Bakanlık Kütüphaneleri Devrediyor

Etkinlikler
Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatındaki kültür merkezleri, danışma büroları, ilçe sınırları içindeki kütüphaneler ve illerdeki güzel sanatlar galerileri ile 61 müze il özel idarelerine devr...
EMOJİLE

Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatındaki kültür merkezleri, danışma büroları, ilçe sınırları içindeki kütüphaneler ve illerdeki güzel sanatlar galerileri ile 61 müze il özel idarelerine devrediliyor. Devredilen müzeler:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Tasarıya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının bakanlığın taşra teşkilatında bulunan kültür merkezleri, danışma büroları, ilçe sınırları içindeki kütüphaneler ve illerdeki güzel sanatlar galerileri ile 61 müze il özel idarelerine devredilecek.

DEVREDİLEN BİRİMLERDE ÇALIŞMAKTA OLAN PERSONEL, KADRO UNVANLARI İLE BİRLİKTE İL ÖZEL İDARELERİNE DEVREDİLMİŞ SAYILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında bulunan kültür merkezleri, danışma büroları, ilçe sınırları içindeki kütüphaneler ve illerdeki güzel sanatlar galerileri ile 61 müze il özel idarelerine devrediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Tasarıya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında bulunan kültür merkezleri, danışma büroları, ilçe sınırları içindeki kütüphaneler ve illerdeki güzel sanatlar galerileri ile 61 müze il özel idarelerine devredilecek.

Devre konu müzelerdeki arkeolojik eserler, öncelikle o il sınırları içinde olmak üzere en yakın arkeoloji müzesine; devre konu kütüphanelerdeki yazma ve nadir eserler, öncelikle o il sınırları içinde olmak üzere en yakın yazma eserler kütüphanesine; devre konu güzel sanatlar galerilerindeki müzelik plastik sanat eserleri ise en yakın resim heykel müzesine devredilecek.

Devredilen birimlere ait taşınır ve taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile hak, yükümlülük, alacak ve borçlar il özel idarelerine devredilmiş olacak.

Taşınmazlar da bu kapsamda il özel idaresine tahsis edilmiş sayılacak.

Devir işlemleri, kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde, devredilen güzel sanatlar galerisi, kütüphane ve müzelerdeki, müzelik plastik sanat eserleri, yazma ve nadir eserlerle, arkeolojik eserlerin devir işlemleri ise iki yıl içinde sonuçlandırılacak.

2010-2012 Mali Yılları itibariyle devredilen birimlere ilişkin olarak Bakanlık bütçesine konmuş ve konulacak ödeneklerden Bakanlıkça ilgili il özel idaresine kaynak aktarılacak.

KADRO İHDAS VE İPTALİ

Devredilen birimlerde çalışmakta olan personel, kadro unvanları ile birlikte il özel idarelerine devredilmiş sayılacak.

Kanunun yayımı tarihinde Bakanlıkta müze araştırmacısı ve kütüphaneci kadrolarında bulunan personel başka bir işleme gerek kalmaksızın bu kanunla ihdas edilen müze araştırmacısı ve kütüphaneci kadrolarına atanmış sayılacak.

Bakanlıkta fiilen görev yapan ve üniversitelerin kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi, arşivcilik, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, antropoloji, etnoloji, sosyal antropoloji ve etnoloji, fizik ve paleoantropoloji, tarih, eskiçağ dilleri ve kültürleri, Latin dili ve edebiyatı, doğu dilleri ve edebiyatı bölümlerinin anabilim dallarında lisans eğitimi almış olan personelden kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuranlardan Bakanlıkça yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olanlar durumlarına uygun kütüphaneci, arkeolog veya müze araştırmacısı kadrolarına atanacaklar.

Bilimsel ve mali yeterliği Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul olunan Türk ya da yabancı heyet ve kurumlar ile Bakanlık personeli veya görevlendirilecek Türk bilim adamları tarafından yapılacak araştırma, sondaj ve kazılara izin vermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Tasarıyla 2 bin 152 kadro iptal edilerek, 693 kadro ihdas ediliyor; 16 ilde müze müdürlüğü kuruluyor.

Düzenleme kapsamında ihdas edilen kadrolarla ilgili özlük haklarında iyileştirmeler de yapılıyor.

