YILDIRIM BAYEZIT DÖNEMİ (1389-1402) ÖNEMLİ OLAYLAR

Tarih
1)- Niğbolu Savaşı(1396), 2)- Anadolu’da Türk Birliğinin Sağlanması, 3)- İstanbul Kuşatmaları, 4)- Ankara Savaşı     1)-NİĞBOLU SAVAŞI (1396): Sebepleri: a)- Kuşatma altında bulunan Bi...
EMOJİLE

1)- Niğbolu Savaşı(1396),

2)- Anadolu’da Türk Birliğinin Sağlanması,

3)- İstanbul Kuşatmaları,

4)- Ankara Savaşı

 

 

1)-NİĞBOLU SAVAŞI (1396):

Sebepleri:

a)- Kuşatma altında bulunan Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi,

b)- Macarlar’ın Osmanlıların Balkanlar’daki ilerleyişi karşısında papadan yardım istemesi.

Savaş : Avrupa Devletlerinin ordularından oluşan (Macar, Fransız, Alman, İngiliz, Polonya, Venedik ve diğerleri) Haçlı ordusunun Niğbolu kalesini kuşatması üzerine, Yıldırım Bayezid İstanbul kuşatmasını kaldırarak, Niğbolu önlerinde Haçlı ordusunu yendi.

Önemi :

a)- Bu zaferden sonra bulgaristan tamamen Türk topraklarına katıldı.

b)- Bu zafer Anadolu Türk Birliğinin sağlanmasında da etkili oldu.

c)- Mısır’daki halife Yıldırım’a “Rum Diyarının Sultanı” ünvanını verdi.

 

2)- ANADOLU’DA TÜRK BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI:

 

Hatırlanacağı gibi Anadolu’da Türk birliğinin sağlama çabaları Orhan Bey zamanında başlatılmış, bu dönemde Karesi beyliği Osmanlılara bağlanmış, Ankara Ahilerden alınarak Osmanlı topraklarına katılmıştı. I. Murat devrinde beyliklerle akrabalık yoluyla dostluk kurulmaya çalışılmış, Germiyanoğullarından çehiz olarak bazı topraklar alınmış, Karaman Bey’i akrabalığa rağmen düşmanca davranışlarını sürdürünce üzerine sefer düzenlenmiş, yine Hamitoğullarından para karşılığı bazı topraklar satın alınmıştı.

 

YILDIRIM BAYEZID Anadolu birliğini sağlamak için iki sefer düzenledi. Bu seferler sonucunda:

 

a)- Batı Anadolu’daki beyliklerden Germiyan, Aydın,Saruhan, Menteşe ve Hamitoğullarına son verildi.

b)- Candaroğullarına son verildi.

c)- Kadı Burhanettin Beyliği (Eretna devleti) ile yapılan KIRKDİLİM savaşında Osmanlı kuvvetleri yenildi. Şehzade Ertuğrul şehit oldu. Kadı Burhaneddin’in Akkoyunlu Devletiyle yaptığı savaşta ölmesi üzerine bu beyliğin toprakları da Osmanlılara katıldı.

d)- 1401 yılında Karamanoğullarına son verildi.

e)- Dulkadiroğulları Beyliği Osmanlılara bağlandı.

 

3)- İSTANBUL KUŞATMALARI:

 

Yıldırım Bayezıd, bu kuşatmalar sırasında Bizans’a Karadeniz’den gelecek yardımı engellemek için boğazın Anadolu yakasına Anadolu Hisarını (Güzelcehisar) yaptırdı.

 

Bu kuşatmaların başarısız olma sebepleri:

a)- Karamanoğullarının problem çıkarması

b)- Haçlı Saldırıları (Niğbolu)

c)- Timur tehlikesi

 

OSMANLI-BİZANS ANTLAŞMASI:

 

Yıldırım Timur tehlikesinin belirmesi üzerine Bizans ile anlaşma imzalayarak 4.kuşatmayı kaldırdı.

 

Bu antlaşmaya göre:

a)- İstanbul’da Türk mahallesi kurulacak ve bir cami yapılacak.

b)- Türkler ticaret amacıyla serbestçe İstanbul’a girebilecek.

c)- İstanbul’da Türklerin davalarına bakmak için kadı bulunacak.

d)- Bizans Osmanlı Devletine vergi verecek.

 

4)- ANKARA SAVAŞI (1402):

 

  1. yüzyıl başlarında Osmanlılar doğuda Memlük ve Timur Devletiyle komşu olmuşlardı. Timur Çağatay Hanlığına son vererek büyük bir devlet kurmuş, Altınorda devletinin parçalanmasına yol açmış, İran, Irak ve kuzey Hindistan’ı topraklarına katıp, 1400 yılından itibaren Osmanlı topraklarına saldırmaya başlamıştı.

 

ANKARA SAVAŞININ SEBEPLERİ:

 

a)- Yıldırım tarafından toprakları alınan Anadolu Beylerinin Timur’a sığınarak, onu kışkırtmaları.

b)- Timur tarafından toprakları alınan Irak hükümdarı Celayiroğlu Ahmet ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yülük Osman’ın Yıldırım’a sığınmaları

c)- Timur’un Çin’e yapacağı sefer öncesinde arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemeyişi.

d)-Timur’un Osmanlı’dan kabul edilemez istekleri.

 

TİMUR

 

NOT: Timur Yıldırım Bayezıt’dan Anadolu Beylerinin topraklarını iade etmesini, Celayiroğlu Ahmet ve Kara Yülük Osman’ın kendisine teslim edilmesini, Osmanlı Devletinin kendisine bağlılığını bildirmesini istemişti.

SAVAŞ: İki ordu arasında savaş, Ankara’da Çubuk ovasında yapıldı. KARATATARLAR’ın ve Anadolu beylikleri askerlerinin saf değiştirmesi Osmanlı ordusunun savaşı kaybetmesine ve Yıldırım Bayezıt’ın esir düşmesine neden oldu.

 

SONUÇLARI:

a)- İlk ve son kez bir Osmanlı padişahı savaşta esir düştü.

b)- Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek Fetret devrine girdi.

c)- Anadolu Türk birliği yeniden bozuldu, beylikler yeniden kuruldu. (Karesi ve Kadı Burhaneddin beylikleri hariç)

d)- Balkanlar’da Osmanlı ilerleyişi bir süre durdu, hatta bazı topraklar kaybedildi.

e)- Bizans’ın alınması 50 yıl gecikti.

 

 

Ankara Savaşı sonrası Osmanlı Devleti

 

 

FETRET DEVRİ (1402-1413)

 

Timur’un asıl amacı kendisine rakip olabilecek büyük bir Osmanlı Devleti’nin oluşmasını engellemekti. Bu nedenle savaşı kazandıktan sonra Anadolu Beylerinin topraklarını geri vererek, Anadolu Türk birliğini parçaladı. Osmanlı ülkesini Yıldırım’ın oğullarına bıraktı.

Timur’un Anadolu’dan çekilmesinden sonra Yıldırım Bayezid’in 4 oğlu arasında başlayan ve 11 yıl süren taht kavgası dönemine Osmanlı Tarihinde FETRET DEVRİ denir.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…