Yapılan Araştırmalara göre Gençler boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor?

Gençlik
Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi’nin (SEKAM) yaptığı gençlik araştırması gençlerin boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Son yıllarda gençler üzerinde yapılmış en ka...
EMOJİLE

Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi’nin (SEKAM) yaptığı gençlik araştırması gençlerin boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Son yıllarda gençler üzerinde yapılmış en kapsamlı araştırma niteliği taşıyan SEKAM araştırmasının sonuçlarına göre gençler boş zamanlarını aileleriyle birlikte vakit geçiriyor.

GENÇLER BOŞ ZAMANLARINI AİLELERİYLE GEÇİRİYOR

81 ilde 5541 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Türkiye Gençlik Raporu: Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri’ başlıklı SEKAM araştırmasında gençlerin boş zaman faaliyetleri, boş zaman ile cep telefonu, kitap, televizyon ve gazete ilişkisi saptandı. Katılımcıların sorulara verdikleri cevaplardan elde edilen sonuçlara göre, iş, okul, beslenme, temizlik, uyuma gibi zorunlu sorumluluk ve faaliyetlerinin dışında, gençlerin yüzde 9’unun herhangi bir boş zamanı yokken yüzde 58’lik bir kesimin günde yaklaşık 3 saat boş zamanının olduğu tespit edildi.

Gençlerin yüzde 24’ü aileleriyle birlikte bulunarak, yüzde 18’i arkadaşlarıyla sohbet ederek, yüzde 13’ü gezerek, yüzde 11’i internette dolaşarak, yüzde 10’u kitap okuyarak, yüzde 9’u televizyon izleyerek-sinemaya giderek, yüzde 5’i müzik dinleyerek, yüzde 6’sı telefonla konuşup mesajlaşarak ve yüzde 4’ü de spor yaparak boş zamanlarını değerlendirmeyi tercih ediyor. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirme noktasında elde edilen sonuçların gösterdiğine göre gençlikte ciddi bir bireyselleşme olduğu dikkat çekiyor.

KİTAPLAR ARASINDAN EN ÇOK ROMAN TERCİH EDİLİYOR

Gençlerin yüzde 10’u boş zamanlarında kitap okurken, yüzde 11’i hiç kitap okumuyor, yılda 11 ve üstü kitap okuyanların oranı da yüzde 15 olarak saptandı. “ Yılda ortalama kaç kitap okuyorsunuz” sorusuna gençlerin yüzde 28,7’si 1-3 adet, yüzde 27,9’u 4-7 adet cevabını verirken, yüzde 17,1’i 8-10 adet kitap okuduğu cevabını verdi. Gençler arasında en çok okunan kitap türünü de roman oluşturuyor, gençlerin yüzde 57,9’u roman okuduğunu ifade ederken, romandan sonra en çok okunan kitap türünü de yüzde 8,8 oranında tarih kitapları oluşturuyor.

GENÇLERİN YARISI GÜNDE 3 SAATİNİ TELEVİZYON KARŞISINDA GEÇİRİYOR

Gençlik araştırmasında boş zamanı değerlendirmede en çok kullanılan araçlardan bir tanesi olan televizyon ile gençlerin ilişkisi de incelendi. Katılımcılara “Günde ne kadar TV izlersiniz” sorusu soruldu, alınan cevaplara göre gençlerin yaklaşık yarısı yani yüzde 48’i günde 1-3 saatini televizyon karşısında geçirirken, yüzde 11’i 4-5 saatini televizyon karşısında geçiriyor. Bu sonuçlara bakarak gençler arasında televizyon seyretme bağımlılığına doğru bir gidişin olduğu şeklinde bir değerlendirme yapmak mümkün. Araştırma sonuçlarına göre gençlerin yüzde 34,3’ü polisiye dizileri izlerken, yüzde 22,5 aşk konulu dizileri izlemeyi tercih ederken, yüzde 20,7’si belgeselleri izlemeyi tercih ediyor.

EN ÇOK SİYASİ VE GÜNCEL HABERLER OKUNUYOR

SEKAM tarafından yapılan araştırmada gençlerin gazete okuma alışkanlıkları da tespit edildi.  “Hangi sıklıkta gazete okuyorsunuz” sorusunda gençlerin yüzde 23,9’u “her gün” yanıtını verirken, yüzde 31,4’ü “haftada birkaç gün”, yüzde 4,5’i ise “hiç gazete okumam” yanıtını verdi. Gazete okuyanların yüzde 32’sinin güncel olaylarla ilgili haberleri, yüzde 13,4’ünün siyasi haberleri, yüzde 13’ünün köşe yazılarını ve yüzde 12,4’ünün de spor yazılarını okuduğu saptandı. Gençlerin gazetelerde siyasi ve güncel olaylarla ilgili haberleri tercih etmesi güncel ve siyasi olayların gazetelerde abartılı ve sansasyonel bir şekilde verilmesi ve siyasetçilerin gerilim politikasına dayalı bir dil kullanmasıyla ilişkilendirilebilir.

İNTERNET CHATLEŞMEK İÇİN KULLANILIYOR

Gençliğin internetle olan ilişkisi araştırma kapsamında saptanan bulgulardan bir tanesi. Elde edilen sonuçlara göre gençlerin yaklaşık olarak yarısı olarak tanımlayabileceğimiz yüzde 43’lük kesimi interneti her gün, yüzde 27,8’i birkaç günde bir, yüzde 15,3’ü çok seyrek, yüzde 9,2’si hafta bir kullanırken, yüzde 4,7’si ise interneti hiç kullanmıyor. Ayrıca araştırmada gençlerin ne amaçla kullandığı da tespit edildi ve buna göre gençlerin yüzde 44’ünün interneti chatleşme tarzında birbirleriyle iletişim kurmak için kullandığı saptandı. İnterneti bilgi edinmek ve ödev yapmak için kullanan gençlerin oranının ise yüzde 25 olduğu sonucu ortaya çıktı. Gençlerin interneti daha çok chatleşme tarzında bir iletişim amaçlı kullanması, hem zaman kaybı hem de insani ilişkiler açısından sanallaşmayı getirdiğinden üzerinde dikkatle durulması gereken bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.

İNTERNET KİŞİLİK VE KİMLİK BOZULMASINA SEBEP OLUYOR

İnternet kullananların kişilik özelliklerinin tespit edilmesi noktasında katılımcılara “Kişilik ve hayatınız açısından fırsatçı olmak ne kadar önemlidir?”, “Popüler olmak, bireyin kişilik ve hayatı için ne kadar önemlidir?”, “Kişilik ve hayatınız açısından Güzellik/Yakışıklılık ne kadar önemlidir?”  gibi sorular yönetildi. Bu sorulara verilen yanıtlara göre, gençlerin %51’i yakışıklığı, %33’ü popülerliği ve %26’sı fırsatçılığı önemli birer özellik olarak kabul ediyor. İnternet kullanma sıklığına bağlı olarak gençler fırsatçılık, popülerlik ve güzellik/yakışıklılığı önemli birer özellik olarak görüyor.  Araştırma sonuçlarına göre, gençlerin fırsatçılığı daha az önemli bir özellik olarak görmesi sevindirici bir durum olarak nitelendirilebilir ancak internetin sağladığı faydalar yanında kişilik ve kimlik bozulmasına sebebiyet vermesi bakımından bu sonuçlar üzerinde düşünülmesi ve tedbir alınması gereken konular olarak karşımıza çıkıyor.

On5yirmi5

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku gidermefanusturservismerkezi