KPSS A Grubunda Hangi Konulara Çalışmalı?

Sınavlar
Bu yıl güncellenen haliyle KPSS A grubu sınavlarında hangi konulardan soru çıkacak? 2013 yılında yapılacak KPSS ile ilgili başvurular pazartesi günü başlayacak ve 15 Mayıs’ta sona erecek. KPSS’ye bu y...
EMOJİLE

Bu yıl güncellenen haliyle KPSS A grubu sınavlarında hangi konulardan soru çıkacak?

2013 yılında yapılacak KPSS ile ilgili başvurular pazartesi günü başlayacak ve 15 Mayıs’ta sona erecek. KPSS’ye bu yıl bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmen kadroları ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen lisans düzeyinde bir yükseköğretim programından mezun ya da sınavın geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumdaki adaylar başvurabilecekler.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 6 ve 7 Temmuz’da düzenlenecek.  Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı 14 Temmuz tarihinde uygulanacak.

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Ali Demir “Konular yükseköğretimdeki derslerin çeşit ve ağırlıklarının değişmesiyle güncelliğini yitirmişti. Bunun için düzenlemeye gittik” şeklinde bir açıklama yaparak testlerindeki konu ve dağılımlarının güncellendiğini bildirdi.

Peki bu güncellenen haliyle bu yıl yapılacak KPSS A grubu sınavlarında hangi konulardan soru çıkacak?

ÖSYM’nin düzenlemesine göre, KPSS’de uygulanacak Genel Yetenek Testi sözel bölümünün ağırlığı yüzde 50 olacak. Bu bölümde sözel akıl yürütme (muhakeme) becerileri, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorular yöneltilecek. Sayısal bölümde ise sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer alacak. Bu bölümün ağırlığı da yüzde 50 olacak.

 

Genel Kültür bölümünde;

– Tarih bölümünün ağırlığı yüzde 45,
– Türkiye coğrafyasının ağırlığı yüzde 30,
– Temel yurttaşlık bilgisinin ağırlığı yüzde 15,
– Türkiye ve dünyayla ilgili genel kültürel ve güncel sosyoekonomik konuların ağırlığı yüzde 10 olacak.

Tarihte,
– Anadolu Selçuklu Devleti ve öncesindeki Türk devletlerinden yüzde 5,
– Osmanlı Devleti’nden yüzde 15,
– Atatürk İlke ve İnkılapları’ndan yüzde 20,
– Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’nden yüzde 5 ağırlığında sorular yönetilecek.

Türkiye coğrafyasında ise sorularda;
– Türkiye’nin fiziki özellikleri yüzde 12,
– Türkiye’nin beşeri özellikleri yüzde 5,
– Türkiye’nin ekonomik özellikleri yüzde 13 ağırlığında yer alacak.

Temel yurttaşlık bölümünde ise hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, anayasa ile idare konularında yüzde 5′er ağırlığında soru yöneltilecek.

KPSS-A konularında durum nasıl?

 

Hukuk alanında ağırlıklar, Anayasa hukukunun yüzde 10, idare hukuku ve idari yargı, ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, icra ve iflas hukukunun yüzde 15′er olacak.

İktisatta, iktisadi doktrinler tarihi yüzde 5, mikro iktisat yüzde 30, makro iktisat yüzde 25, para-banka-kredi, uluslararası iktisat, kalkınma ve büyüme ile Türkiye ekonomisi yüzde 10′ar ağırlığında yer alacak.

İşletmede, temel kavramlardan yüzde 10, işletme yönetimi ve üretim yönetiminden yüzde 25′er, pazarlama yönetimi ve finansal yönetim yüzde 20′şer ağırlığında soru yöneltilecek.

 

Maliye testinde, maliye teorisi yüzde 10, kamu gelirleri, kamu giderleri, kamu borçları, bütçe, vergihukuku ve maliye politikasından yüzde 15′er ağırlığında sorular gelecek.

Muhasebede, soru ağırlığı genel muhasebeden yüzde 65, mali tablolar analizinden yüzde 15, ticariaritmetik ve ihtisas muhasebesinden yüzde 10′ar olacak.

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testinde, iş ve sosyal güvenlik hukukunda yüzde 55 ağırlığındasoru bulunacak. Bu test içinde yer alan iş hukuku ve teorisinden yüzde 20, sosyal güvenlik hukuku ve teorisinden yüzde 25, sosyal politikadan yüzde 10 ağırlığında soru yer alacak. Çalışma ekonomisindensoru ağırlığı ise yüzde 30 olacak. Çalışma psikolojisi ve çalışma sosyolojisi soru ağırlığı da yüzde 15.

 

Ekonometride, ekonometrik tahmin ve tahmin ediciler, tahmin sonuçlarının ekonomik ve istatikselolarak değerlendirilmesi hipotez testleri, güven aralığı, ikili (kukla) değişkenler, ikili açıklayıcı ve ikilibağımlı değişkenler, otokorelasyon (içsel bağıntı), farklı yayılım (değişen varyans), model tanımlama ve tanımlama hataları, eşanlı denklem sistemleri, zaman serisi modellemesi yüzde 10′ar ağırlıkta yer alacak. Öngörü, kısmi regresyon ve korelasyon, çoklu doğrusal bağlantı ve dinamik ekonometri, dağıtılmış gecikme ve otoregresif modeller yüzde 5′er ağırlığında bulunacak.

İstatistik testinde, olasılık ve stokastik süreçler, matemetiksel istatistik ve uygulamalı istatistik yüzde 15′er, yöneylem araştırması, zaman serileri, parametrik olmayan testler yüzde 5′er, deney tasarımı ve varyans analizi, örnekleme, regresyon analizi, çok değişkenli analizler yüzde 10 yer alacak.
Kamu yönetiminde siyaset bilimi, anayasa, kentleşme ve çevre sorunları yüzde 15′er, yönetim bilimleri ve kamu politikası yüzde 20′şer, Türk siyasi hayatı (Osmanlı’dan günümüze siyasi olaylar) yüzde 10 ve sosyoloji yüzde 5 olacak.

Uluslararası ilişkilerde, uluslararası ilişkiler teorisi yüzde 20, uluslararası hukuk yüzde 25, siyasi tarih, uluslararası güncel sorunlar, Türk dış politikası yüzde 15, uluslararası örgütler yüzde 10 yer alacak.

6-7 Temmuz ve 14 Temmuz tarihlerinde yapılacak sınavların takvimi şöyle:

6 Temmuz 2013 Cumartesi Sabah Oturumu

Genel Yetenek (60)
Genel Kültür (60)

6 Temmuz 2013 Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

Eğitim Bilimleri (80)

7 Temmuz Pazar Sabah Oturumu

Hukuk (40)
İktisat (40)
İşletme (40)
Maliye (40)
Muhasebe (40)

7 Temmuz Pazar Öğleden Sonra Oturumu

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (40)
Ekonometri (40)
İstatistik (40)
Kamu Yönetimi (40)
Uluslararası İlişkiler (40)

14 Temmuz 2013 Pazar Sabah Oturumu

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
Alan Bilgisi Testi (40)
Alan Eğitimi Testi (40)

 

On5yirmi5