Kitap

Pınar Yayınları’ndan üç kitap

                          ON İKİ EMİR                            ..

Pınar Yayınları’ndan üç kitap

                          ON İKİ EMİR

                                 İSRA SURESİ IŞIĞINDA KUR’AN EDEBİ

Üstad Sezai Karakoç; Müslümanlar Kurândan uzaklaştı uzaklaşalı gün yüzü görmediler der.

Kurânınhayat verici (Enfal 8/24) ilkelerinden uzaklaşan ümmetin en büyük kayıplarından biri de ne yazık ki Kurânâdâbı oldu. Hz. Aişe (r.anhâ) annemizin ifadesi ile ahlâkı Kurân olan Peygamberimizin (s) güzel ahlâk örnekliği ve edeb inceliklerinden iyice uzaklaşan ve böylece egemen kültürlerin menfi etkilerine alabildiğince açık hale gelen günümüz Müslümanları, giderek katı, kaba ve kalın bir hâl aldılar; nihayet İslâmın güzellikleri onların günlük hayatlarından silinip gitti.

Her alanda yeniden Kurâna dönme çabası içinde olan Müslümanların, en kuşatıcı manası ile Kurân edebini hayatlarına yansıtmaları önemli ve öncelikli bir zaruret olarak karşımızda durmaktadır

Bu çalışmada, İsra Suresi 23-39. ayetleri ışığında Kurân-ı Kerîm edeb konusunu nasıl ele almıştır, Kurân Edebi nedir, nasıl olmalıdır? Sorusunun cevabı aranmaktadır.

Abdullah Yıldız,200 sayfa, 12 TL

              ALLAH’IN DOSTLARI İLE ŞEYTANIN DOSTLARI ARASINDAKİ

                                                           FARK

Allah, dinleri tamamlayıcı olarak gönderdiği kendi Resulünü, kıyamete yakın bir zamanda müjdeleyici, kötü sonuçlarda sakındırıcı, Allahın doğu yoluna çağırıcı olarak göndermiş ve onu, karanlıkların perdesini yırtan bir meşale, âlemi aydınlatan parlak bir güneş kılmıştır.

İnsanlara, sapık yollardan kurtulup doğruyu bulma çareleri göstermiş, ilmini öğretmiş, azgınlıklardan kurtulmanın prensiplerini onunla göstermiş; kör gözleri onunla açmış, sağır kulakları onunla duyar hale getirmiş, gerçeklerle kapanmış kalpleri onunla parlatıp açmış; hak ile batılın, doruyla eğrinin, sükûnetle azgınlığın, imanla küfrün, cennet ehli talililerle cehennem ehli talihsizlerin, Allah düşmanları ile dostlarının arasını onunla ayırmış, gerçekleri onunla tebliğ etmiştir.

O hak ile batılın arasında tek terazi, tek ölçüdür, ayraçtır. Allahın Resulü Muhammed, kime Allahın dostu gözüyle bakarsa, o kimse gerçekten de Allahın dostu, kime de düşmanı gözüyle bakarsa o da Allahın düşmanı olur; şeytanın ise dostu olur.

İbn Teymiyye,176 sayfa, 10 TL

KUR’AN’DA TEBLİĞ VE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

İnsan eğitimi, insani özellikleri dikkate almayı ve ona en uygun metodlar kullanmayı gerektiren bir faaliyettir. Ancak insan kompleksliği, değişkenliği ve çok yönlülüğü, metodların tespitini ve uygulamasını zorlaştırır. Bu süreç, inanç ve zihniyet değişimini de içerirse, zorluk bir kat daha artar. İnsanın, zihinsel değişimin sağlanması için yürütülmesi gereken tebliğ/eğitim-öğretim faaliyetinin biçiminin Kur`ânî temellerinin araştırıldığı çalışmada, kavramsal bilgiler, tebliğ ve benzeri kavramlarla metod kavramı ve mahiyeti, kur`anın bakışıyla insanın bireysel ve sosyal özellikleri ve bunların insanın tutumuna etkileri, tebliğ ve eğitim çalışmaları esnasında muhatabı etkilemede psikolojik etkisi olan, tebliğci ve eğitimcide bulunması gereken ve tebliğin içeriğinin sahip olması öngörülen özellikler ele alınmakta ve kur`anda yer alan başlıca tebliğ metodları ve bu metodların dayandığı temel prensipler içermektedir.

Mehmet Şanver,236 sayfa,15 TL.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL