Hidrojenle Çalışan Araçlara İzin!

Otomobil
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, ”Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu yönetmelik 1 Ocak 2012 tarihinde...
EMOJİLE

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın, ”Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu yönetmelik 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yönetmelik, 13 Eylül 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek ve sağlık ve çevrenin korunması amacıyla, hidrojen tahrikli motorlu araçların, bunların hidrojen aksam ve sistemlerinin tip onayı ile ilgili şartları ve hidrojen aksam ve sistemlerinin araca takılmasına ilişkin şartları belirlemek amacıyla hazırlandı.

Buna göre, sıvı hidrojen kullanmak için tasarımlanan hidrojen tankları deneye tabi tutulacak. Tanklar haricinde, sıvı hidrojen kullanmak için tasarımlanan hidrojen aksamının, tiplerine göre deneye tabi tutulması gerekecek.

Basınç tahliye cihazları, iç tankta veya herhangi bir başka hidrojen aksamındaki basıncın müsaade edilebilir değeri aşmamasını sağlayacak şekilde tasarımlanacak. Değerler, hidrojen sisteminin müsaade edilebilir azami çalışma basıncına (MAWP) göre ayarlanacak. Arızayı belirlemek amacıyla ısı değiştiriciler için bir emniyet sistemi kullanılacak.

Gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanmak için tasarımlanan hidrojen tankları da tiplerine göre deneye tabi tutulacak ve tankın tasarımında kullanılan malzemelerin başlıca özellikleri ve toleransların ayrıntılı açıklaması verilerek buna malzemenin tabi tutulduğu deneylerin sonuçları dahil edilecek. Tanklar haricinde, gaz halinde sıkıştırılmış hidrojen kullanmak için tasarımlanan hidrojen aksamı da yine tiplerine göre deneye tabi tutulacak.

YAPI MALZEMELERİ TEBLİĞİ

Bu arada, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında ”BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti.”, uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak görevlendirildi.

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre ”Çelik-Betonarme için-Donatı Çeliği” standardın nihai versiyonu dikkate alınarak belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilecek. Ancak standardın yeni bir versiyonunun TSE tarafından yayımlanması halinde imalatçı, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu ile temasa geçerek yeni bir değerlendirme gerekip gerekmeyeceğini danışacak.

Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girdi.