HACIBEKTAŞ VE MEVLANA’YA GİRİŞ ÜCRETİ

Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özpolat, tasarı üzerinde yaptığı konuşmada, Hacıbektaş ve Mevlana gibi inanç merkezlerine girişlerde ücret alınmasını eleştirdi. Özpolat, bunun, yanlış bir uygulama olduğunu savunarak, gerekirse buraların yerel yönetimlere devredilmesi gerektiğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da Mevlana ve Hacıbektaş’ın gibi ulusal hatta evrensel özellikler taşıyan yerlerin bakanlığın ilgisi ve yetkisi içinde tutulması gerektiğini söyledi.

Son birkaç yıl içinde hem Mevlana hem de Hacıbektaş çevresinde kırk yılda yapılacak işleri yaptıklarını anlatan Günay, ”Mevlana ve Hacıbektaş gibi gibi merkezlerden bakanlığın ilgisini ve yetkisini uzaklaştırmamız gerekiyor” dedi.

Buralarda bazı dönemlerde ücretsiz giriş uygulaması yaptıklarını, bu sürenin uzatılabileceğini hatta ücretsiz hale getirebileceğini belirterek, ”Ancak bakanlığın buralardan kesinlikle çıkmaması gerekir” dedi.

İL ÖZEL İDARELERİNE DEVREDİLEN MÜZELER

Tasarıya göre il özel idarelerine devredilen müzeler şöyle:

"Adana Atatürk Evi Müzesi, Adana Etnografya Müzesi, Amasya Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi, Amasya Hazeranlar Konağı, Ankara Estergon Etnografya Müzesi, Antalya Atatürk Evi Müzesi, Alanya Atatürk Evi Müzesi, Aydın Yörük Ali Efe Müzesi, Aydın Karacasu Etnografya Müzesi, Balıkesir Edremit Sıdıka Erke Etnografya Müzesi, Bilecik Söğüt Ertuğrul Gazi Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Bitlis Etnografya Müzesi, Bolu Göynük Akşemseddin Türbesi, Burdur Taşoda Etnografya Müzesi, Burdur Kocaoda Bakibey Konağı, Bursa Atatürk Evi Müzesi, Bursa Osmanlı Evi Müzesi, Bursa Mudanya Mütareke Evi Müzesi, Bursa Yenişehir Şemaki Evi Müzesi, Denizli Atatürk Evi Etnografya Müzesi, Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Evi Kültür Merkezi, Diyarbakır Silvan Atatürk Evi Müzesi, Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi, Eskişehir Mihalıççık Yunus Emre Müzesi, Erzurum Atatürk Evi Müzesi, Gaziantep Hasan Süzer Etnografya Müzesi, Mersin Atatürk Evi Müzesi, Mersin Silifke Atatürk Evi Müzesi, Iğdır Abide Müzesi, Isparta Uluborlu Müzesi, İstanbul Adam Mickiewicz Müzesi, İzmir Etnografya Müzesi, İzmir Atatürk Evi Müzesi, İzmir Birgi Çakırağa Konağı, Kastamonu Liva Paça Etnografya Müzesi, Kayseri Güpgüpoğlu Etnografya Müzesi, Kayseri Atatürk Evi Müzesi, Kocaeli Av Köşkü Saray Müzesi, Kocaeli Osman Hamdi Bey Müzesi, Konya Atatürk Evi Müzesi, Konya Etnografya Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi, Konya Ereğli Müzesi, Konya Akşehir Batı Cephesi Karargah Müzesi, Kütahya Kossuth Evi Müzesi, Kütahya Çini Müzesi, Malatya Atatürk Evi, Malatya Beşkonaklar Etnografya Müzesi, Manisa Akhisar Müzesi, Muğla Bodrum Zeki Müren Sanat Müzesi, Nevşehir Ürgüp Müzesi, Nevşehir Hacıbektaş Atatürk Evi Müzesi, Rize Atatürk Evi Müzesi, Samsun Gazi Müzesi, Samsun Bafra Müzesi, Sinop Aslantorunlar Etnografya Müzesi, Sivas Şarkışla Aşık Veysel Müzesi, Tekirdağ Muratlı Atatürk Evi, Tokat Latifoğlu Konağı Etnografya Müzesi, Tokat Atatürk Evi Müzesi, Uşak Atatürk ve Etnografya Müzesi."

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme