Tarihte Bugün! 7 Mayıs Tarihinde Yaşananlar..

Tarih
Tarihte Bugün! 7 Mayıs Tarihinde Yaşananlar.. 1-) Prusya Dükü, Albrecht Frederich, Königsberg Danimarka’da dünyaya geldi. (1553) Albrecht Frederich 1568’den 1618’e kadar Prusya Düklü...
EMOJİLE

Tarihte Bugün! 7 Mayıs Tarihinde Yaşananlar..

1-) Prusya Dükü, Albrecht Frederich, Königsberg Danimarka’da dünyaya geldi. (1553)

Albrecht Frederich 1568’den 1618’e kadar Prusya Düklüğüne devam etmiştir.

2-) Deli Petro, Rus Çarı oldu. (1682)

Deli Petro namıyla bilinen I. Petro Rusya tarihinde önemli bir yere sahip olmasıyla birlikte, Rusya’ya çağ atlatan adam olarak tanınır. Oldukça reformist bir kimliğe sahip olan I.Petro Rusya’da pek çok yeniliğe imza atmıştır. Petro Rusya’nın gelişimi için Avrupa medeniyetini takip etmek gerektiğine inanıyordu. Bu amacını geliştirmek için Petro, Riga, Amsterdam, Hannover, Berlin gibi muhtelif Avrupa şehirlerine geziler seyahatler düzenlemiştir. Petro Rusya’nın gelişimi için denizciliğin hayati bir öneme sahip olduğuna inanmaktaydı. Rusya’da denizciliğin temelini atmak ve geliştirmek isteyen Petro bu amacını gerçekleştirmek için ilk Hollanda’da bir tersanede çarlık ünvanından beri, sivil olarak çırak olarak çalışmıştır. Burada denizcilik ile ilgili önemli şeyler öğrenen Petro Rusya’ya döndükten sonra Don nehri kıyısındaki Voronej şehrinde bir donanma inşa etmiştir. İlerleyen zamanlarda Avrupa’nın muhtelif yerlerinde uzmanlar ve danışmanlar getirten Petro bu sayede reformlarını daha ilerilere taşıma imkanına sahip olmuştur. Rus donanmasının temelini atarak bir devrim gerçekleştirmiş olsa bile reformları bununla sınırlı kalmayıp geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu reformlar ise, modern anlamda düzenli ordunun kurulması, tıp, mühendisliki gemi imalatı, sanat, alanında yeni okulların kurulması, Moskova’da Matematik ve Deniz Nakliyatı Bilimleri Okulunun açılması, İlimler Akademisinin temelini atan büyükçe bir kütüphaneyle birlikte çok sayıda kütüphanenin açılması, Avrupai tarzda meşhur Sankt Petersburg şehrinin kurulması, Vedomosti adlı gazetenin (Rusya’nın ilk gazetesi) çıkarılması, Bizans takvimini bırakarak modern takvime geçilmesi, ayçiçeği ve patates gibi bir takım Amerika menşeili gıda ürünlerinin Rusya’ya getirilmesi . Ülke topraklarının Smolensk, Arhangelsk, Peterburg, Kiyev, Kazan, Azak, Sibir, Moskova gibi 8 eyalete bölünüp başına çar tarafından atanan yetkililerin atanması şeklinde sıralanabilir. Petro idari ve askeri alanda reformlar yapmış olsa da toplumsal hayat için de reformlar yapmayı unutmadı. Kiliseye karşı yapmış olduğu reform bu anlamda büyük bir öneme sahiptir. Petro’nun dönemine gelinceye dek Avrupa’dan izole, nüfusunun ekserisi köylülerden müteşekkil, geri kalmış bir toplum olan Rus toplumu üzerinde Kilise büyük bir otoriteye sahipti. Bu durumun farkında olan Petro Kilise otoritesini kırmak için Rus Patriği Adrianın ölümüyle patrikliğe varis tayin etmeyi yasaklayıp, 1720’de patriklik makamını lağv etti. Bununla birlikte kiliseyi Rus bürokrasisine bağlı bir memuriyet haline getirmek için Kutsal Sinod (Türkiye’deki karşılığı Diyanet İşler Başkanlığıdır.)’u kurdu. Avrupalılaşmanın toplumsala alana da taşınmasını isteyen Deli Petro yakın çevresine Avrupalılar gibi giyinilmesini ve sakallarını kesmesini emretti. Sakal kesme emri halk tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Dindar Ortodoks olan Rus halkı için sakal kesmek, tanrının yarattığı insan suretine saygısızlık kabul edildiği için yasak kabul edilirdi. Ancak bütün tepkilere rağmen yapmak istediğinde kararlı olan Petro sakalını kesmek istemeyen kimseler için ”sakal vergisi” adlı bir vergiyi zorunlu tuttu. Sakalını kesmek istemeyenler vergi ödemeye mecbur tutuldular. Petro’nun iktidarı ile birlikte Rusya 1720’de çarlık statüsünden imparatorluk statüsüne geçmiştir. Rusya’ya çağ atlatan Deli Petro 1725’te kendi yaptırdığı Sankt Petersburg’da öldü.

3-) İskoç filozof, ekonomist ve tarihçi David Hume Edinburgh İskoçya’da dünyaya geldi. (1711)

4-) Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Mareşal, Joseph Broz Tito Kumrovec Macaristan’da dünyaya geldi. (1892)

5-) Hüseyin Cahit Yalçın, Ankara İstiklal Mahkemesince Çorum’da müebbet sürgüne mahkûm edildi. (1925)