Nikah İşlemleri Nasıl Yapılır?

Evlilik
Evlilik tek tarafın beyanıyla yapılamayacağı için çiftlerin ilk başvuruda beraber bulunmaları zorunludur. Nikah işlemleri için damat veya gelin adayının bağlı bulunduğu semtin nikah memurluğuna çiftle...
EMOJİLE

Evlilik tek tarafın beyanıyla yapılamayacağı için çiftlerin ilk başvuruda beraber bulunmaları zorunludur.

Nikah işlemleri için damat veya gelin adayının bağlı bulunduğu semtin nikah memurluğuna çiftlerin şahsen başvurmaları gerekmektedir. Sadece bir kez birlikte gidip imzalarınızı attıktan sonra işlemleri taraflardan biri takip edebiliyor. 

Eğer nişanlınız yurt dışında, başka bir şehirde veya askerdeyse evrakları tamamladığınız takdirde dosya açılabiliyor, döndüğünde de imzası alındıktan sonra tarih alabiliyorsunuz. Aynı şekilde ayrı şehirlerde müracaat da mümkün olabiliyor. Bu durumda, müracaatı alan evlendirme memurlukları derhal karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler.

Başvuruda istenen evraklar: Başvurunuzu bir defada tamamlamak için aşağıdaki evrakları hazırladıktan sonra nikah memurluğunuza gidebilirsiniz. Fakat sizden ayrıca bilgi formunu ve evlendirme beyannamesini doldurmanızı ısteyecekler, bunları önceden temin edebileceğiniz gibi evraklarınızla gittiğinizde de doldurabilirsiniz. Başvuruyu yapmaya gittiğiniz gün düğün yapmayı düşünüyorsanız mekanı da önceden belirlemiş olmanız gerekiyor. İstediğiniz gün ve saatte nikahınızın gerçekleşmesini istiyorsanız çok erken başvuruda bulunun, yaz ayları için 6 ay kala sürekli arayarak düşündüğünüz ay için başvuruların hangi tarihte başlacayağını öğrenebilirsiniz.

1. Evlenme beyannamesi (bu beyanname dört kopya olarak düzenlenir). – Fotoğrafları yapıştırmadan önce mutlaka sorun, hepsine yapıştırmanız gerekmiyor).

2. Nüfus cüzdanları ve fotokopileri (Fotoğraflı olması gerekiyor).

3. Sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu: Hükümet Tabibliği, Sağlık Ocağı veya Kadıköy Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden onaylanmış evlenme raporu (Evlenmeye engel hastalığın bulunmadığını gösteren sağlık raporu)

4. İkametgah Belgesi: Çiftlerden birinin ilgili ilçede oturduğunu belgeleyen ikametgah (Fotoğraflı)

5. Vesikalık Fotoğraf: Verilecek 7’şer adet fotoğrafın, inkılap kanunlarına uygun kıyafet içerisinde başı açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir.  (İlçelerde fotoğraf adedi ile ilgili uygulamalar farklılık gösterebilir, telefonla teyit edebilirsiniz).

6. Nüfus kayıt örneği: Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış son medeni hallerini belirten nüfus kayıt örnekleri, kişinin tam künyesi ile nüfus açısından evlenmesine engel bir halinin bulunup bulunmadığını gösterdiği için evlenme ehliyet belgesi olarak kabul edilir. Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından; kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini  ve  evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir. İstanbul’da konsolosluğu bulunmayan yabancılar için Ankara’da bulunan Büyükelçiliklerinden alınan bekarlık belgelerinin Dışişleri Bakanlığı’nca onaylatılması gerekmektedir.

7. Rıza Belgesi: Yaşlarının küçüklüğü veya hacir altına alınmış olmaları sebebiyle evlenmeleri ana baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar,müracaat sırasında form beyannameye bunların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır. Rıza belgelerinin imzalanmış olarak getirilmesi halinde bu imzaların o şahıslara ait olduğunun yetkili merciler tarafından tasdik edilmiş olması şarttır. Rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanabilir. Bu takdirde imza tasdiki evlendirme memurunca yapılır. Ana ve babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası kafidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir. Daha önce evlenme, boşanma veya ölüm varsa nüfus cüzdanlarına işlenmiş en son medeni halleri ve  boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 günü dolmayan bayanların Aile Mahkemesi’nden alacakları iddet müddeti kararı.

Bunları Unutmayın:

1. Yukarıda listelenenler zorunlu olarak tüm belediyeler tarafından istenen evraklar, ancak bazı
belediyeler bunların yanında farklı belgeler de isteyebilirler. Bunu öğrenmek için ikametgahınızın
bulunduğu belediyeye telefon açarak listeyi temin edebilirsiniz.

2. Nikah daireleri başvuruları kabul etme saatleri kurumlara göre farklılık gösterebilir. O yüzden nikah işlemleri için başvuru yapmadan bağlı bulunduğunuz belediyenin hangi saatler arasında başvuru kabul ettiklerini öğrenin.

Beyannameyi doldururken dikkat edilmesi gerekenler:

Evlenme Beyannamesi’nin bütün bölümleri okunaklı kitap harfleri ve dolmakalem, pilot kalem veya daktilo ile doldurulur. Doğum tarihleri gün, ay ve yıl olarak tam yazılır.

Nikah memuru: Eğer nikah dairesinde değil de başka bir mekanda evlenmek istıyorsanız nikah memurunu düğün yerine çağırabilirsiniz. Başvurunuzu yaptığınız zaman evlenmek istediğiniz gün, zaman ve yeri bildirmeniz gerekiyor. Size gün ve saat verdiklerinde nikah memurunun cep telefonu nuramasını istemeyi unutmayın!

