Ananas suyu hastalıklardan koruyor!

Yetişkin Sağlığı
Prof. Dr. Ne­ri­man İnanç yaz ay­la­rın­da yo­ğun gü­ne­şe ma­ruz kal­ma­nın cilt ra­hat­sız­lık­la­rı­na ne­den ola­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. İnanç, ana­nas su­yu­nun bol mik­tar­da de­mir, kal­si­y...
EMOJİLE

Prof. Dr. Ne­ri­man İnanç yaz ay­la­rın­da yo­ğun gü­ne­şe ma­ruz kal­ma­nın cilt ra­hat­sız­lık­la­rı­na ne­den ola­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. İnanç, ana­nas su­yu­nun bol mik­tar­da de­mir, kal­si­yum, A, B ve C vi­ta­mi­ni içer­di­ği­ni ifa­de et­ti. İnanç, için­de­ki do­ğal şe­ker­le vü­cu­da ener­ji ver­di­ği­nin de al­tı­nı çiz­di.

İnanç “A­na­nasın 100 mi­li­lit­re­sin­de 11 mi­lig­ram C vi­ta­mi­ni var. Ko­la­jen olu­şu­mu­na yar­dım­cı olanC vi­ta­mi­ni gü­ne­şin za­rar­lı ışın­la­rı­nın mey­da­na ge­ti­re­bi­le­ce­ği cilt so­run­la­rı­nı ön­le­r. Bol mik­tar­da de­mir ve kal­si­yum içe­rdiği için gü­neş­te yıp­ra­nan saç­la­rın ye­ni­ler, an­ti­ok­si­dan özel­li­ği ile vü­cut­ta­ki tok­sin­le­rin de atıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­rı­­r” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Yorumla

FİKRİNİ BELİRT TARTIŞMAYA KATIL

Bu Yazıya İlk Yorumu Siz Yapın!
nem kurutmakoku giderme