Türkiye’de gençlerin yüzde 80’i mutlu

Gençlik
Türkiye Ergen Profili Araştırması, gençlerin mutlu olduğunu ortaya koydu. ”Mutlu” ve “çok mutlu” olduğunu belirten ergenlerin oranı yüzde 80 iken, yalnızca yüzde 4’ü R...
EMOJİLE

Türkiye Ergen Profili Araştırması, gençlerin mutlu olduğunu ortaya koydu. ”Mutlu” ve “çok mutlu” olduğunu belirten ergenlerin oranı yüzde 80 iken, yalnızca yüzde 4’ü “mutsuz” ya da “çok mutsuz” olduğunu ifade etti.

Aile Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 2008 yılında yaptığı araştırmanın devamı niteliğinde olan bu araştırmada, ergenlerle ilgili aile ve konut, demografi ve sağlık, benlik algısı ve şiddet, eğitim, gelecek beklentileri ve mutluluk düzeyi, boş zaman aktiviteleri ve aile içi iletişim ile ilgili veriler yer alıyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden seçilen 35 bin hane ziyaret edilerek 6 bin 747 haneden ergenlerle anket yoluyla veri toplanarak hazırlanan araştırmaya göre, görüşülen ergenlerin yüzde 49’unu kızlar, yüzde 51’ini erkekler oluşturuyor.

Okumak istemediği için eğitimi bırakanların oranı yüzde 38

Araştırma kapsamında görüşülen ergenlerin büyük çoğunluğunu öğrenciler oluşturuyor. Araştırmaya katılan ergenlerin yüzde 49’u lise, yüzde 34’ü ilköğretim öğrencisi iken, lise mezunlarının oranı yüzde 5, ilköğretimi bitirmiş olanların oranı ise yüzde 4 olarak tespit edildi.

Öğrenci olmayan ergenlerin yüzde 38’i ”okumak istemediği” için eğitimi bıraktığını belirtirken, eğitimi bırakma nedenleri arasında ”maddi sıkıntılar” ve ”üniversite sınavını kazanamama” gibi nedenler de yer aldı.

Çalışan gençlerin yüzde 40’ı okul yerine çalışmayı seçme nedenini ”maddi durumlarının yetersiz olması” olarak gösterirken, ”okumayı sevmediği” için çalışmaya başlayanların oranı da yüzde 34 olarak belirlendi.

Öğrenci katılımcıların çoğunluğu kendilerini derslerinde ”başarılı” bulurken, yüzde 97 oranındaki büyük çoğunluğu eğitim hayatına devam etmek istediğini ifade etti.

Araştırmada ayrıca öğrencilerin okul yönetiminden ve öğretmenlerin tutum ve davranışlarından genel olarak memnun oldukları da tespit edildi.

Gençler aralarında en çok ”sınavları” konuşuyor

Araştırmaya göre, katılımcıların yarıdan çoğunun her iki cinsten de arkadaşı var. Arkadaşlarının hepsi kız olanların oranı yüzde 9, hepsi erkek olanların ise yüzde 7 olduğu belirlendi.

Gençlerin aralarında daha çok ”okul ve sınavlarla” ilgili konuştuğunu saptayan araştırmaya göre, ”kız-erkek arkadaşlar” ve ”giyim-kuşam” konularının da çok konuşulan konular arasında yer aldığı görüldü.

En iyi ilişkiyi anneyle kuruyorlar

Gençlerin aile içinde en iyi ilişkiyi anneyle kurduğu, 12-15 yaş grubunun aile içi ilişkilerinin de 16-18 yaş grubundan görece iyi olduğu belirlendi. Araştırma, aile içinde en çok tartışılan kişinin yine anne olduğunu tespit ederken, ders çalışma konusunda esas olarak anne ve babayla çatışma yaşandığı, dışarı çıkma, arkadaş seçimi, eve geç gelme ve parasal konularda ergenlerin en sık tartıştıkları aile üyesi baba olduğu görüldü.