Nikah dairesi dışında kıyılan nikahlar için nikah dairesine ve nikah kıyıldıktan sonra da memura ek bir ücret ödeniyor. Nikahın yapılacağı yere gore (5 yıldızlı oteller, 4 yıldızlı oteller, tekne veya nikah salonu) fiyatlar değişiyor.

Nikah şahitleri: Nikah şahitlerinize önceden karar verin, nikah kıyılmadan hemen önce şahitlerinizin isim, soyadı ve mesleğini nikah memuruna bildirmek gerekiyor. Son dakikada telaş yaşamamak için nikah şahitlerinizle ilgili bilgileri bir kağıda yazıp düğünden/nikahtan önce memura teslim etmek üzere bir yakınınıza verebilirsiniz. Şahit olabilmek için reşit ve mümeyyiz olmak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır. Görüşleri itibarıyla mümeyyiz olmadıkları ve evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik yapamazlar. Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahittir.

Sağlık kontrolü: Yeni evlenecek kişilerin sağlık kontrolü yaptırmaları gerekiyor, nikah için başvuru yağtıktan hemen sonra belediyede yakında bir hastane sorabilirsiniz. Özel hastanelerin yaptığı testler Kabul edilmediği için sormadan testlerinizi yaptırmayın. Kan testi ve verem savaş röntgen sonuçlarını nikah memurluğuna teslim etmeniz yeterli. Bir günde bütün bu işlemleri tamamlayabilirsiniz. (Örnek: Kadıköy evlendirme dairesi karşısındaki KASDAV’da her iki sağlık taramasının sonucunu aynı gün içerisinde ve aynı mekanda yaptırıp neticeleri alabilirsiniz).

Gelin adayının soyadı: Yeni düzenlemelere göre gelin adayının eşinin soyadını kullanması zorunlu değil, ancak bunu başvuru esnasında belirtmeyi unutmayın. Nikah kıyıldıktan sonra evlilik cüzdanında soyad değiştiği için işlemler daha zor, çünkü mahkeme kararı gerekiyor. Her iki soyadını birlikte kullanmak da mümkün.

(Kadın koca soyadı ile birlikte önceki soyadını da taşımak istediğini evlenme akdi sırasında yazılı olarak evlendirme memurluğuna, evlenme akdi sırasında müracaat etmemiş ise daha sonra nüfus müdürlüğüne başvurarak yazılı olarak talep edebilir. Önceki soyadı, koca soyadı ile birlikte tescil edildikten sonra, kadın sadece koca soyadını taşımaya karar verirse bu ancak mahkeme kararı ile mümkün olur. Soyadı ile ilgili talep bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir).

Türk Medeni Kanunu’na göre evlenmek isteyenlerin şu şartları taşıması gerekiyor…

Başvuru Koşulları

1.Yasalar önünde reşit olmak, Hakim veya kanuni temsilcinin izni olması,
2.Kanunen evlenmeye mani hali olmamak,
3.Evlenmeye mani sağlık sorununun bulunmadığına dair sağlık raporu almak,
4.İkamet edilen mahallin evlenmeye yetkili kurumuna müracaat etmek,
5.4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 124. maddesinde yaş şartı arandığından;
-Erkek veya kadın 17 yaşını bitirmedikçe evlenemez,
-16 yaşını bitiren kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir,
-17 yaşını dolduran kadın ve erkek yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.
-Mümeyyiz olmak.


İşlem Adımları

1.Evlenmeye karar veren ve kanunen mani hali bulunmayan çiftler istenilen belgeleri tamamlayarak Evlendirmeye yetkili kuruma müracaat ederler,
2.Nikah için gün alınır,
3.Nikah günü çiftler 2 şahit ile birlikte hazır bulunur,
4.Nikah işlemi bittiği anda evlenen çifte uluslararası evlenme cüzdanı verilir,
5.Evlendirmeyi yapan kurum tarafından evlenme formları tanzim edilerek ilgili Nüfus Müdürlüklerine gönderilir,
6.Nüfus Müdürlüğü evlenmeyi tescil eder.

Başvuru Yeri

Belediye Başkanlıkları (Evlenme Memurluğu),
Nüfus Müdürlükleri,
Köy Muhtarlıkları,
Yurtdışında evlendirmeye yetkili makamlar.
Başvuru Şekli

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez. İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.


Özel Durumlar

1.Evlenmek isteyen çiftler taraflardan birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvurmak zorundadırlar,
2.Evlenecek şahısların bekar, dul veya boşanmış olmalarına dikkat edilir,
3.İbraz edilen belgelerdeki kayıt ve fotoğrafların ilgililere ait olması gerekir.

Ayrıca;
İşlem adımları bölümüne 7. madde olarak ; “Bir Türk Vatandaşı ile evlenme kendiliğinden Türk Vatandaşlığını bahşetmez, ancak bir Türk vatandaşı ile evlenme nedeni ile Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar en az 3 yıldan beri evli olmaları, fiilen birlikte yaşamaları ve evliliğin devamı kaydıyla, yurt içinde en büyük Mülki idari Amirliklerine, yurt dışında ise Türk Konsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine İçişleri Bakanlığınca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, aranan şartları taşıdıkları anlaşılan kişiler, bu durumun tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren Türk Vatandaşlığını kazanırlar.Ancak , bir Türk Vatandaşı ile evlenen yabancı evlenmekle eski vatandaşlığını kaybediyorsa Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanır.Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde akitte hüsnüniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.”

Kaynakça:

Evliliğim.com