Kalp Pilleri Hiçbir İşe Yaramıyor!

Yetişkin Sağlığı
Amerikan Tabipler Birliği’nin resmi yayın organı Archives of Internal Medicine dergisinde bugün yayımlanan araştırmanın sürpriz sonuçlarının hasta tedavi kılavuzlarını değiştirmesi bekleniyor. K...
EMOJİLE

Amerikan Tabipler Birliği’nin resmi yayın organı Archives of Internal Medicine dergisinde bugün yayımlanan araştırmanın sürpriz sonuçlarının hasta tedavi kılavuzlarını değiştirmesi bekleniyor.

Kalp resenkronizasyonu tedavisi Türkiye’de de sık uygulanıyor. Kalp piliyle, kalbin hem sağ hem de sol karıncığı uyarılıp kasılmada gözlenen uyum bozukluğu gideriliyor. Kalp yetersizliği tedavisi gören 6 bin hastanın verilerini inceleyen Doç. Dr. Sipahi, hastaların yaklaşık yarısının bu tedaviye yanıt vermediğini gördü.  Araştırma Amerikan Kalp Birligi’nin pil tedavisiyle ilgili tedavi kılavuzlarının sorgulanmasını gündeme getirdi. Birlik mevcut kılavuzlarında bu tip pillerin kasılma kusuruna bağlı kalp yetersizliği olan ve aynı zamanda kalp elektrosunda “QRS uzaması” adıyla bilinen bir bozukluğu bulunan hastalara takılmasını öneriyor. Daha açık bir ifadeyle, QRS uzamasının 120 milisaniyeyi geçtiği hastalarda bu tedavi yönteminin mutlaka uygulanması öneriliyor. Ancak son araştırma, bu sınırın 120 milisaniye değil, 150 milisaniye olması gerektiğini gösteriyor.Cleveland’daki Case Western Reserve Üniversitesi’nde çalışan Doç. Dr. Sipahi, araştırmasıyla ilgili şunları söylüyor:

‘Doğru’ hastada yararlı

“Bu tarz pil tedavisi gören hastaların yaklaşık yüzde 40’ında elektroda QRS uzaması 120 ila 150 milisaniye arasında. Kılavuzlar 120 milisaniyeyi geçen tüm kalp yetersizliği hastalarında pilin mutlaka takılması gerektiğini söylüyor. Oysa QRS uzaması 120 ila 150 milisaniye arasındaki hastalar, bu pahalı ve riskleri de olan tedavi yönteminden hiçbir fayda görmüyor. Ne şikâyetleri azalıyor ne de ömürleri uzuyor. Bu nedenle Amerikan Kalp Birliği’nin ve diğer meslek örgütlerinin tedavi kılavuzlarını süratle düzeltmeleri gerek. Öte yandan, QRS uzaması 150 milisaniyenin üzerinde olan hastalarda bu cihazlar hayat kurtarıcı ve kardiyologlar bu hasta grubunda pil tedavisini uygulamaya devam etmeli.”

Türkiye’deki tedavi de değişir mi?

Kalp yetersizliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son derece önemli bir sağlık sorunu. Türkiye’de 4 milyona yakın kişi kalp yetersizliğinden mustarip. Bunların 1.5 milyonu buna bağlı ciddi derecede yakınmalardan şikayetçi. Türkiye genellikle Avrupa’nın tedavi kılavuzlarını takip ediyor. Ancak bu konudaki Amerikan kılavuzlarıyla Avrupa kılavuzlar birbirleriyle neredeyse aynı. Dolayısıyla Amerikan kılavuzlariyla beraber Avrupa tedavi kilavuzlarının da yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Piyasası 2.8 milyar dolar

Pillerden yararlanamayacak hastalara ilaç tedavisi veriliyor. Her kalp yetersizliği hastasının alması gereken en az 3-4 grup ilaç var. Kalp yetersizliği tedavisinde kullanılan pillerinse dünya çapındaki piyasası 2.8 milyar dolar. Pilin takılması için yapılan masraflar da eklenince ciddi bir maliyet sözkonusu. Dolasıyla araştırmaya göre bu masrafın yaklaşık yüzde 40’ı boşa gidiyor. Doç. Dr. Sipahi’nin dünya tıp literatürüne girmiş 50’ye yakın makalesi bulunuyor.

Hürriyet