Kalp ile tasdik, dil ile ikrar ne demektir? İmanın esasları ve çeşitleri nelerdir?

İslam
Kalp ile tasdik, dil ile ikrar ne demektir? İmanın çeşitleri nelerdir? İman ve İmanın mahiyeti…  Taklidi iman nedir?  Tahkiki iman nedir? İcmali İman nedir? Tafsili İman nedir? Zarurat-ı diniyye...
EMOJİLE

Kalp ile tasdik, dil ile ikrar ne demektir? İmanın çeşitleri nelerdir? İman ve İmanın mahiyeti…  Taklidi iman nedir?  Tahkiki iman nedir? İcmali İman nedir? Tafsili İman nedir? Zarurat-ı diniyye nedir?

İman ve İmanın Mahiyeti

İman; Tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini kabullenmek, karşısındakine güven vermek gibi anlamlara gelir. Hz. Peygamberin Allah Teala’dan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlere kalben inanmak ve bunu dil ile söylemektir.

Dine ait olup bilinmesi ve inanılması gereken esaslara zarûrât-ı dîniyye denir.

Altı iman esasının yanı sıra kesin olarak sabit bulunan bir takım emirler, yasaklar ve uyulması istenen esaslar da bu kapsama girer.

İmanın rükünleri tasdik ve ikrardır.

İmanın hakikati ve özü, kalbin tasdikidir.

Kişi öncelikle kalpten iman etmeli sonra da bunu dili ile söylemelidir.

Kalpten inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen bir kimse mümin olamaz.

Bir kimsenin kalpteki inancını dil ile söyleyip açıklaması beklenir.

Fakat dilsizlik gibi bir özrü sebebiyle inancını diliyle açıklayamayan kimse de mümin sayılır.


“İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde “Allah’a ve âhiret gününe inandık” derler.

(Bakara suresi, 8. ayet)


Taklidi İman: Delillere dayalı olmaksızın, ana-babadan veya çevresindeki insanlardan görerek ve
öğrenerek iman etmeye denir.

Tahkiki İman: Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı olan imana denir.

İcmali İman: Peygamberimizin inançla ilgili haber verdiği şeylerin hepsine birden topluca inanmaya denir.

Tafsili İman: Peygamberimizin Allah’tan (c.c.) haber verdiği şeylerin her birini delilleriyle bilip inanmaya denir.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme