Hamile olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Yetişkin Sağlığı
Gebelikte çoğu kadın tarafından hissedilen belirtiler ve bulgular vardır. Bunlardan başlıcaları: Adetin gelmemesi (amenore) Bulantı ve kusma İdrar şikayetleri Yorgunluk Fetal hareketlerin algılanması ...
EMOJİLE

Gebelikte çoğu kadın tarafından hissedilen belirtiler ve bulgular vardır. Bunlardan başlıcaları:

Adetin gelmemesi (amenore)
Bulantı ve kusma
İdrar şikayetleri
Yorgunluk
Fetal hareketlerin algılanması
Göğüslerde değişiklikler
Vajinal mukoza renk değişikliği
Artmış deri pigmentasyonu ve abdominal striaların görülmesi

Amenore
Daha önce düzenli adet gören sağlıklı kadınlarda beklenen adetin görülmemesi gebelik yönünde önemli bulgulardandır. Fakat amenore hiçbir zaman tek başına gebeliğin kesin olduğunu göstermez. Psikolojik ve sosyal şartlar, iklim ve yer değişiklikleri adetin aksamasına neden olabilir. Ayrıca ağır enfeksiyon hastalıkları veya diyabet, ve diğer bazı hormonal hastalıklarda da amenore vardır. Çocuk emziren kadınların yüzde 80′inde amenore görülür. Nadiren de olsa henüz hiç adet görmemiş puberte çağındaki bir çocukta, bir süredir menopozda olduğu bilinen kadında da gebelik olabileceği unutulmamalıdır. Bunların aksine gebe olduğu halde adet gören kadınlar da vardır. Halk arasında buna “üste adet görme” denir.

Bulantı ve kusma
Genellikle gebeliğin 2-12. haftalarında gözlenir. Gebelerin yaklaşık yüzde 50-60′ında bulantı ve kusma görülür. Sıklıkla bulantı sabah uyanıldığında çok şiddetlidir ve gün ilerledikçe azalır. Gebelik sırasında hastanın değişen metabolizmasının, değişik durumunun, endokrin bezlerin bulantı ve kusmada rollerinin olduğu düşünülmektedir. Gebelikte ayrıca tükürük salgısında artış ve ağızda aşırı sulanma mevcuttur.

İdrar Şikayetleri
Gebeliğin başında büyüyen uterus mesaneye bası yapar. Mesane duyarlılığı artar. Kapasitesi azalır. Sık idrara çıkılır. Bu belirti gebeliğin 2.devresinde azalır. 3. trimesterde fetal baş pelvise inince yeniden başlar.

Yorgunluk
Erken gebeliğin sık rastlanan ve bazen çok şiddetli olan belirtisidir. Yorgunluk, yapılan işle orantısızdır. Genellikle 20. haftadan sonra geçer.

Fetal hareketlerin algılanması
Genellikle birden fazla doğum yapmış kadınalrda 16-18. haftalarda, ilk kez doğuracaklarda, 18-20. haftalarda gebe tarafından fetal hareketler hissedilir. Bu batın içindeki kanat çırpılmasını andıran bir duygu olarak algılanır. Bu hareketlerin şiddeti giderek artar. Bu hareketlerin anne tarafından algıladığı ilk ana ‘canlanma’ denir.

Göğüslerde değişiklikler
İlk adet gecikmesinden kısa bir süre sonra memelerde dolgunluk, duyarlılık, karıncalanma hissedilebilir. Gebeliğe eşlik eden meme değişimleri, meme dokusunun hormonal uyarısına bağımlıdır, ama hemen adet öncesinde de aynı belirtiler bulunabilir. Nadiren yüksek prolaktin düzeylerinin varlığında memelerde gebeliktekini andıran değişimler olabilir.

Memelerde bez, yağ ve bağ dokusunda artış olur ve damarlarda, lenf bezlerinde hipertrofi meydana gelir. Böylece memelerin şekil ve kıvamında karakteristik değişiklikler olur.

Vajinal mukoza renk değişikliği
Damar genişlemesine bağlı gelişen kan göllenmesi nedeniyle vulva, vajina ve servikste mavimtırak bir renk belirginleşir.

Artmış deri pigmentasyonu ve abdominal striaların görülmesi
Gebelerin yaklaşık yüzde 90′ında, stria gravidarum da denilen gerilme çizgileri ortaya çıkar. Derialtı ve deri ile ilgilidir. Deri dokusunun elastik lifleri birbirinden ayrılır, altında bulunan ve damardan zengin tabaka kolayca görülür. Gebelerin yalnızca yüzde 10′unda gözlenmez. Gebelikten sonra da beyaz inci sedef gibi izler bırakırlar. Striaların çokluğu kişinin dokusunun elastikiyeti, derialtı dokusunun yağlanması ve gerilmesi ile ilgilidir.

Gebelikte vücudun belli bölgelerinde ortaya çıkan renk artışı (pigmentasyon) en fazla göğüs uçları, yüz, karın ve dış genital organlarda görülür. Göbekle pubis arasında uzanan çizginin koyulaştığı görülür. Ayrıca vücuttaki diğer operasyon izlerinde de pigmentasyon artışı görülebilir.

Alın-yanak-ağız etrafında kirli kahverengi lekeler kadının yüzüne maskelenmiş bir görünüm kazandırır ve kloazma gravidarum denir (Gebelik maskesi).

Aşerme, sinirsel ve ruhsal değişiklikler
Gebe kadında yemek yeme arzusuyla ilgili ve gebelikten önceki durumuna uymayan değişiklikler olur. Bazı yemeklere arzusu artar bazı yemeklere karşı isteksizlik olur. Ekşi, tatlı, tuzlu v.s. isteği artabilir. Gebenin iç-dış dünyasındaki olaylara reaksiyonu çocuğu arzu edip etmemesine göre değişir.

Doktor muayenesi önemli!
Fakat tüm bu anlattıklarımız subjektif belirti ve bulgulardır. Kişiden kişiye çok değişkenlik gösterir. Kesin gebelik tanısı, doktor muayenesindeki objektif bulgular ve laboratuar tetkikleri ile sonucunda konulabilir.

Kadınlaralemi.com