Yeni Bir Savaşa Doğru: II. Dünya Savaşı

Tarih
1.Dünya Savaşı sonunda galip DEVLETLERİN  çıkarlarını gerçekleştirme yollarının aramaları ,yenilen devletlerin siyasi,ekonomik ve askeri kısıtlamalar ve ağır yükümlülükler getiren antlaşmalar imzalama...
EMOJİLE

1.Dünya Savaşı sonunda galip DEVLETLERİN  çıkarlarını gerçekleştirme yollarının aramaları ,yenilen devletlerin siyasi,ekonomik ve askeri kısıtlamalar ve ağır yükümlülükler getiren antlaşmalar imzalamasına sebep oldu .  *rus çarlığı, Osmanlı devleti ve Alman İmparatorluğu’nun yıkılması Avrupa Diplomasisi  ve kuvvetler  dengesini  temelden  sarstı   *İtilaf  devletleri  sarsılan  bu  dengeyi  anlaşmalar ve  Milli devletler kurduğu izlenimini vererek sağlamaya çalıştı .  *rusyanın ülkesinde sosyalist bir rejim kurması  dünyadan soyutlanmasına sebeb oldu *Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla ortaya çıkan boşluk , İngiltere ve Fransa’nın yayılmacı politikasıyla dolduruldu . * 1925 Locarno Antlaşması’na milletlerarası politikada yumuşama ve işbirliğine gidilerek barışın sürekliliğini sağlamak amacıyla silahsızlanma çabalarına girişildi .  *Dünya barış için çabalarken 1929 ekonomik buhranı etkilerini her yerde  etkilerini gösterdi *Japonyanın 1931 de mançuryayı işgali dünyayı bir savaşın eşiğine getirdi.

  a-) JAPONYA

*ı.Dünya savaşında Japonya almanyaya karşı savaşa girerek pasikfikte ona ait olan adaları işgal etti

*Japonya , 1920 ‘ li ve 1930 ‘ lu yıllarda Uzak Doğu’nun en güçlü devleti oldu .

*Bu Avrupa  devletlerini bazı tedbirler almaya  yöneltti. 1922  “Washington  deniz silahsızlanma konferansında” japonyanın  deniz  kuvvetlerine  sınırlama  getirildi.

* Liberallerin iktidarda olduğu 1927 ‘ ye kadar Japonya , ele geçirmek istediği bölgelere , ekonomik nüfuzu altına aldı .

* 1929 Ekonomik Buhran ‘ nın çıkması  ve askeri destekli  hükümetlerin işbaşına gelmesi , Japonya ‘ nın yumuşak yayılma politikasını değiştirdi .

* Japonya , 1931 ‘ de Mançuryayı işgal ederek Çin ’ e yöneldi .

*Asya’daki faaliyetlerinde serbest kalmak amacıyla , 1933 ‘ de  milletler cemiyetinden çekildi . *Japonya ‘ nın 1937 ‘ de Çin ‘ e saldırması üzerine bu devletler Çin ‘ e  yardıma başladı .* 1938 ‘ de Japonya doğu ve orta Çin ‘ in topraklarını ele geçirdi

İTALYA

*I.Dünya  savaşında  istediklerini  elde  edemeyen  italyada iç karmaşa  1922 yılında  Mussoliniyi  iktidara  taşıdı.

*Mussolini  uzun  süredir italyanın  gerçekleştirmek  istediği  sömürgecilik  düşüncesini “Roma İmparatorluğunun  yeniden  kuruluşu”  adıyla milli bir ideal  haline  getirdi.

*İtalyanın ilk  hedefi  Balkanlarda güç kazanmaktı. 1924  yılında   karışıklık içindeki Arnavutluk İtalyanın himayesine girdi, bir  İtalyan  görevlinin  öldürülmesi  bahane  edilerek Yunanistan’ın  Korfu  adası  işgal  edildi.

*Mussolini  Doğu Akdeniz ve anadoluyu da yayılma alanları arasında saymaktan çekinmedi

*İtalyanın akdenizde kuvvet kazanması Fransanın işine gelmese de İngiltere italyay yı avrupada fransaya karşı bir denge aracaı olarak destekliyordu.

*1929  ekonomik  buhranı  İtalya’yı  oldukça  etkiledi.Bu  İtalyacı  doğal zenginliklere  sahip  Habeşistan’a  yöneltti. İtalya 1934  yılında Habeşistan’a  asker çıkardı

*bunda japonyanın mançuryayı işgaline,  almanya’nın versaydan kurtulma çabalarına batılı devletlerin sessiz kalması etkili olmuştu

*işgal 1936 da tamamalandı.

