AYM’den “Torba Yasa’ya” kısmi iptal

Hukuk
CHP’nin ”Torba Yasa”nın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruşu esastan karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, torba yasanın 97. maddesiyle, 257...
EMOJİLE

CHP’nin ”Torba Yasa”nın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruşu esastan karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, torba yasanın 97. maddesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. Maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen ilgili hükümleri iptal etti.

Buna göre; 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’a ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde gösterilen unvanları taşıyan görevler ile farklı atama usullerine tabi olsalar dahi daire başkanı ve üstü görevlere, sivil memurlar hariç kolluk teşkilatlarının kadrolarına; açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle 2 yıl içinde yerine getirilmesini öngören hüküm, Anayasa’ya aykırı bulundu.

Bu işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının yerine getirilmemesinin ceza soruşturması ve kovuşturmasına konu edilemeyeceğini düzenleyen hüküm ile sayılan görevliler hakkındaki mezkur işlemlerin uygulanmasının, telafisi güç veya imkansız zararları doğuran hallerden sayılmayacağına ilişkin hüküm de iptal edildi. Bu hükümlerin yürürlüğü, kararın Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihe kadar durduruldu.

Anayasa Mahkemesi ayrıca, devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasının üzerinden 5 yıl geçmiş özelleştirmeler hakkında verilmiş olan yargı kararları ile ilgili olarak sözleşmelerinde belirtilen haller dışında bu kuruluşların geri alınması yönünde herhangi bir işlem tesis edilmeyeceğine ilişkin hükmü de iptal etti.

İnternet kullanımına ilişkin trafik bilgisinin, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından ilgili işletmecilerden temin edilmesi ve hakim tarafından karar verilmesi halinde ilgili mercilere verilmesini düzenleyen kanun hükmü de Anayasa’ya aykırı bulundu. Kanun hükmünün yürürlüğü de kararın Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihe kadar durduruldu.

Anayasa Mahkemesi, torba yasadaki, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, internet erişiminin engellenmesi yetkisini TİB’e veren düzenlemeyi de iptal etti.