülkesini ve kurumunu en iyi şekilde temsil edebilecek kabiliyette olmak,
5.    Sosyal ve ikili ilişkilerde girişken olmak,
6.    İslam kültür ve ahlakını benimsemiş olmak,
7.    Daha önceki gençlik buluşmalarına katılmamış olmak,
8.    Forum için tebliğ metni sunmak,
9.   İDSB üye kuruluşlarının referansı tercih sebebidir.

Başvuru tarihi: 06-24 Haziran 2011

Bilgi için :

Tel:   +90 212 531 52 52

Fax:  +90 212 532 22 80

e-mail: bilgi@theunity.org