 ALMANYA

*Versay Antlaşması ‘ nın Almanya ‘ ya getirdiği zorluklar ve 1929 Dünya Ekonomik Buhranı , Nazileri Almanya ‘ da iktidara taşımış ve Hitler ‘ in diktatörlük dönemi başlamıştı .

*Hitlerle birlikte Alman dış politikası yeniden şekillendi . Bu politikanın ilk hedefi Versay Antlaşması ‘ nın maddelerinden kurtulmaktı . İkinci hedefi Almanya dışında Almanların yaşadıkları toprakları almaktı .

*Nazi Partisinin , iktidara gelmesi birçok devleti endişelendirdi . Fransa , Versay Antlaşması ile üstünlüğü kaybetme  ihtimalinden dolayı tedirgin oldu .

*SSCB komünist milletvekillerinin tutuklanmasına tepki olarak Almanya ile ticari ilişkilerini kesti ve ABD ‘ ye yaklaştı . 1934 ‘ te SSCB milletler cemiyetine kabul edildi .

*  Polonya Versay Antlaşması’yla kendine bırakılan Danzig Bölgesi ‘ nin Almanya tarafından işgal edilme ihtimalinden endişe duydu .

*Hitler Polonya’yı rahatlatmak için onlarla  saldırmazlık anlaşması imzaladı  *1933 ‘ te Almanya  milletler cemiyetinden çekildi 1934 ‘ ten itibaren kara , deniz ve hava kuvvetlerine güçlendirme çalışmalarını başlattı . * İngiltere , savunma gücünü arttırırken Fransa da mecburu askerlik süresini uzattı .  *Hitler bu gelişmeler üzerine askerliği mecburi hale getirip Almanya , askerden arındırılan Ren Bölgesi’ne asker gönderdi .  *1935 yılında  versay ant. İle fransaya bırakılan Saar  bölgesi halk  oylaması ile almanya’ya  katıldı *Almanya 1938 ‘ de Avusturya ile birleştiğini ilan ederek burayı ilhak etti .  *Çekoslovakya ‘ nın Südütler bölgesinde 3.5 milyon Alman yaşamaktaydı .  *1938 ‘ de Çekoslovakya ‘ yı işgal etme kararı aldı .  *SSCB ile müttefiki Çekoslovakya ‘ ya sınırları ortak olmadığı için yardım gönderemedi .  *Almanya ,  Fransa , İtalya ve İngiltere arasında Münih Konferansı toplandı .  *Bu konferansta Südet , Almanya ‘ ya verilirken Çekoslovakya toprakları İngiltere ve Fransa ‘ nın garantisi altına alındır . * Münih Konferansı ‘ na davet edilmeyen ve Çekoslovakya ile ilgili kararlarda kendisine danışılmayan SSCB , batılı devletlerden uzaklaşıp Almanya ‘ ya yakınlaştı .

  c-) Savaş Yılı : 1939 

*Münih Konferansı ile Çekoslovakya ‘ dan Südet Bölgesi ‘ ni alan Almanya , 15 Mart 1939 ‘ da Prag ‘ a giderek Çekoslovakya ‘ yı işgal etti .

*Almanya ‘ nın işgallerinden cesaret alan İtalya nüfuzu altında bulunan Arnavutluk’u işgal etti . *Almanya , Versay ’ la serbest şehir statüsüne geçirilen Dantzig ‘ i Polonya ‘dan istedi .

*İsteği kabul  edilmeyince polonyayı  işgale  karar  verdi.

*İtalya ‘ nın 1942 yılının sonuna kadar savaşa giremeyeceğini bildirmesi üzerine Almanya SSCB ‘ ye yaklaştı .

*SSCB-Almanya saldırmazlık Paktı “ imzalandı . Paktın gizli maddelerine göre Baltık bölgesi ve Polonya ‘ ya toprakları iki devlet pay edildi .

*Almanya ‘ nın , 1 Eylülde Polonya ‘ ya saldırması üzerine İngiltere ve Fransa 3 Eylülde Almanya ‘ ya savaş açıldı .      *SSCB , Estonya , Letonya ve Litvanya ‘ yı işgal etti . Finlandiya bası sınır bölgelerinde SSCB ‘ ye vermek zorunda kaldı ( 1940 ) .

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…