Araştırmaya göre gençler en çok annelerinden destek alıyor, boş vakitlerini en çok okuldan ya da mahalleden arkadaşlarıyla geçiriyor. Ailelerin çocuklarına yönelik beklentilerini de ortaya koyan araştırmaya göre, aileler çocuklarından en çok okula gitmeleri ve derslerini çalışmalarını istiyor.

Gençler sorundan kaçıyor

Çalışmaya katılan ergenlerin ”mutlu” olduğu belirlendi. ”Mutlu” ve “çok mutlu” olduğunu belirten ergenlerin oranı yüzde 80 iken, katılımcıların yalnızca yüzde 4’ü “mutsuz” ya da “çok mutsuz” olduğunu ifade etti.

Bir sorunla karşılaştıklarında ergenlerin temel davranış biçiminin söz konusu sorundan farklı biçimlerde kaçmak olduğu da tespit edildi.

Katılımcıların yüzde 62’si ergenlikle birlikte giyim kuşama, süse daha düşkün olduklarını belirtirken, üçte biri ise fiziki görünümüne ilişkin hoşnutsuzluk duymaya başladığını, yüzde 43’ü karşı cinse ilgisinin arttığını kaydetti.

Gençlerin yüzde 30’u ergenlikle birlikte aile içinde büyükleriyle daha çok tartışmaya başladığını da ifade etti.

Ergenlerin büyük çoğunluğu genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, ankete katılanlar ortalama kilosunun 54, ortalama boyunun ise 163 santimetre olduğu tespit edildi. Buna göre araştırmaya katılan ergenlerin yüzde 29’u “zayıf, yüzde 63’ü ”normal” kategoride yer alıyor. Kilolu gençlerin oranı yüzde 6, obez gençlerin ise yüzde 1’lerde kaldı.

Sözlü şiddet anneden, fiziksel şiddet babadan

Ergenlerin yüzde 54’ü evlerinde sözlü şiddet içeren bir durumun hiç yaşanmadığını belirtirken, sözlü şiddetin en yüksek oranda anneden geldiği görüldü.

Gençlerin yüzde 92’si son bir yıl içinde evde fiziksel şiddete maruz kalmadığını ifade ederken, fiziksel şiddetin en çok baba tarafından uygulandığı tespit edildi. Yüzde 93’ünün evde aşağılanma, alay edilme, dışlanma gibi davranışlara maruz kaldığını belirtti gençler, yüzde 72’si okulda sözlü şiddete, yüzde 91’i ise fiziksel şiddete maruz kalmadığını kaydetti.

Okulda fiziksel şiddete uğradığını belirtenlerin yüzde 8’i şiddetin kaynağını ”arkadaşlar”ı olarak gösterirken, bunu öğretmenleri izledi. Ankete katılan ergenlerin yüzde 97,5’i okulda cinsel istismara uğramadığını belirtti.

Araştırma ergenlerin sokakta da şiddete maruz kalmadığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 96’sı son bir yıl içerisinde sokakta cinsel istismara uğramadığını ifade ederken, ergenlerin yüzde 63’ü son bir yıl içinde hiç sözlü şiddet, yüzde 88’i de hiç fiziksel şiddet uygulamadığını kaydetti.

Gençler sigara içmiyor, alkol tüketmiyor

Araştırmaya katılan gençlerden yüzde 5’i evden kaçmayı düşünürken, bu kesimin yüzde 36’sının bu düşünceyi uygulayarak evden kaçtığı görüldü. Ergenlerin yalnızca yüzde 4’ü kendi kendine zarar vermeyi düşünürken, bu kesimin yüzde 33’ünün kendine zarar veren bir davranışta bulunduğu belirlendi.

Ergenlerin yüzde 82’si bugüne kadar hiç sigara içmediğini belirtirken, sigarayla ilk tanışma yaşının yaklaşık 13. yaşın ortaları olarak tespit edildi.

