XI-XIII.YÜZYILLARDA ANADOLU’DA EKONOMİK HAYAT

Tarih
  Coğrafi konumu itibariyle çok önemli bir merkez olan Türkiye Selçukluları döneminde de devam ettirmiştir.İkta sisteminin uygulanması ile tarımsal alanda büyük artış sağlanmıştır.Ahiler tarafından te...
EMOJİLE

  Coğrafi konumu itibariyle çok önemli bir merkez olan Türkiye Selçukluları döneminde de devam ettirmiştir.İkta sisteminin uygulanması ile tarımsal alanda büyük artış sağlanmıştır.Ahiler tarafından teşkilatlandırılan sanayi,zirai ve hayvani ürünleri değerlendirip madenleri işleyerek ticari faaliyetleri desteklemiştir.Türkiye Selçuklu sultanları Karadeniz ve Akdeniz limanlarını fethetmiş,buralara ithalat ve ihracat müesseseleri kurmuştur.Latinlerle ticaret anlaşmaları imzalamış ve çok düşük gümrük tarifesi uygulamışlardır.Saldırıya uğrayan tüccarın zararlarını hazineden tazmin eden uygulamanın,bir nevi devlet sigortası’nın gerçekleştirilmesi dünya ticaret tarihi bakımından da çok önemlidir.Kervansaraylarda yolcular,hayvanları ile birlikte 3 gün ücretsiz kalıyor,yemek yeme imkanına sahip bulunuyor,hastalar tedavi ediliyor ve fakir yolculara ayakkabı dahi veriliyordu.Kösedağ Savaşı’ndan sonra durum değişmeye başlamıştır.Paranın değerinde yaşanan düşüşler,İlhanlı hazinesinden alınan borçlar iktisadi düzenin bozulmuş olduğunu göstermektedir.Moğollara karşı başlayan çarpışmalar,toprak düzeninin bozulmasına,dış ticaretin zayıflamasına ve Anadolu’nun iktisadi yönden gerilemesine neden olmuştur.Tarlaların ekilememesi ve ekinlerin göçebeler yahut savaşan taraflarca hasara uğratılması köylünün ekim gücünü azaltmıştır.Fakat uçlarda başlayan yeni fetih hareketleri memleketin iktisadi hayatına tekrar bir canlılık getirmiştir.Kösedağ Savaşı’ndan sonra beylikler hakim oldukları bölgelerde siyasi istikrar tarım ve ticaretin gelişmesini sağlamıştır.Ramazanoğulları Çukurova’daki tarımdan,hac ve ticaret  yollarından;Saruhanoğulları ve Menteşeoğulları gibi beylikler sahip oldukları donanmayla ticaretten;Candaroğulları da demir ve bakır madenlerinden önemli ölçüde gelir elde etmişlerdir.Ekonomi o kadar canlanmıştı ki bazı Anadolu beyliklerinin kendilerine ait sikkeleri de mevcuttu.

Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…