Gençlik parasını yönetmeyi öğreniyor

Gençlik
Ulusal Gençlik Parlamentosu tarafından oluşturulan ve Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat , Visa Europe Türkiye ortaklığında yürütülen, 15-30 yaş arası gençler iç...
EMOJİLE

Ulusal Gençlik Parlamentosu tarafından oluşturulan ve Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat , Visa Europe Türkiye ortaklığında yürütülen, 15-30 yaş arası gençler için, kişisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı sağlayan “Paramı Yönetebiliyorum” projesi Elazığ Gençlik ve Kültür Derneğinin katkılarıyla, Doğu Anadolu Bölgesindeki illerde yaşayan gençlere yönelik eğitimlerine başladı. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Elazığ Gençlik ve Kültür Derneği Başkanı Arif Sıddık Barata ; “Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Visa Europe ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği gençler arasında finansal bilinci geliştirerek sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla bir araya gelerek “Paramı Yönetebiliyorum Projesini hazırlamıştır. Projenin hedefi, kademeli olarak toplumda 15-30 yaş diliminde tüm gençlere erişecek yaygın eğitim programları hazırlamak ve bunları hayata geçirmektir. Proje kapsamındaki gönüllü eğitmenlerin akran eğitim modeli ile yürüttüğü etkinlikler Türkiye genelinde devam etmektedir. Bu kapsamda Doğu Anadolu Bölgesi’ne yönelik olarak gerçekleştirilecek olan Paramı Yönetebiliyorum projesi eğitimleri de derneğimiz tarafından verilecektir” dedi.

 Eğitimlere katılarak başarıyla tamamlayan gençlere eğitim sonunda katılım sertifikalarının da verileceğini sözlerine ekleyen Dernek Başkanı Barata, “Nüfusunun yarısı gençlerden oluşan ülkemizde gelir ve istihdam rakamlarına bakıldığında, gençler arasında, özellikle de daha az gelişmiş bölgelerde finansal fırsatlar ve bilgi kaynaklarından faydalanma konusunda sıkıntı yaşandığı görülmektedir. Gençler nadiren de olsa finansal planlama yapmakta ve finansal geleceklerini garanti altına alabilmektedir. Türkiye’de başarılı yatırım yapma, kısa ve uzun vadeli finansal bütçe hazırlama, hatta temel ekonomik ve finansal terminolojiye hakim olma konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntılar sonucunda ülkemizde uzun soluklu kalkınma sorunları yaşanabilir. Paramı Yönetebiliyorum projesi ile sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunulmaktadır. Bu eğitimler ile gençlere paralarını yönetmeyi öğreterek; sağlıklı bir finansal gelecek oluşturmaları ve böylece sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunmak hedeflenmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.