Diyanet’ten Stratejik Yenilik

İbadethaneler
Buna göre, nitelikli dini bilgi üretilmesi, nitelikli din görevlisi sayısının artırılması, toplumun tüm kesimlerini kuşatacak bir din hizmeti verilmesi, töre cinayeti, aile içi şiddet, madde bağımlılı...
EMOJİLE

Buna göre, nitelikli dini bilgi üretilmesi, nitelikli din görevlisi sayısının artırılması, toplumun tüm kesimlerini kuşatacak bir din hizmeti verilmesi, töre cinayeti, aile içi şiddet, madde bağımlılığı ve ayrımcılık gibi toplumsal sorunların çözümünde dini açıdan etkin rol alınması ve kurumun özlük hakları açısından cazip hale getirilmesi planlanıyor. Yurt dışındaki vatandaşlara da yer verilen stratejik planda, gurbetçilerin kimliğini koruyacak, bununla birlikte yaşadıkları toplumla bütünleşmelerine katkı sağlayacak din hizmeti götürülmesi de hedefleniyor. Teknolojik olanaklarından en üst seviyede yararlanılması amaçlanan stratejik planda, nitelikli dini bilgi üretilmesini sağlayacak Bilgi Yönetim sisteminin, önümüzdeki 4 yıl içinde kurulması öngörülüyor. Dini soruları ve cevaplarını içeren bir veri tabanı oluşturulması, vakitlerin normal oluşmadığı coğrafyalarda namaz vakitlerinin belirlenmesi de hedefler arasında bulunuyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine gidilerek, camilerin en az yüzde 30’unda Kamu İnternet Erişim Merkezi kurulması düşünülürken, kurumsal portal üzerinden, yaşlı, özürlü, entelektüel, genç gibi kullanıcı gruplarına göre dini bilgiler yayınlanması ve Kuran kursu düzenlenmesi öngörülüyor. Personelin eğitim seviyesinin yükseltilmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, ihtisaslaşma teşvik edilecek. Diyanet personelinin yarısının dini yüksek öğrenimli olması amacıyla ilahiyat fakülteleri ile İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) kontenjanlarının artırılması yönünde çalışmalar yapılacak. Bilişim okuryazarı, çağdaş bilgi ve teknolojiye yatkın, teknoloji konusunda toplumun yönlendirilmesine katkıda bulunacak din görevlileri yetiştirilmesi için YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılacak.

Diyanet çalışanlarının yüksek lisans yapmaları için tüm olanaklar seferber edilecek. Lisansüstü eğitim almak isteyenlere Türkiye Diyanet Vakfı’ndan burs ve kredi verilecek.

Stratejik plan kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığının kurumsal imajını yükseltici çalışmalar da yapılacak. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı gibi nitelikli eleman sayısının artırılarak, mümkün olduğunca çok dini soruna çözüm bulunması sağlanacak.

"Din Dili ve Dini Söylem", "İslam Ahlakı", "Güncel Dini Meseleler", "Dindarlık Algısı ve Din İstismarı", "Aile Bürolarının Toplumsal İşlevi" konularında çalıştaylar düzenlenecek.

Evlilik ve aile hayatıyla ilgili yayınların yanı sıra klasik dini kaynaklar topluma kazandırılacak. Doğal afetlerle ilgili Başkanlık hizmetlerinin daha etkili olması sağlanacak.

Kurumsal Portal üzerinden gurbetçilere yönelik günlük naklen dini yayı n yapılması, iki ayda en az bir kez web üzerinden 1 saatlik İngilizce, Almanca ve Arapça "Sor Yanıtlayalım" programı düzenlenmesi öngörülüyor. Başkanlık, AB ülkelerindeki din-devlet ilişkilerini, her türlü dini gelişmeyi daha yakından takip etmek, İslam’ın dünya barışına katkısına dair görüşlerini AB çevrelerine anlatmak amacıyla Brüksel’de bir araştırma merkezi kurmayı planlanıyor.
 
Cemaatin ibadet saatleri dışında vakit geçirebilecekleri yerler oluşturulacak. Bu kapsamda, kütüphane, internet salonu, çay ocağı, derslik, çok amaçlı salonu bulunan 200 pilot cami vatandaşların ibadetine sunulacak. Bunun yanında web sitesi olan, kadın ve engelliler için fiziki şartları iyileştirilen ve hakla iletişim konusunda hizmet içi eğitim almış personele sahip pilot camilerde din hizmeti verilecek.

Stratejik plana göre medya ile ilişkilere de önem verilecek. 2013’e kadar kendi televizyon kanalını kurmayı hedefleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, "Medya, Din ve Başkanlık Hizmetleri" konulu bir çalıştay düzenlemeyi de planlıyor.

İnternet sayfası da daha işlevsel ve cazip hale getirilecek. Başkanlık 4 yıl içinde, dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleriyle kadınlara yönelik irşad faaliyetlerini geliştirmeyi, zekat konusunda etkinliğini arttırmayı, genç yaşta hacca gitmeyi özendirmeyi ve umre ziyaretlerinin cazip hale getirmeyi amaçlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, madde bağımlılığı, zararlı alışkanlıklar ile mücadele, kadın hakları, korunmaya muhtaç çocuklar, şehit aileleri konularında sosyal eylem planı hazırlayacak.