Uygarlığın Doğuşu ve ilk Uygarlıklar nelerdir?

Tarih
Uygarlığın Doğuşu ve ilk Uygarlıklar nelerdir?; *insanlık tarihinin uzun bir zamanı kapsaması geçmiş ile ilgili ayrıntılı araştırma yapmayı zorlaştırmış,tarih zamana göre sınıflandırılmıştır. *Yazının...
EMOJİLE

Uygarlığın Doğuşu ve ilk Uygarlıklar nelerdir?;

*insanlık tarihinin uzun bir zamanı kapsaması geçmiş ile ilgili ayrıntılı araştırma yapmayı zorlaştırmış,tarih zamana göre sınıflandırılmıştır.

*Yazının bulunmasından önceki döneme Tarih Öncesi Çağlar, yazının icadından sonraki döneme Tarih Çağları denilmiştir.

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER(PREHİSTORİK DEVİRLER)

*İnsanların varoluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir.

*Yazılı kayıt ve belgelerin olmadığı Tarih Öncesi Çağlar hakkında tarih bilimi en çok arkeolojiden yararlanır.

*Yeni bulgularla birlikte bu döneme ait bilgilerimiz de değişebilir.

*Tarih öncesi devirlerin birbirinden   ayrılmasında kullanılan araç ve gereçlerin niteliğine bakılmıştır.

*Tarih Öncesi Çağlar Taş Çağı ve Maden Çağı olarak ikiye ayrılır.

TAŞDEVRİ:

EskiTaş (Kabataş) Devri:

*Bu devri yaşayan insan toplulukları ilkel bir göçebe hayat sürmüşlerdir.

*Çağlar  arasında en uzun sürendir.

*Genellikle çakmak taşlarının yontulmasıyla şekillendirilmiş kesici, delici ve kazıcı aletler bu dönemin en belirgin buluntularıdır.

*Ağaç kovuklarında, mağaralarda ve nehir yataklarında yaşayan insanlar tabiatta hazır bul duklarıyla,avcılık ve balıkçılıkla  geçinmişlerdir .  *Antalya’da Karain,Beldibi ve Belbaşı Mağaraları Anadolu’da bu döneme ait önemli merkezlerdir.

Orta Taş (Mezolotik) Çağı (MÖ 10.000 – 8.000): *Bu dönemde insanlar, Eski Taş Çağında olduğu gibi hayatlarını avcılıkla ve toplayıcılıkla sürdürmüşler; mağara ve kaya sığınaklarında yaşamaya devam etmişlerdir.

* Daha sonra buzullar erimeye başlamış ve bu dönemin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.

* Bu çağın en özgün buluntuları çakmak taşından yapılmış, mikrolit adı verilen ve günlük yaşamda kullanılmaya yönelik küçük araç gereçlerdir.

Yeni Taş (Neolitik) Çağı (MÖ 8000 – 5500): *Mağara ve kaya sığınaklarında yaşayan insanlar, ovalara ve su kenarlarına inmişlerdir

* toprağı işlemeye başlayarak tarımsal üretime geçmişlerdir.

*Ilk kez köylerin kurulduğu bu dönemde insanlar kendilerine ağaç dallarından ve kamışlardan kulübeler yapmışlar; korunmak amacıyla kulübelerini çamurla sıvamışlar, köylerin etrafını hendek ve çitlerle çevirmişlerdir. *Bu çağda insanlar, yiyecek ve içeceklerini muhafaza etmek için kilden küp, çanak, çömlek yapmışlardır. *Bazı bitkilerin liflerinden elbise dikmişlerdir. *Köpek, at, koyun, keçi, sığır gibi hayvanları evcilleştirilmiştir.*Çayönü Türkiye’de ve Güneydoğu Avrupa’da Yeni Taş Çağında kurulan ilk köy yerleşim yeri, Konya’da bulunan Çatalhöyük ise insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir.

Maden Çağı (MÖ 5500 – 1200)

Bakır (Kalkolitik) Çağı:

*Taş Çağının sonlarına doğru maden keşfedilmiştir.

* İnsanların ilk buldukları ve kullandıkları maden bakırdır.

* Bakırın tabiatta bol bulunması ve kolay işlenir olmasından dolayı bu madenden silah, günlük kullanıma yönelik kap kacak yapılmıştır.

*Altın ve gümüş madenleri daha çok süs eşya yapımında kullanılmıştır.

Tunç Çağı:

*İnsanlar zamanla bakırla birlikte kalayı eriterek daha sert bir karışım olan tuncu elde ettiler.

* Bu dönemde site adı verilen ilk şehir devletleri kurulmuş, bunun ardından Mezopotamya’da Sümer ve Akad; Anadolu’da Hitit Devleti gibi ilk büyük devletler ortaya çıkmıştır.

*Bu devirde yazının bulunmasıyla Tarih Çağlarına geçilmiştir.

Demir Çağı:

*Demirin bulunup işlenmesi insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir.

*Başlangıçta “dövme” tekniği ile demirden az sayıda araç üretilebilmiştir.

*Bu çağda, üretim artmış, ticaret ve silah yapım teknikleri gelişmiştir.

*Küçük şehir devletlerinin yerini büyük devletler almaya başlamıştır.

(Abid Yaşaroğlu Hocanın Ders Notlarından…)