Araştırmaya katılan ergenlerin yüzde 91’i bugüne kadar hiç alkollü içecek içmezken, ilk kez alkol alma yaşı ortalama 14 olarak belirlendi.

Gençlerin beklentisi ”spor ve oyun alanları”

Gençlerin en çok istedikleri meslek yüzde 17 oranı ile öğretmenlik ve doktorluk oldu. Bu meslekleri mühendislik ve polislik izledi. Katılımcıların yüzde 87’si hayalindeki mesleğe ulaşabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Gençlerin gelecekten beklentilerinin ”meslek ve aile” olduğu da belirlenirken, yüzde 88’inin gelecekten temel beklentisinin saygın bir meslek sahibi olmak, yüzde 55’inin de paralı bir işe sahip olmak olduğu görüldü. Yüzde 72 oranında genç ise gelecekte evlenip bir aile kurmak isteğini ifade etti.

Araştırmaya katılan gençler çoğunlukla hayatlarının iyi yönde gideceğini düşünüyor. Geleceğe ilişkin karamsar olanların oranı yüzde 11,5; ülkenin geleceğinin iyi olacağını düşünenlerin oranının yüzde 39 olduğu görülüyor.

Gelecekte dünyanın durumunun ”çok iyi” olacağını düşünenlerin oranı yüzde 29, ”çok kötü” olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 26 olarak belirlendi.

Gençler kamu kurumlarından en çok “yeni spor ve oyun alanlarının açılması”nı beklediklerini dile getirirken, ”iş imkânlarının artırılması”, ”yoksullara sosyal yardım yapılması” da beklentiler arasında yer aldı.

Yüzde 11’inin hobisi var

Araştırma katılımcıların yüzde 58’inin hiç tiyatroya gitmediğini de ortaya koydu. Hiç gazete okumayanların oranı yüzde 47, sık sık ya da her zaman internet kafeye gidenlerin oranı ise yüzde 12 olarak belirlendi.

Gençlerin yüzde 90’a yakını hiçbir zaman el işi yapmadığını ifade ederken, yüzde 11’i başka ilgi alanı ya da hobisi olduğunu kaydetti.

Çoğunun evinde bilgisayar olan gençlerin hanelerinin yüzde 82’sinde internet erişimi bulunuyor. İnternet kullanan ergenlerin yüzde 67’sinin günde 1-2 saatini internette geçirdiğini belirtti.

Yüzde 76.5 gibi önemli bir çoğunluğun sosyal paylaşım sitelerini kullandığının görüldüğü araştırmada, ikinci sırada yüzde 51’le oyun siteleri, yüzde 29 ile müzik/radyo siteleri yer aldı.

Görüşülen ergenlerin yüzde 59’unun cep telefonu olduğu, cep telefonlarının ise yüzde 51’inin “akıllı” telefon olduğu belirlendi.

En çok yerli dizileri izliyorlar

Gençlerin yüzde 55’i günde ortalama 1-2 saat televizyon izlerken, yüzde 3’lük bir kesim hiç televizyon izlemediğini belirtti.

En çok izlenen televizyon programları yüzde 66 oranla yerli dizilerin olduğu belirlenirken, bunu yüzde 36 ile müzik programları, yüzde 27 ile Türk filmleri takip etti. Haberlerin izlenme oranı ise yüzde 6 olarak tespit edildi.

Yüzde 47’sinin gazete okumadığını belirttiği gençler, gazetelerin en çok spor ve magazin haberlerini okuduklarını ifade etti.

Ergenlerin yüzde 44’ü ”Türkçe Pop”,  yüzde 21’i ”Yabancı Pop”, yüzde 10’u ”Rap” türünün müzik dinlerken, her türlü müziği dinlediğini belirtenlerin oranı yüzde 34 oldu.