İhsan Fazlıoğlu, “ahlakın temelini” anlatıyor

Ahlâkın temellerinin ele alınacağı bu sunumda, ahlâkın tekvînî mi itibârî mi olduğu sorusu etrafında değerler ontolojisi yapılmaya çalışılacak. Dile getirilen sorun çerçevesinde öncelikli olarak düşünce tarihinde ortaya çıkan beş temel yaklaşım ele alınacak.

Değerlerin kaynağı hakkındaki görüşlerin irdelenmesinin ardından bu konuşmanın ana iddiasını oluşturan “Temel dinî ve ahlâkî yargıların kevnî/tekvinî yargılar olup, belli bir nesnelliğe sahip bulunduğunu fakat bunun tabiî/doğal değil, tarihî olduğu” hususu bilim felsefesi ve dil alanından verilecek örneklerle temellendirilecektir. Bunun sonucunda doğa bilimlerindeki gibi, mahsûs ve makûlun terkibinden ortaya çıkan bilgi ya da dildeki gibi keyfî ve itibârî bir inşâ olmasına karşın, bir nesnelliğe ve subûtiyete sahip bir yapının; dinî ya da ahlâkî değerler için de olanaklı olup olmadığı soruşturulacaktır.

“Ahlakın Temeli Üzerine” Konuşmalar-2

Konuşmacı : Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Yer : İSAM Konferans Salonu

Tarih : 02.10.2013

Saat : 18:00