Zaman Ve Takvim Nedir? Türklerin Kullandıkları Takvimler

Tarih
TAKVİM NEDİR? *Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur. Tarihte takvimi ilk kullanan medeniyet Sümerlerdir. *Sümerler ay yılı  takvimini  kullanmışlardır. *Sümerler, 360 günden ibaret o...
EMOJİLE

TAKVİM NEDİR?

*Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur. Tarihte takvimi ilk kullanan medeniyet Sümerlerdir.

*Sümerler ay yılı  takvimini  kullanmışlardır.

*Sümerler, 360 günden ibaret olan ay yılını, 30 günlük 12 aya bölmüşlerdir.

*Tarihte ilk GÜNEŞ TAKVİMİ’ni MISIRLILAR’dır.

*Mısırlılar tarafından güneş yılı esasına göre oluşturulan takvim Roma Hükümdarı Julius Caesar (Jül Sezar) zamanında yeniden düzenlenmiş ve “Jülien (Jülyen) takvimi” adıyla kullanılmaya başlanmıştır.

*Daha sonra Jülien takvimi, Papa XIII. Gregorious tarafından yeniden oluşturularak “Gregoryen takvimi” adını almıştır.

TÜRKLERİN KULLANDIKLARI TAKVİMLER:

1)- 12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ:

*Türklerin kullandığı en eski takvimdir.

*Güneş yılını esas alır .*21 mart takvimin  başlangıcı kabul edilir.

*Bu takvimde her yıl bir hayvan adıyla anılıyordu.

*Yıllar sayı ile değil, hayvan adlarıyla gösterilir. Aylar sayılarla belirtilmiştir.

2)- CELALİ TAKVİM:

*Büyük Selçuklular zamanında Melikşah tarafından hazırlatılan bu takvim güneş yılına göre, Ömer Hayyam tarafından  hazırlanmıştır.

*Takvimin başlangıç tarihi olarak 1079 yılı kabul edilmiştir.

*Güneş yılını esas alır

*Yılbaşı 1 marttır.

3)- HİCRİ(HİCRET) TAKVİMİ:

*Ay yılını esas alır.

*Başlangıç olarak Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye   hicret ettiği 622 yılını alır.

*Bugün dini günlerde bu takvimi kullanmaktayız.

*Hz Ömer döneminde  kullanılmaya  başlanmıştır

4)- RUMİ TAKVİM:

*Güneş Yılını esas alır.

*Gündelik hayatta Hicri takvim kullanılırken1839 yılından itibaren Osmanlı  Devleti’nde mali işlerde (vergi, maaş vb.) aksama olmaması için kullanılmıştır.

5)- MİLADİ(MİLAT) TAKVİMİ:

*1926′ dan itibaren kullandığımız takvimdir.

*Günümüzde ise Milat takvimi  denilmektedir.

*Milat takvimi Hz. İsa’nın doğuşunu(sıfır) kronolojinin başlangıcı olarak kabul eder.

 

HİCRİ TAKVİMDEN MİLADİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ
SORU: Hicri 1340 yılını Miladiye çeviriniz.
Hicri=1340 Miladi=?
1340 ÷ 32 = 40,6 (Yaklaşık 41)
1340 – 41 = 1299      1299 + 622= 1921
MİLADİ TAKVİMDEN HİCRİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ
SORU: Miladi 1998 yılını Hicri takvime çeviriniz.
Miladi=1998 Hicri=?
1998 – 622 = 1376 1376 ÷ 33 = 41,7 (yaklaşık 42) 1376 +42 = 1418

 

RUMİ TAKVİMDEN MİLADİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ:
SORU: Rumi 31 Mart 1325 , Miladi=?
31 Mart 1325
+ 13 584 İki takvim arasında 13 gün
______________ 584 yıl fark vardır.
13 Nisan 1909

 

MİLADİ TAKVİMDEN RUMİ TAKVİME ÇEVİRME İŞLEMİ
Miladi 29 Ekim 1923 , Rumi=?
29 Ekim 1923
– 13 584

_______________
16 Ekim 1339

 

(Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…)