Yurt dışı diplomaları için ‘tanıma belgesi’ dönemi

Yurtdışı Eğitim
YÖK‘ün yeni düzenlemesiyle daha önce program ve derece eşdeğerliliği olmadığından “denklik belgesi” verilemeyenlere, talepleri halinde tanınan bir yükseköğretim kurumundan mezuniyetl...
EMOJİLE

YÖK‘ün yeni düzenlemesiyle daha önce program ve derece eşdeğerliliği olmadığından “denklik belgesi” verilemeyenlere, talepleri halinde tanınan bir yükseköğretim kurumundan mezuniyetlerini kanıtlayabilmeleri için “tanıma belgesi” verilebilecek.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 20 Şubat’ta Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giden Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği, 6 Kasım 2010 tarihli yönetmeliğin değişen koşullara cevap vermedeki yetersizliği ve buna bağlı denklik işlemlerindeki sıkıntıları gidermek amacıyla hazırlandı.

Yeni yönetmelik ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu 11 Nisan 1997 tarihli Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim ile İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme hükümleriyle de daha uyumlu hale getirildi. Düzenleme, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik değerlendirmelerinin merkezine, kalite odaklı perspektifi yerleştirmek amacıyla hazırlandı.

Bu kapsamda, yönetmelik, yurt dışında tamamlanan yükseköğretimle ilgili bazı yeni kriterler getiriyor, bazı yönleriyle de kalitesi tescillenmiş yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik değerlendirmesinde kolaylıklar sağlıyor.

 Yönetmelikteki kavramsal yenilikler Yeni yönetmelikle Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme ile denklik mevzuatı arasındaki kavramsal ve uygulamaya dönük bazı çelişkiler giderildi, böylece üçüncü taraflarca sıklıkla birbirine karıştırılan “tanıma” ve “denklik” kavramları arasındaki anlam farkı, yönetmeliğin adındaki değişiklikten başlamak üzere ortaya konuldu.

Düzenlemede, ilk kez “tanıma” ve “denklik” için ayrı ve farklı işlem süreçleri düzenlendi. Böylece yükseköğretimde ileri ülkelerdeki “tanıma” süreci yeni düzenlemeyle ilk defa yükseköğretim mevzuatına girmiş oldu. Buna göre, denklik iş ve işlemlerinde kullanılan ancak önceki yönetmeliklerde yer almayan “diploma alınan kurum ve programı tanıma”, “geçici denklik belgesi”, “yükseköğretim”, “akreditasyon kuruluşları” gibi kavramlar yanında “Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS)” ve “tanıma belgesi” gibi yeni konseptler tanımlandı.

Tanıma için uluslararası veri tabanı kriteri

Program ve derece eşdeğerliliği olmadığından veya henüz denklik işlemleri sürdüğünden denklik belgesi alamamış başvuru sahiplerine, istedikleri takdirde, tanınan bir yükseköğretim kurumundan mezun olduklarını göstermeleri için “tanıma belgesi” verilebilecek.

Böylece, daha önce program veya derece eşdeğerliliği olmadığından denklik verilemeyenler, en azından tanınan bir yükseköğretim kurumunun mezunu olduklarını gösterebilecek. Tanıma belgesi verilmesi için de diploma verilen yurt dışı yükseköğretim kurumunun yükseköğretimle ilgili uluslararası veri tabanlarında yer alması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından da tanınmış olması kriteri aranacak. Aksi halde tanıma belgesi verilmeyecek.

Diploma denkliği, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan alınan bir diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösteren belgeyi ifade edecek.

“Tanıma belgesi” ise ilgilinin, tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumu ve programından mezun olduğunu gösterecek ancak denklik belgesi niteliği taşımayacak.

YÖK`ün çıkardığı bu yeni yönetmeliğin denklik süreçlerini hızlandırması bekleniyor.