Kaymakamlık sınavlarına yeni düzenleme

Hukuk
Kaymakam adaylığı yazılı sınavına daha önce mülakatta üç defa başarısız olanların katılamayacağına ilişkin kanun hükmü, Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi. Ankara 4. İdare Mahkemesi, baktığı bir ...
EMOJİLE

Kaymakam adaylığı yazılı sınavına daha önce mülakatta üç defa başarısız olanların katılamayacağına ilişkin kanun hükmü, Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, baktığı bir davayla ilgili, 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu’nun 2. maddesinin birinci fıkrasının söz konusu düzenlemeyi içeren (b) bendinin ikinci cümlesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Kararın Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçesinde, Anayasanın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine atıfta bulunularak, kanunların kamu yararının sağlanması amacına yönelik olması, genel, objektif, adil kurallar içermesi ve hakkaniyet ölçütlerini gözetmesinin hukuk devletinin gereği olduğu belirtildi.

Anayasanın kamu hizmetine girme hakkını düzenleyen 70. maddesine göre, “Her Türk’ün, kamu hizmetlerine girme hakkına sahip olduğu ve hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemeyeceği”ne işaret edilen gerekçede, şöyle denildi:

“Daha önce üç defa mülakatta başarısız olmanın, kaymakam adaylığı görevinin gerektirdiği hangi niteliklerle uyumlu olamayacağı hususu, gerek Kanun’nun 2. maddesinden gerekse bu maddeye ilişkin yasama belgelerinden anlaşılamamaktadır. Diğer taraftan, daha önce üç defa mülakatta başarısız olmanın, kaymakam adaylığı görevinin nitelikleriyle uyumlu olmadığı sonucuna ulaşmayı haklı kılacak objektif bir neden de tespit edilememektedir. Kişinin önceden üç defa mülakatta başarısız olması, kaymakamlık görevinin gerektirdiği niteliklere sahip olamayacağının karinesi olarak da görülemez. Kaldı ki kişinin kaymakamlık mesleğine elverişli olmadığının sonradan anlaşılması durumunda adaylık döneminde ilişiğinin kesilmesi mümkündür.