2014 yılında yeni hac müracaatı alınmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 2014 yılında hac farizasını yapacak olanlarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada bu yıl hac kuralarına kimlerin katılabileceği belirtildi. DİB’den yapılan açıklamaya göre, 

Suudi Arabistan’ın Kâbe ve çevresinde yapımı devam eden genişletme çalışmalarının bitmemesi nedeniyle  2013 yılında uygulamaya konulan %20 kontenjan indiriminin 2014 yılında da devam  edeceğinden 2014 yılında yeni müracaat alınmayacak. 

2007-2013 yılı arasında hac başvurusu yapanların kayıtlarını yenilemesinin gerektiği belirtilen açıklamada şu şekilde: 

2014 YILI HAC MÜRACAATLARIYLA İLGİLİ OLARAK 

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 05/02/2014 tarihli ve 2014/02 sayılı kararı. 

Suudi Arabistan makamlarınca Kâbe ve çevresinde yapımı devam eden genişletme çalışmalarının henüz  bitmediği, 2013 yılında uygulamaya konulan %20 kontenjan indiriminin 2014 yılında da devam edeceğinden;

1) 2014 yılında yeni müracaat alınmayacaktır.

2) 2007-2013 yılları arasında hac müracaatında bulunan ve 2013 yılı hac kur’asına katılmasına rağmen  hacca gidemeyen tüm hacı adaylarının kayıtları 2014 yılı için Başkanlığımızca yenilenecektir. 

3) 2007 yılından itibaren kesintisiz olarak kayıt yaptırıp kur’aya gireceklerden; hac konaklama türü tercihi ve adres değişikliklerine fırsat tanımak için 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırabileceklerdir. 

4) 2007 yılında kayıt yaptırıp, müteakip yıllarda da yanına mahrem ve yakınını almak sureti ile  birliktelik yaparak kayıt yeniletenlerden bağlantılarından ayrılmak isteyenler, 2014 yılı hac kurasına  katılmak üzere 17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek kayıt  işlemlerini yaptıracaklardır. Müracaat etmeyenler ise bu haklarından vazgeçmiş sayılacak ve  birliktelikleri muhafaza edilerek 2014 yılı hac kur’asına alınmayacaklardır. 

5) 2013 yılından hakları 2014 yılına devredilen hacı adaylarından;

a) Diyanet İşleri Başkanlığına kayıtlı iken gönüllü veya kura sonucu haklarını 2014 yılına devredenler, kesin kayıt süresi içerisinde kayıtlı olduğu il müftülüğüne müracaat ederek “2014 Yılı Haccı  İçin Diyanete Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini alarak Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonuna, 

b) Acentaya kayıtlı kayıtlı iken gönüllü veya kura sonucu haklarını 2014 yılına devredenler ise 

kesin kayıt süresi içerisinde kayıtlı olduğu il müftülüğüne müracaat ederek “2014 Yılı Haccı İçin 

Acentaya Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini alarak Başkanlıkla sözleşme imzalayan her hangi yetkili  bir acentaya,  2013 yılında kayıtlı oldukları hac konaklama türlerine göre kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir. 

c) Ayrıca, 2013 yılında kayıtlı bulunduğu hac konaklama türünden bir üst hac konaklama türüne geçmek isteyenlere müsaade edilecek ve geçmek istedikleri hac konaklama türünün 2014 yılı fiyatları  uygulanacaktır. 

Hac Kuraları 

1) 2014 yılı hac kur’ası; 20 Mart 2014 Perşembe günü, Diyanet İşleri Başkanlığı konferans  salonunda, bilgisayar ortamında, basın ve kamuoyuna açık bir şekilde sadece 2007 yılında kayıtlı  olup, 2013 yılına kadar kesintisiz kayıt yeniletenler arasından çekilecektir. 

2) 2013 yılından haklarını gönüllü veya kur’a sonucu 2014 yılına devreden hacı adayları kuraya tabi  tutulmayacaklardır. 

3) Kur’a; hacı adaylarının müracaat ettikleri ilde, tercih ettikleri “Normal, Müstakil ve Otel” hac

konaklama türlerinde, güncelleşen listeler üzerinden sıraya konulması şeklinde çekilecek, kur’a çekiminde asıl ve yedek tasnifi yapılmayacaktır. 

4) İşlemler tamamlandıktan sonra kur’a sonuçları Başkanlığımızın http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulanabilecektir.